Aj tieto zmeny prináša rok 2018


Ako je u nás na Slovensku „dobrým zvykom“, nový kalendárny rok obvykle prináša aj množstvo  zmien v rôznych spoločenských sférach, ktoré sa dotýkajú prakticky každého obyvateľa – od novorodencov po seniorov, pracovníkov v štátnej správe aj podnikateľov, zamestnaných aj nezamestnaných … Vymenovať ich všetky, to by mohol byť seriál článkov, takže sa zameriame len na ich stručný prehľad vo vybraných oblastiach.

Sociálna oblasť

Potešiť sa môžu tí, ktorým príde vhod aj malé finančné prilepšenie napr.:

 • prídavok na dieťa vzrastie o 16 centov, na 23,68 € mesačne
 • príplatok k prídavku o 8 centov, na 11,10 €
 • rodičovský príspevok sa zvyšuje o 1,50 €, na 214,70 €
 • starobné dôchodky budú vyššie o 8,40 €

Na druhej strane sa určite nepotešia živnostníci, ktorým sa zvýšia povinné minimálne odvody do poisťovní:

 • do sociálnej poisťovni o 4,81 €, odvedú 151,16 € mesačne
 • do zdravotnej poisťovne o 2,03 €, takže každý mesiac musia uhradiť 63,84 €

Mzdy, štátne dávky, bonusy 

S účinnosťou od 1.januára sa zvýšila minimálna mzda o 10,34 %. Podrobnejšie informácie k tejto téme sú uvedené už v článku „Zvýšenie minimálnej mzdy“, zverejnenom na tomto portáli. Okrem toho sa menia aj iné mzdové veličiny:

 • nezdaniteľná časť na daňovníka sa upravuje na 319,17 € mesačne
 • daňový bonus na dieťa je 21,56 € na mesiac
 • príjmy dôchodcov z dohôd do sumy 200 € mesačne majú byť od 1.7.2018 oslobodené od odvodov (podobne ako je to v súčasnosti u študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci)
 • maximálna výška vyplateného nemocenského aj ošetrovného na deň bude 32,98196 €
 • pre dávku v nezamestnanosti je určený max denný vymeriavací základ 59,9672 €
 • zvyšuje sa sadzba povinného príspevku do II. Dôchodkového piliera na 4,50 %

Spotrebné úvery a hypotéky

Podľa štatistických údajov „pôžičkový boom“ neklesá a aj keď v súčasnosti väčšina dlžníkov nemá problém so splácaním svojich záväzkov, Národná banka Slovenska pristúpila k sprísneniu podmienok poskytovania hypotekárnych aj spotrebiteľských úverov.

Hypotéky:

V tomto roku už nebudú banky poskytovať produkt známy ako hypotéka pre mladých. Žiadatelia (do 35 rokov) o financie na obstaranie nového bývania, či rekonštrukciu svojho  doterajšieho domu či bytu môžu získať už len klasický hypotekárny úver, no s daňovým bonusom vo výške 50 % zaplatených úrokov, ale maximálne  400 € ročne. Ruší sa tiež možnosť požiadať o odklad splátok alebo ich zníženie z dôvodu narodenia dieťaťa.

Spotrebné úvery:

Aj tieto produkty budú ťažšie dostupné a to hlavne pre žiadateľov, ktorí sú už zaťažení inými záväzkami. Rozhodujúcim kritériom posudzovania klientskej bonity nie je už len výška príjmov, ale aj bežné mesačné  náklady, plus životné minimum na žiadateľa 200 €, prípadne aj na partnera 140 €, na dieťa 90 € a úrok zvýšený o 2 %. Až potom sa vypočíta, aká  suma  zostane na splácanie . Limit ukazovateľa schopnosti splácať je od začiatku roka 15 % (v minulosti 10 %) a od 1.7.2018 bude až 20 %. V praxi to znamená, že ani žiadateľ s nadpriemerným príjmom nemusí úver získať.

Banky

Niektoré banky upravili svoje poplatky už v priebehu minulého roka, iné sa k nim pridali od januára 2018: Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Československá obchodná banka, Raiffeisen banka, Poštová banka, Privatbanka… Zmeny sa väčšinou týkajú zvýšenia poplatkov za hotovostné operácie na pobočkách, za vedenie bežného účtu, za spracovanie väčšieho množstva mincí, za operácie s platobnými kartami. Viac informácií aj presnú výšku jednotlivých poplatkov  možno získať aj z nášho článku „Bankové poplatky“ alebo po otvorení webových stránok jednotlivých bankových subjektov.


Aj tieto zmeny prináša rok 2018
1 (20%) 2

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia