Zvýšenie minimálnej mzdy


Je celkom samozrejmé, že každý by chcel za svoju prácu výplatu podľa svojich predstáv. V realite je to síce obvykle inak , no aj tu  výnimky existujú a niektorí sú nadštandardne ohodnotení a niektorí sa tešia aj z malého navýšenia. Výška mzdy záleží od viacerých faktorov,  legislatíva však vymedzuje určité hranice, ktoré je nutné pri určovaní dolnej hranice výšky mzdy dodržať – zavedený je inštitút minimálnej mzdy.

Pojem minimálna mzda

Podľa § 119 ods. 1 Zákonníka práce má každý zamestnanec v pracovnom pomere, prípadne pracujúci na dohodu nárok na mzdu, ktorá je najmenej v sume minimálnej mzdy. Jej výšku každoročne upravuje Nariadenie vlády SR a to:

 • v eurách za mesiac, pre mesačnú mzdu
 • v eurách za odpracovanú hodinu, pre hodinovú mzdu

Od 1.1.2018 budú  hodnoty minimálnej mzdy 480 € 2,759 € čo je nárast o 10, 34 %. Pre rok 2017 totiž platia sumy 435 € a 2,50 €, za ktoré v súčasnosti pracuje cca 3 % ľudí. Uvedená výška 480 € však platí pre 1.stupeň náročnosti práce, ktorú vykonáva upratovačka, chyžná, skladník… a so zvyšovaním stupňa náročnosti minimálna mzda stúpa t.j. najvyššiemu 6.stupňu náročnosti  (vrcholový manažér, generálny riaditeľ…) prináleží minimum 960 € a napr. pre 3. stupeň, kde je zaradená  účtovníčka alebo zdravotná sestra je pre r. 2018 určená minimálna mzda  672 €. Zvýšenie na 480 €  by sa malo dotknúť okolo 146 tisíc zamestnancov.

Zvýšenie minimálnej mzdy „rozmenené na drobné“

Ten skok zo sumy 435 € na sumu 480 € môže byť na pohľad potešujúci, veď mať na výplatnej páske o 45 € mesačne viac, to je priaznivé zistenie. Konečný výsledok je však  trochu iný. Jedná sa samozrejme o hrubú mzdu, z ktorej je potrebné odpočítať odvody do poisťovní a daň z príjmu, takže čisté navýšenie pre zamestnanca sa „scvrkne“ na cca 32 €. Na ilustráciu príklad (zaokrúhlene na celé eurá, bez odpočitateľnej položky na ZP a s výškou nezdaniteľnej časti platnej v r. 2017):

r.2017 r.2018 Zmena
Min mesačná mzda 435 € 480 € + 45 €
Cena práce (hrubá mzda + odvody) 588 € 648 € + 60 €
Odvody zamestnávat. 153 € 168 € + 16 €
Odvody zamestnanec 47 € 64 € + 13 €
Daň z príjmu 13 € 19 € + 6 €
Čistý príjem zamest. 365 € 397 € + 32 €
Platby pre štát 223 € 252 € + 29 €

Niektoré paradoxy a dopady minimálnej mzdy

Ako to potvrdzuje aj tabuľka, zvýšením minimálnej mzdy si polepší nielen zamestnanec, ale aj štát  a to skoro rovnakou sumou  Do štátnej kasy  „pritečú“ ďalšie peniaze a najviac sa na tom podieľajú zamestnávatelia, ktorým vzrastú náklady, cena práce sa u jedného zamestnanca v 1.stupni náročnosti práce zdvihne o približne 60 €.

Paradoxne sa však zvýšenie minimálnej mzdy netýka:

 • štátnych zamestnancov ako sú úradníci na ministerstvách, odborní radcovia…
 • zamestnancov vo verejnom záujme ako sú učitelia, kuchárky v školách a škôlkach…
Od 1.1.2018 budú  hodnoty minimálnej mzdy 480 € a 2,759 € čo je nárast o 10, 34 %. Pre rok 2017 totiž platia sumy 435 € a 2,50 €, za ktoré v súčasnosti pracuje cca 3 % ľudí. Uvedená výška 480 € však platí pre 1.stupeň náročnosti práce, ktorú vykonáva upratovačka, chyžná, skladník...

Od 1.1.2018 budú  hodnoty minimálnej mzdy 480 € a 2,759 € čo je nárast o 10, 34 %. Pre rok 2017 totiž platia sumy 435 € a 2,50 €, za ktoré v súčasnosti pracuje cca 3 % ľudí. Uvedená výška 480 € však platí pre 1.stupeň náročnosti práce, ktorú vykonáva upratovačka, chyžná, skladník…

Ich platové tarify upravuje iné nariadenie vlády, v súčasnosti sú ich tabuľkové platy pri 1.stupni náročnosti práce v intervale 248 € – 404 € a do minimálnej mzdy sa dorovnávajú rôznymi príplatkami. Štát tak dodrží zákon o minimálnej mzde, no má výhodu v tom, že takto nedochádza k takému nárastu odvodového zaťaženia ako u iných zamestnávateľov, ktorí musia platiť odvody zo zvýšenej minimálnej mzdy.

Slovensko a krajiny Európskej únie

Minimálna mzda v niektorých krajinách EÚ nie je zavedená, tento termín nepoznajú napr. v Rakúsku, Taliansku, na Cypre… V krajinách „vyšehradskej štvorky“ má v r. 2017 minimálna mzda rôznu výšku:

 • v Českej republike = 407 €
 • v Maďarsku = 412 €
 • v Slovenskej republike = 435 €
 • v Poľsku = 453 €

Za posledných 10 rokov stúpla minimálna mzda v každom štáte EÚ, ktorý ju má zavedenú. Najviac v Bulharsku a Rumunsku , cca o 100 %, na Slovensku o 80 % a v pobaltských krajinách okolo 65 %.

Pre zaujímavosť vývoj na Slovensku: r. 2009 = 295,50 €, r. 2010 = 307,70 €, r.2015 = 380 €,

r.2016 = 405 €, r.2017 = 435 €, r.2018 = 480 € t.j. celkom slušné skoky. Najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ má Bulharsko = 235 €  a najvyššiu Luxembursko = do 1 999 €. (Zdroj: Eurostat).


Zvýšenie minimálnej mzdy
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Skúsenosti s Zvýšenie minimálnej mzdy

 1. hela píše:

  Dobrý deň,vo februarovej výplatnej páske nám nadalej svieti minimalna mzda 435eur,pričom tam sme mali mat 480eur.Zamestavatel nam povedal že nema z čoho zvýšiť,mame byť radi že mame osobne ohodnotenie 100eur v hrubom…sumasumarum na výplate sme mali sumu rovnaku ako minulý rok…pýtam sa,zákon neplati pre všetkých?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia