Úhrada dane z príjmu fyzických osôb


Posledný marcový deň resp. v tomto roku 1. apríl je termín, kedy si musí aktívne činná fyzická osoba a tiež právnické osoby vysporiadať svoje záležitosti ohľadom dane z príjmu. V prípade, ak ich ročné zúčtovanie „vykáže“ daňovú povinnosť, tak je nutné sumu dane aj v danom termíne uhradiť. Pre solventné subjekty žiadny problém, no ako to môžu riešiť tí daňovníci, ktorí sú momentálne bez potrebných finančných prostriedkov? Niekoľko možností sa nájde, nie sú síce dva krát výhodné, no určite vhodnejšie, ako „strčiť hlavu do piesku“ a čakať, že na ich dlžobu Finančná správa (FS) zabudne.

Čo teda možno urobiť?

V prvom rade čo najrýchlejšie analyzovať svoju situáciu a rozhodnúť sa ako bude vhodné situáciu riešiť. Chýbajúce prostriedky si možno požičať – využiť k tomu bankové alebo nebankové ponuky spotrebiteľských úverov. Ďalšou možnosťou je požiadať správcu dane o splátkový kalendár a asi najjednoduchšie požiadať o odklad úhrady dane t.j. oznámiť predĺženie lehoty na odovzdanie daňového priznania do 30.6. alebo 30.9.2019. Toto sa javí ako prijateľná cesta hlavne pre tých daňovníkov, ktorí do predĺženého termínu už budú mať k dispozícii potrebné financie na zaplatenie dane.

Termín na podanie daňového priznania si možno predĺžiť

Jednou z možností oddialenia úhrady dane z príjmu je posunutie termínu odovzdania daňového priznania. Legislatíva to umožňuje bez toho, aby bolo potrebné zdôvodnenie prečo tak daňovník robí. Nutné je však o tom informovať v stanovenej lehote finančnú správu , v tomto roku  najneskôr do 1. apríla. Ten, kto komunikuje s finančnou správou elektronicky použije tlačivo „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy v časti Formuláre/Elektronické formuláre/Daň z príjmov FO. Po vyplnení ho daňovník zas aj elektronicky podá.

Nová lehota môže mať len dátum konca mesiaca t.j. 30.4., 30.6., 31.8… a v danom termíne je daň aj splatná. Predĺženie lehoty však nemôže využiť daňovník v konkurze ani dedič. Fyzické osoby, ktoré môžu využívať pri komunikácii listinnú, papierovú formu sú tiež povinné  použiť len vyššie uvedené tlačivo oznámenia, ktoré po vyplnení doručia na FS.

Splátkový kalendár

Daňový subjekt (právnická aj fyzická osoba) môže požiadať správcu dane aj o úhradu dane v splátkach. Záväzok však musí byť zabezpečený a napr. fyzická osoba podnikateľ, živnostník  musí so žiadosťou predložiť aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie.. Splátkový kalendár môže byť nastavený maximálne na 24 mesiacov a po dobu povoleného odkladu resp. splácania sa platí úrok z dlžnej sumy. Spoplatnené je aj vydanie rozhodnutia o povolení splátok dane.

Pôžička

Zobrať si pôžičku na uhradenie svojej daňovej povinnosti určite nepatrí k tradičnému riešeniu. Štát však pri výbere daní „pritvrdil“ a tak aj tento spôsob môže byť pri riešení nedostatku peňažných prostriedkov na úhradu dane z príjmu racionálnejší ako nerobiť nič a čakať, že sa situácia sama nejako vyrieši. Ponuka pôžičiek je široká, fyzické osoby si môžu vybrať úver podľa svojich potrieb a možností.  Poštová banka  zaradila do svojho portfólia aj špeciálny úver pre fyzické osoby  – podnikateľov na financovanie daní. Požičať si možno tiež formou bezúčelového úveru ,orientačný prehľad poskytovateľov je uvedený nižšie. Ak si potrebujeme napr.  požičať sumu 1 000 € na obdobie 12 mesiacov (výška úročenia závisí od bonity klienta, dôležité je sledovať aj hodnotu RPMN), možno si vybrať z viacerých produktov:

Banka Produkt Úroková sadzba Poplatok
otpBanka otpEXPRESúver od 6,10 % p. a.  33 €
mBank mPôžičkaPLUS od 5,90 % p. a.  20 €
ČSOB Bezúčelový spotrebný úver      9,00 % p. a.    0 €
SLSP Spotrebný úver na čokoľvek      9,40 % p. a.    0 €
Tatra banka Bezúčelový úver      9,90 % p. a.   20 €
UniCreditBank PRESTObezúčelový úver      7,90 % p. a.   50 €

Ako zabezpečiť úhradu svojej daňovej povinnosti je teda na individuálnom rozhodnutí daňovníka, nutné je však počítať s tým, že daň sa zaplatiť musí.


Úhrada dane z príjmu fyzických osôb
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia