UniCredit Bank


UniCredit Bank (UCB) je silná európska banka, na Slovensku vznikla fúziou UniBanky a HVB Bank Slovakia v r. 2007 a od r. 2013 pôsobí pod súčasným obchodným názvom. Pre privátnu aj podnikateľskú klientelu ponúka komplexné a spoľahlivé služby a bankové produkty. Prístup ku každému klientovi je individuálny, riadi sa tzv. Chartou integrity, ktorá stojí na pilieroch ako sú – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomná dôvera. Banka má vo svojom portfóliu rôzne druhy účtov a balíkov, úverové produkty, platobné karty, sporiace, investičné aj poistné produkty.


Recenzie produktov

Účty: Banka preferuje balíky služieb pre občanov aj podnikateľov, ktoré obsahujú bežné účty a rôzne doplnky k týmto účtom, špecifikované podľa individuálnych požiadaviek a potrieb klientov. Pre podnikateľskú sféru pod názvom Biznis Konto, pre občanov Konto PREMIUM, U Konto alebo Detské konto. K väčšine týchto balíkov je zahrnuté bezplatné vydanie platobnej karty, možnosť prevádzať všetky bežné finančné operácie a využívať elektronické služby.

Úvery: Individuálni klienti majú možnosť výberu z hypotekárnych alebo spotrebných úverov. Hypoúvery s dobou splatnosti až 30 rokov sú v súčasnosti (jún 2015) úročené už od 1,49 % p. a.. Spotrebný úver PRESTO Úver na refinancovanie alebo vo forme bezúčelového úveru možno splácať aj fixne stanovenými mesačnými splátkami počas celej doby trvania zmluvného vzťahu a určený je všetkým fyzickým osobám s čistým mesačným príjmom od 280 €. Podnikatelia môžu využiť viacero úverov – prevádzkové, investičné aj špeciálne poskytované s podporou EÚ.

Sporenie a investovanie: V prípade, ak chce klient zhodnotiť svoje finančné prostriedky, môže využiť klasickú formu – termínovaný vklad, vkladnú knižku alebo sporiaci účet tzv. Effective účet, ktorý je možné založiť už vkladom 50 EUR resp. USD a jeho vedenie je bez poplatkov. Pre tých, ktorí chcú investovať s vyšším ziskom má banka pripravené podielové fondy a cenné papiere.
Výhody banky

  • banka je súčasťou silnej medzinárodnej finančnej skupiny,
  • portfólio služieb a produktov určené pre rôznorodú klientelu,
  • bezpečné a diskrétne privátne bankovníctvo,
  • pre firemnú klientelu zabezpečuje financovanie z európskych zdrojov a poskytuje aj bankové záruky.

Nevýhody banky

  • niektoré obmedzenia pri základnom bankovom balíku pre občanov (k účtu nie je poskytovaná možnosť prečerpania , chýba aj on-line banking)

 


Produkty banky

  • účty: rôzne druhy kont, bežné účty
  • úvery: hypotekárne, spotrebné, kreditné karty, špeciálne úvery ( pre mladých, na refinancovanie…), projektové, investičné
  • sporenie a investovanie: termínované vklady, sporiace účty, rôzne druhy podielových fondov, obchodovanie s cennými papiermi

Internetové bankovníctvo
http://www.unicreditbank.sk

Elektronické bankovníctvo v UCB zabezpečuje Online Banking, ktorý je k dispozícii všetkým klientom 24 hodín, 7 dní v týždni a pre jeho zabezpečenie banka využíva Smart kľúč, SMS autorizáciu, prípadne zariadenie token (kalkulačka), ktoré sa aktivuje vlastným PIN kódom pri prihlásení alebo podpise platby. Mobilnú aplikáciu Smart Banking podporuje viac než 90 % mobilných telefónov s prístupom na internet.
Pobočky
UNC má širokú sieť pobočiek v rámci celého Slovenska, ich otváracia doba v pracovných dňoch je obvykle 8.30 – 16.30 hod., pobočky vo väčších mestách a obchodných centrách sú otvorené aj v sobotu a nedeľu, zvyčajne od 9:00 do 19:00 hodiny. Na internetovej stránke banky sú k dispozícii detailné informácie o prevádzke a umiestnení pobočiek aj bankomatov.

Korešpondenčná adresa banky : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava.

 
Kontakty
Bezplatné telefónne číslo * 1111 dostupné zo všetkých mobilných sietí alebo 0800 14 00 14,

(zo zahraničia: + 421 44 547 6870)

e-mail: info@unicreditgroup.sk

Kód banky: 1111

SWIFT: UNCRSKBX


UniCredit Bank
5 (100%) 1

Podobné recenzie

banner-hyperia