Upratovanie úverov


Upratat úver

Hneď na začiatok vysvetlenie nadpisu – prečo upratat úver a nie pôžičku? Pojmy sú síce podobné, no pre úplnosť: úver sa týka len peňazí, pôžička alebo správnejšie zapožičanie, sa môže týkať nielen peňazí, ale aj vecí. V úverovej zmluve musí byť určená výška úroku, pôžička môže byť aj zadarmo a v prípade úveru možno peniaze čerpať podľa potreby aj neskôr, nielen hneď po podpise zmluvy ako je to zvyčajne praktizované pri pôžičke.

Podľa štatistických údajov zverejnených NBS zaznamenal objem spotrebiteľských úverov za posledné obdobie medziročný nárast  o 12 –15 %. Refinančné úvery pritom tvoria viac než polovicu nových obchodov. Poštová banka napr. avizuje, že poskytla 6 x väčší objem týchto produktov ako v r. 2010. Nárast refinančných úverov v ČSOB je v tomto roku už o 18 % vyšší ako v r. 2015 a v niektorých bankách boli čísla ešte vyššie – nárast v UniCredit Bank a Prima banke cca 30 % , v ZUNO až 45 %.

Aké úverové produkty možno „poupratovať“?

Väčšina finančných subjektov, v ktorých chceme „skrotiť“ svoje peňažné záväzky nemá obmedzenie týkajúce sa typu úveru, ale môže sa stať, že hlavne niektoré banky môžu mať presne  určené čo, od koho a aký vysoký dlh možno u nich riešiť. V praxi sa najčastejšie vyskytujú žiadosti o refinancovanie či konsolidáciu v súvislosti s produktmi ako sú: kreditná karta, nebankové pôžičky, bezúčelové spotrebiteľské úvery, prečerpanie účtu  a súčasný hit hypotekárny úver. Z hľadiska úrokových sadzieb vynikajú hlavne kreditné karty a prečerpanie účtu – známy kontokorent, pri ktorých nie je ničím neobvyklým úrok okolo 20 % p. a. Na druhej strane je zas u hypoték záujem hlavne o zmenu súvisiacu s dobou fixácie. Po legislatívnych úpravách je už úročenie nebankových pôžičiek dosť podobné bankovým úverom, takže tu je častejším dôvodom na ich upratanie napr. zlúčenie viacerých dlhov do jedného produktu, prípadne zníženie mesačnej splátky.

Refinancovať či konsolidovať?

Rozhodovanie možno uľahčí trochu teórie podľa slovníka bankových pojmov:

Refinancovanie = splatenie aktuálneho úveru resp. úverov novým, výhodnejším. Využíva sa napr. pri produktoch, pri ktorých boli zjednané určité podmienky, ktoré už nemusia byť v danom čase a v daných podmienkach výhodné. Dlžník môže požiadať o prehodnotenie produktu vo svojej banke alebo prejde k inej finančnej inštitúcii.

Konsolidácia = zlúčenie úverov do jedného celku. Konsolidácia spočíva v optimalizácii úverového zaťaženia dlžníka.

Refinancovanie úverov je už dlhší čas populárne (hlavne od vtedy ako úrokové sadzby nabrali klesajúci trend)

Refinancovat úver je už dlhší čas populárne (hlavne od vtedy ako úrokové sadzby nabrali klesajúci trend)

A po ujasnení pojmov je dôležité aj zamyslenie – oplatí sa mi to vôbec robiť? Nájdenie odpovede je namieste, pretože všetko má svoje pozitívne aj negatívnejšie stránky. K pozitívam určite možno zaradiť úsporu vlastných finančných prostriedkov napr. po znížení úrokovej sadzby alebo ušetrením administratívnych poplatkov súvisiacich s existenciou viacerých úverových produktov. Potrebné je však vziať do úvahy fakt, že nie výška úroku, ale RPMN vyjadruje nákladovosť úveru a platí aj známe pravidlo, čím dlhšia doba splácania, tým vyššia celková suma odplaty za pôžičku. Viac informácií ohľadom RPMN možno nájsť aj na tomto portáli v časti kalkulačky a k výške úrokovej sadzby ešte poznámka: na internetových stránkach je síce uvedená často príjemná „cifra“, no realita je obvykle iná, nie každý klient dostane avizované úročenie. Každá banka totiž skúma bonitu klienta a do úvahy berie nielen súčasný príjem, ale aj napr. oblasť v ktorej pracuje, typ úverového produktu, pôvodný úrok… Nezanedbateľná je aj doterajšia úverová história preto sa môže stať, že po tomto hodnotení môže byť úroková sadzba aj o 2 – 3 % vyššia, než je orientačne avizovaný úrok

Refinancovanie je už dlhší čas populárne (hlavne od vtedy ako úrokové sadzby nabrali klesajúci trend), no predtým ako ho začnete realizovať skúste tiež:

  • urobiť prieskum trhu
  • navštíviť banky či nebankové subjekty, z ktorých je úverový produkt resp. produkty, ktoré chcete upraviť a možno sa vzájomne dohodnete na riešení
  • v prípade, že to nedopadne podľa vašich predstáv stačí zistiť ponuky od iných subjektov a zaslať im svoju žiadosť, v ktorej bude napr. konkretizované zníženie úročenia, úprava splátok, získanie nových finančných prostriedkov, konsolidovanie existujúcich starších úverových produktov…
  • z ich odpovedí si potom vybrať tú najvhodnejšiu.

Aj s refinancovaním aj s konsolidáciou sú však tiež spojené viaceré poplatky: za predčasné splatenie úveru u predchádzajúceho veriteľa, poplatok za výpočet sumy nového refinančného úveru, v prípade ručenia nehnuteľnosťou aj poplatok za nový znalecký posudok… Takže aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že refinancovaním či konsolidáciou svojich úverov určite ušetríte, nemusí to byť vždy také ideálne. V osobných financiách sa oplatí dobre premyslieť každý krok.

A ešte malá nápoveda

Na tomto portáli sú k dispozícii aj ďalšie informácie ohľadom tejto témy v článkoch: Čo je konsolidácia pôžičiek? a  Preneste si pôžičku k nám. Záverom už len konštatovanie, že aj refinančné úvery majú svoje limity, súčasné nastavené úrokové sadzby už asi nemajú veľký priestor na posun smerom dolu a ani bankové podmienky asi nebudú liberálnejšie nastavené.


Upratovanie úverov
4 (80%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *