Výpočet RPMN


Spotrebiteľské úvery sú špecifické typy úverov v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré sa poskytujú na viac ako tri mesiace. Môžu mať formu spotrebných úverov, kreditných kariet, pôžičiek od splátkových spoločností a podobne.

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) predstavuje celkové náklady spojené s úverom vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňujú jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov. Do výpočtu sa zahrňuje nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené s poskytnutím úveru. Nie je teda úplne zhodná s ročnou úrokovou sadzbou, jej hodnota je vyššia o poplatky, ale pre porovnanie spotrebiteľských úverov je to vhodný ukazovateľ. Čím je nižšia RPMN, tým je spotrebiteľský úver výhodnejší.

Kalkulačka pre výpočet RPMN

Výška úveru v EUR

Výška pravidelnej splátky v EUR

Doba splácania (počet mesiacov, týždňov)

Interval splácania (mesačne, týždenne)

Poplatky súvisiace s úverom (nepovinný údaj)

Vypočítať RPMN

RPMN v %

Celková splatená suma úveru v EUR

Príklad

Úver v EUR 3 000,00 3 000,00
Doba splatnosti v mesiacoch 36 36
Úroková sadzba p. a. v % 12,00 13,50

Mesačná splátka v EUR

99,64 101,81

Poplatok za úver v EUR

100,00 0

RPMN v %

14,48 13,55
Celková zaplatená suma za úver v EUR 3 687,04 3 665,16

RPMN je úroková miera porovnateľná s úrokovými sadzbami. Porovnaním RPMN pri rôznych typoch spotrebiteľských úverov je možné zistiť, ktorý z nich je najvhodnejší pre potreby záujemcu o úver. Ak nie sú účtované žiadne poplatky v súvislosti s vybavovaním a schvaľovaním úveru, potom je RPMN podobná úrokovej sadzbe daného produktu.


Výpočet RPMN

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia