Pôžička 7500 € ihneď na účet

Privatbanka

Privatbanka pôvodne známa pod názvom Banka Slovakia je jedinou bankou pôsobiacou na slovenskom finančnom trhu, ktorá sa špecializuje na privátne bankovníctvo. Jej majoritným vlastníkom sa v r. 2007 stala finančná skupina Penta Investments Limited. Víziou banky je udávanie trendov v oblasti privátneho bankovníctva, ale aj flexibilne zohľadňovať potreby klientov v korporátnom a retailovovom bankovníctve. Ponúkané produkty a služby majú vysoko individuálny charakter, priamo zodpovedajú požiadavkám jednotlivých klientov a Privatbanka zabezpečuje aj celkové spravovanie ich majetku.

Privatbanka
3.5 (70%) 4

ZUNO BANK

ZUNO patrí k novým bankám, je súčasťou stabilnej bankovej skupiny Raiffeisen Bank International, jednej z vedúcich bankových skupín v stredoeurópskom regióne. Banka má prostredníctvom siete bankových pobočiek, leasingových a finančných spoločností zastúpenie v 17 krajinách. Držiteľom bankového povolenia na pôsobenie v SR je ZUNO od r. 2010 a odvtedy poskytuje bežné bankové služby, prijímanie vkladov, poskytovanie spotrebiteľských úverov a platobné služby. Banka sa riadi Etickým kódexom bánk a pravidlami správania sa skupiny RZB bánk, ktorý zabezpečuje: orientáciu na zákazníka, profesionalizmus, kvalitu, vzájomnú úctu, integritu. ZUNO charakterizuje aj jednoduchosť, otvorenosť, on-line komunikácia, základné služby sú bezplatné, peniaze chránené zákonmi o ochrane vkladov.

ZUNO BANK
4.5 (90%) 2

Fio banka

Fio banka je jednou z najmladších bankových inštitúcií pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu. Naväzuje na činnosť českej finančnej skupiny, z ktorej sa v r. 2010 pretransformovala na banku a od toho roku ponúka aj na Slovensku správu bežných účtov, platobný styk, vkladové produkty a úvery. Banka získala v r. 2014 ocenenie Najústretovejšia banka roka a hodnotení Fincentrum Banka tiež 1. miesto v kategórii Účet roka. V júni 2015 dosiahol počet jej klientov 500 tisíc. Fio banka sa zameriava na poskytovanie bežných bankových služieb bez poplatkov, ponúka úverové produkty aj investovanie formou cenných papierov.

Fio banka
4 (80%) 7

OTP Banka

OTP Banka Slovensko je univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou. Jej majoritným vlastníkom je od r. 2002 maďarská banka OTP Bank Nyrt, ktorá vlastní 98,94 % akcií. Banka ponúka svoje produkty fyzickým aj právnickým osobám, pričom jej portfólio je prispôsobené viacerým generáciám, nakoľko OTP patrí k bankám rodinného typu. Základná ponuka služieb zahrnuje: depozitné služby, zmenárenské a pokladničné služby, úverové, investičné, platobný styk domáci aj medzinárodný. Všetky pobočky poskytujúce dané služby sú prepojené s ústredím, pracujú on-line, rýchlo a komplexne.

OTP Banka
3.2 (64%) 5

VÚB pôžička

Všeobecná úverová banka poskytuje v segmente osobných financií viac druhov flexipôžičiek: bezúčelové, na vyplatenie úverov, účelové pôžičky. V prípade zriadenia si voliteľnej služby Flexibilita možno kedykoľvek v priebehu doby splatnosti úveru vykonať 3 zmeny v zmluvných podmienkach bez poplatku, čo môže byť výhodné napríklad vtedy, ak sa vyskytne neočakávaná udalosť alebo nastanú zmeny v solventnosti klienta. V súčasnosti banka poskytuje nový produkt Pôžička s odmenou za vernosť, podrobnejšie informácie sú uvedené v časti Vzorové príklady.

VÚB pôžička
4 (80%) 1

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa (SLSP) je banka s najdlhšou tradíciou na Slovensku, jej novodobá história sa datuje od r. 1953, ale siaha až do 19. storočia. V r. 1990 získala univerzálnu bankovú licenciu a v r. 1994 sa transformovala na akciovú spoločnosť, ktorá poskytuje služby v segmente privátneho bankovníctva pre individuálnych klientov a tiež služby pre podnikateľskú sféru. Majoritným vlastníkom SLSP je od r. 2001 Erste Group Bank, jeden z najväčších poskytovateľov finančných služieb a vedúca retailová banka v strednej Európe.

Slovenská sporiteľňa
4 (80%) 1

UniCredit Bank

UniCredit Bank (UCB) je silná európska banka, na Slovensku vznikla fúziou UniBanky a HVB Bank Slovakia v r. 2007 a od r. 2013 pôsobí pod súčasným obchodným názvom. Pre privátnu aj podnikateľskú klientelu ponúka komplexné a spoľahlivé služby a bankové produkty. Prístup ku každému klientovi je individuálny, riadi sa tzv. Chartou integrity, ktorá stojí na pilieroch ako sú – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomná dôvera. Banka má vo svojom portfóliu rôzne druhy účtov a balíkov, úverové produkty, platobné karty, sporiace, investičné aj poistné produkty.

UniCredit Bank
5 (100%) 1

Prima banka

Prima banka vznikla v r.1993 pod názvom Prvá komunálna banka, v r. 2011 sa jej majoritným vlastníkom s 94 % akcií stala stredoeurópska skupina Penta Investments. Banka v súčasnosti ponúka komplexné služby obyvateľom, podnikateľom aj samosprávam. Pri koncipovaní produktov dáva dôraz na ich jednoduchosť, zrozumiteľnosť, transparentnosť a rýchle, profesionálne a dôveryhodné služby. Prima banka vykonáva prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, platobné služby a zúčtovanie, investovanie do cenných papierov a obchodovanie na vlastný účet na finančnom trhu. V 1.štvrťroku 2015 zaznamenala banka medziročný nárast retailových úverov o 47 % a objem hypoték vzrástol o 50 %. Nárast v segmente termínovaných vkladov s 2 a 3 ročnou viazanosťou predstavoval 29 %.

Prima banka
5 (100%) 1

Raiffeisen banka

Banka klientom garantuje navždy, že za vklady a výbery na pobočke sa neplatí, platobnú kartu možno získať na počkanie a pri nesplnení garancií dá banka 100 €. Nakoľko je banka prepojená s Tatra bankou riadi sa jej obchodnými podmienkami, využíva jej bankomaty, má však vlastné bankové produkty.

Raiffeisen banka
3 (60%) 6

Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov

Kto nemá zabezpečený dostatok finančných prostriedkov, ten by si mal vstup do podnikateľského prostredia dobre premyslieť. Na prvý pohľad je možno atraktívne a pohodlné „byť v práci sám sebe pánom“, ale treba sa na to pozrieť z viacerých hľadísk. Predovšetkým vám nikto nedá nič zadarmo a už pred začiatkom podnikania je nutný kapitál. Je jedno, či sa jedná o vlastné prostriedky alebo cudzie, dôležité je, aby boli neustále k dispozícii a to je v praxi niekedy ťažké zabezpečiť.

Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov
5 (100%) 1