Úroky na vkladových produktoch


Aj keď v tomto predvianočnom období možno viac ľudí vyhľadáva zaujímavé pôžičkové ponuky, tých sporiacich resp. tých, ktorí by chceli zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky možno trochu potešia aktuálne informácie o tom, že sa  niektoré banky rozhodli „aspoň o kúsok“ zvýšiť úročenie  vkladových produktov.

Termínovaný vklad

Vo všeobecnosti  je termínovaný vklad obyčajný jednorazový vklad  peňažných prostriedkov na bankový účet na určité obdobie zhodnotenia určitou úrokovou sadzbou. Úroková sadzba môže byť fixná alebo variabilná, úrok pripisuje banka podľa individuálneho nastavenia, môže to byť v deň splatnosti alebo v určitom pravidelnom intervale. Takýto bankový účet nie je určený na bežný platobný styk, vklady do 100 tisíc EUR spadajú pod zákonnú ochranu vkladov a úrokové výnosy sú zdaňované. Banky majú vo svojej ponuke zvyčajne viacero druhov termínovaných vkladov a napr. v súvislosti s dobou ich trvania si možno vybrať:

 • krátkodobý do 12 mesiacov
 • strednodobý na 2 – 5 rokov
 • dlhodobý nad 5 rokov

Vedenie vkladového účtu je obvykle bezplatné, výška minimálneho vkladu záleží od interného nastavenia bankovej inštitúcie.

Úroková miera a úrok

Úroveň zhodnotenia finančných prostriedkov cez vkladové produkty, nielen na termínovaných vkladoch, ale aj pri rôznych typoch sporenia je už dlhšie obdobie naozaj nízka. Väčšina bankových domov ponúka úročenie hlboko pod 1 % p. a., takže každé zvýšenie nad túto hranicu je vítané. A čo vlastne úroková miera (sadzba) vyjadruje? Ak použijeme slovník bankových pojmov, tak potom je úroková miera cena, ktorá sa platí za vypožičanie peňazí na určité obdobie, spravidla vyjadrená percentom peňažnej sumy požičanej na 1 rok (p. a. – per annum). Úrok je výnos plynúci tým, ktorí peniaze požičajú.

Ktoré banky zvýšili úroky na termínovaných vkladoch?

V súčasnosti je skôr trendom, že bankové inštitúcie  zvyšujú poplatky za svoje služby, no nájdu sa aj „biele vrany“, ktoré vyšli v ústrety klientom iným spôsobom – od novembra upravili úroky na svojich termínovaných vkladoch smerom nahor.

Prima banka

 • zvýhodnené úrokové sadzby pre klientov, ktorí majú zriadený Osobný účet (zvýšenie sadzby o 0,8 % p.a.), napr. pri viazanosti termínovaného vkladu na 24 mesiacov je úrok 1,10 % p.a., pri viazanosti 48 mesiacov 1,50 % p.a.
 • úroková sadzba je garantovaná počas celej doby viazanosti
 • minimálny vklad 500 EUR
 • možnosť zriadenia online spôsobom

Československá obchodná banka

 • kombi ponuka (termínovaný vklad + investičný produkt) umožní získať úrok 3 % p.a. pri 18 mesačnej viazanosti, čo predstavuje zvýšenie o polovicu oproti ponuke v predchádzajúcom období
 • minimálny vklad 500 EUR + 1 500 EUR

BKS Banka AG

 • táto banka síce momentálne svoje úročenie vkladov nemenila, no od septembra je úroková sadzba jej termínovaného vkladu na hodnote 0,65 % p. a. pri 12 mesačnej viazanosti, minimálny vklad je pri tom 3 000 EUR
 • pri vklade nad 10 000 EUR je možnosť získať aj vyšší úrok

Niektoré iné banky (J&T, Fio banka) zvýšili úročenie vkladov v cudzích menách o 0,2 % – 0,4 % p.a. a niektoré zas ponúkajú zvýhodnenie v rámci kombinovaných investičných produktov (Privat banka, VÚB). Informácie o nich možno nájsť aj v článkoch na tomto portáli. Z vyššie uvedeného však môžu byť asi sklamaní tí, ktorí očakávali možnosť výraznejšieho zhodnotenia svojich financií, nielen o desatiny percent. Momentálna situácia na finančnom trhu je však taká aká je, zatiaľ možno využiť aspoň tieto trochu priaznivejšie ponuky.


Úroky na vkladových produktoch

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia