Úroková kalkulačka


Splátka = pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorý platí dlžník veriteľovi v stanovených (väčšinou mesačných) intervaloch. Skladá sa zo splátky istiny (sumy požičaných peňazí) a úroku, pričom súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov zaplatených za poskytnutie úveru.

Splátkový kalendár = rozpis jednotlivých splátok úveru dohodnutý v zmluve, ktorý obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.

Úver = objem finančných prostriedkov, ktorý veriteľ poskytne dlžníkovi za odplatu vo forme úroku.

Úroková sadzba = cena peňazí za poskytnutie úveru vyjadrená v %.

Kalkulačka výpočtu mesačnej splátky:

Výška úveru v EUR (objem požičaných peňazí)

Úroková sadzba v % (výška úroku)

Doba splácania v rokoch (obdobie, za ktoré sa bude úver splácať)

Interval splátok mesačný, ročný (dohodnutý počet splátok za rok)

Výpočet pravidelnej splátky

Pravidelná splátka v EUR

Celkové úroky v EUR

Celková odplata za úver v EUR

Príklad

Pán Michal si chce požičať 5 000 €, s úrokom 9,90 %, so splatnosťou na 5 rokov. Úver chce splácať v pravidelných mesačných splátkach, chce preto poznať výšku mesačnej splátky aj sumu, koľko musí celkovo za úver zaplatiť.

Podľa úverovej kalkulačky:

Pravidelná mesačná splátka = 105, 99 €

Celková úhrada = 6 359, 36 € (istina t.j. požičané peniaze 5 000 € + 1 359,36 € úroky)

 


Úroková kalkulačka

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *