Zmiernia chystané zmeny záujem o hypotéky?


Je všeobecne známe, že podmienky pre získanie hypotekárneho úveru sú už dlhšiu dobu veľmi dobré, teda hlavne z hľadiska záujemcov o takúto formu riešenia vlastného bývania. Podľa štatistických údajov, ktoré zverejnila na svojej internetovej stránke Národná banka Slovenska, celková výška schválených hypotekárnych úverov po celý r. 2016 rástla (k 31.10. predstavuje sumu 9 005 102 tis. EUR) a podobne rástol aj počet uzatvorených zmlúv (k 31.10.2016 je ich 201 307). Prečo je tomu tak a tiež viac informácií ohľadom hypoték možno nájsť aj v článkoch na tomto portáli, stačí kliknúť na záložku Hypotéky. Bude ale možné aj v budúcom roku získať hypotekárny úver stále tak relatívne rýchlo a za podobných priaznivých podmienok?

Zmeny v poskytovaní hypotéky v roku 2017

Hneď na úvod konštatovanie, že podmienky pre získanie hypotéky sa v budúcom roku sprísnia a to z viacerých dôvodov, napr:

  • banky musia pri hodnotení bonity klienta podrobne analyzovať jeho celkovú finančnú situáciu (príjmové aj výdajové položky) tak, aby bol reálne schopný splácať úver aj pri navýšení úrokovej sadzby o + 2 % p. a.
  • podľa nariadenia NBS musia banky od 1.3.2017 obmedziť poskytovanie hypoték v rozsahu 90 % – 100 % ceny nehnuteľnosti a viac než 80 % financovanie môžu potom  získať len 4 z 10 záujemcov o hypotekárny úver (bude teda potrebné mať našetrené viac vlastných finančných prostriedkov alebo „doplniť“ hypotéku spotrebiteľským úverom)
  • v prípade žiadosti o refinancovanie úveru už nebude stačiť len doterajšie čestné vyhlásenie o príjme, ale banka bude nahliadať do všetkých registrov dlžníkov (napr. aj v sociálnej poisťovni alebo mobilných operátorov či dodávateľov energií) a tak overovať príjem žiadateľa. Klient musí mať k dispozícii určitý finančný vankúš – rezervu pre riešenie nečakaných zmien

Na záver ešte aj názory zainteresovaných

Na dopad pripravených zmien v hypotekárnom úverovaní sú viaceré názory vo verejnosti aj v odbornej sfére. Národná banka Slovenska avizuje, že svojimi nariadeniami chce obmedziť riziko výskytu hypoték s vysokým LTV (LTV = výška úveru k hodnote nehnuteľnosti) a predísť problémom so splácaním v súvislosti s predpokladanou úpravou úrokových sadzieb smerom hore – prvé bankové lastovičky sa už naozaj v tomto smere  objavili. Na druhej strane však finanční analytici a komerčné banky majú iný názor v tom, že už aj v súčasnosti prebiehajú záťažové testy klientov a hypotéka na celú hodnotu nehnuteľnosti je poskytovaná prakticky len vo výnimočných prípadoch. Takže zas zostáva na individuálnom rozhodnutí každého záujemcu o hypotekárny úver ako si dopady zmien vyhodnotí.


Zmiernia chystané zmeny záujem o hypotéky?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *