Zhodnotenie financií – ponuka z Privatbanky


V období, keď sporiace produkty a termínované vklady vykazujú ročné úročenie hlboko pod 1 %  sa  časť akčnejších investorov asi zaoberá možnosťou ako viac zhodnotiť svoje financie a možno už zaregistrovali ponuku Privatbanky a jej XXL Výnos.

Privatbanka nepatrí k tým tradičným finančným subjektom, ktorých hlavnou náplňou je poskytovanie bežných bankových služieb, ale ako to vyplýva aj z jej názvu, zameriava sa hlavne na privátne bankovníctvo a poskytovanie špecializovaných finančných a investičných služieb pre svojich klientov. Ponúka však aj Produkty pre obyvateľstvo a v rámci nich napríklad aj nadštandardné zhodnotenie osobných financií cez korporátne dlhopisy.

Niekoľko pojmov pre ľahšiu orientáciu

Dlhopis je definovaný v zákone o dlhopisoch ako cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (eminentovi) tieto záväzky plniť. Menovitou hodnotou dlhopisu je peňažná suma, na ktorú dlhopis znie a na dlhopisy sa nevzťahuje zákon o ochrane vkladov.

Korporátne dlhopisy majú väčšinou zaujímavý ročný výnos, no zároveň predstavujú aj vyššie riziká ako napr. štátne dlhopisy  či bankové produkty. Nutné je brať do úvahy kreditné riziko (neschopnosť emitenta vyplatiť istinu a výnos), úrokové riziko (kolísanie hodnoty investície), menové riziko a podobne.

XXL Výnos

Dlhopisy majú tiež svoje výhody aj nevýhody a ani produkty ponúkané Privatbankou nie sú výnimkou. Vo všeobecnosti možno k výhodám priradiť garantovaný úrok, široký výber rôznych typov dlhopisov od rôznych eminentov, možnosť  odpredaja cenného papiera aj pred dobou splatnosti… Na druhej strane sú tu už vyššie zmienené riziká zhodnotenia finančných prostriedkov investora.

Produkt Privatbanky pod názvom XXL Výnos však patrí k tým, kde výhody prevyšujú riziká. Jedná sa o o verejné emisie dlhopisov Penta Public s fixným úrokom 3,75 % ročne, čo je celkom príjemná hodnota, takže niektoré z nich sú už momentálne (mesiac august 2018) vypredané ako  Penta Public Plus 56, Penta Public Plus 54, Penta Public 53. Privatbanka však zároveň priebežne doplňuje dlhopisové portfólio a v júli tohto roku emitovala napríklad Penta Public Plus 58 v menovitej hodnote 5 000 €, s úrokom 3,75 % p. a., so splatnosťou do polovice roku 2021. Podobne nová je aj emisia Penta Public Plus 57 s ročným úročením 3,40 %, pričom výnos je v obidvoch prípadoch vyplácaný najprv štvrťročne a od budúceho roku v polročných intervaloch.

Tieto korporátne dlhopisy sú vhodnou ponukou aj pre menej solventných záujemcov o zhodnotenie svojich financií, nakoľko minimálna investícia začína už na sume 3 000 €. Za tri roky z nej možno získať výnos cca 273,38 €, čo je pri terajších úrokoch na termínovaných vkladoch nedosiahnuteľná hodnota. Na ilustráciu porovnanie so súčasnou bankovou ponukou zhodnotenia financií vo výške 3 000 € za tri roky na našom aktuálnom finančnom trhu:

Raiffeisen bank – čistý výnos 36 €

Prima banka – čistý výnos 29 €

UniCredit bank – čistý výnos 18 €

Najvyšší výnos na termínovanom vklade ponúka FIX konto z Privatbanky v sume 77 €, produkty ostatných bánk poskytujú zhodnotenie 15 €, 12 €… Relevantnejšie je však porovnávať výnosy s výnosmi iných korporátnych dlhopisov.

Dlhopisy z Privatbanky

Aj z vyššie uvedených údajov je však zrejmé, že využiť ponuku dlhopisov Penta Public môže byť dobrou voľbou. Dlhopisy majú zázemie silnej finančnej skupiny Penta Investments Limited, ich predaj je transparentný a s likviditou nie je problém.


Zhodnotenie financií – ponuka z Privatbanky
4 (80%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia