Pôžička 5000 € ihneď na účet

Fair Credit pôžička

Fair Credit pôžička je produktom nebankovej spoločnosti Fair Credit Slovakia, SE, ktorá je na slovenskom finančnom trhu etablovaná zatiaľ pomerne krátky čas. Jedná sa však o poskytovateľa s medzinárodnými skúsenosťami v poskytovaní malých, rýchlych pôžičiek. Podľa informácií z obchodného registra disponuje dostatočným základným imaním, čo je jedným z predpokladov na získanie licencie pre jej činnosť aj v nasledujúcom časovom horizonte. Česko – slovenský manažment v čele spoločnosti deklaruje, že Fair Credit Slovakia preferuje vo svojom pôsobení férovosť, potrebnosť a transparentnosť vo vzťahu k svojim klientom aj partnerom. Na rozdiel od podobných subjektov ponúkajúcich svoje produkty v segmemte mini pôžičiek stavia svoju marketingovú stratégiu na prácu obchodných zástupcov, odborných poradcov, priamo v domácnosti klienta. V súčasnosti je najviac využívaná jej pôžička pod názvom Fajn pôžička.

Fair Credit pôžička
3.4 (68%) 5

Fio banka

Fio banka je jednou z najmladších bankových inštitúcií pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu. Naväzuje na činnosť českej finančnej skupiny, z ktorej sa v r. 2010 pretransformovala na banku a od toho roku ponúka aj na Slovensku správu bežných účtov, platobný styk, vkladové produkty a úvery. Banka získala v r. 2014 ocenenie Najústretovejšia banka roka a hodnotení Fincentrum Banka tiež 1. miesto v kategórii Účet roka. V júni 2015 dosiahol počet jej klientov 500 tisíc. Fio banka sa zameriava na poskytovanie bežných bankových služieb bez poplatkov, ponúka úverové produkty aj investovanie formou cenných papierov.

Fio banka
4 (80%) 7

OTP Banka

OTP Banka Slovensko je univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou. Jej majoritným vlastníkom je od r. 2002 maďarská banka OTP Bank Nyrt, ktorá vlastní 98,94 % akcií. Banka ponúka svoje produkty fyzickým aj právnickým osobám, pričom jej portfólio je prispôsobené viacerým generáciám, nakoľko OTP patrí k bankám rodinného typu. Základná ponuka služieb zahrnuje: depozitné služby, zmenárenské a pokladničné služby, úverové, investičné, platobný styk domáci aj medzinárodný. Všetky pobočky poskytujúce dané služby sú prepojené s ústredím, pracujú on-line, rýchlo a komplexne.

OTP Banka
3.2 (64%) 5

VÚB pôžička

Všeobecná úverová banka poskytuje v segmente osobných financií viac druhov flexipôžičiek: bezúčelové, na vyplatenie úverov, účelové pôžičky. V prípade zriadenia si voliteľnej služby Flexibilita možno kedykoľvek v priebehu doby splatnosti úveru vykonať 3 zmeny v zmluvných podmienkach bez poplatku, čo môže byť výhodné napríklad vtedy, ak sa vyskytne neočakávaná udalosť alebo nastanú zmeny v solventnosti klienta. V súčasnosti banka poskytuje nový produkt Pôžička s odmenou za vernosť, podrobnejšie informácie sú uvedené v časti Vzorové príklady.

VÚB pôžička
4 (80%) 1

UniCredit Bank

UniCredit Bank (UCB) je silná európska banka, na Slovensku vznikla fúziou UniBanky a HVB Bank Slovakia v r. 2007 a od r. 2013 pôsobí pod súčasným obchodným názvom. Pre privátnu aj podnikateľskú klientelu ponúka komplexné a spoľahlivé služby a bankové produkty. Prístup ku každému klientovi je individuálny, riadi sa tzv. Chartou integrity, ktorá stojí na pilieroch ako sú – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomná dôvera. Banka má vo svojom portfóliu rôzne druhy účtov a balíkov, úverové produkty, platobné karty, sporiace, investičné aj poistné produkty.

UniCredit Bank
5 (100%) 1

Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov

Kto nemá zabezpečený dostatok finančných prostriedkov, ten by si mal vstup do podnikateľského prostredia dobre premyslieť. Na prvý pohľad je možno atraktívne a pohodlné „byť v práci sám sebe pánom“, ale treba sa na to pozrieť z viacerých hľadísk. Predovšetkým vám nikto nedá nič zadarmo a už pred začiatkom podnikania je nutný kapitál. Je jedno, či sa jedná o vlastné prostriedky alebo cudzie, dôležité je, aby boli neustále k dispozícii a to je v praxi niekedy ťažké zabezpečiť.

Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov
5 (100%) 1

Sberbank

Sberbank pôžička

Sberbank je jednou z najziskovejších finančných inštitúcií na svete. Sberbank je vedúcim hráčom na trhu v poskytovaní inovatívnych produktov a využívaní moderných technológií. V kombinácii s ústretovým a priateľským prístupom budujú mosty pre úspešný obchod s východom. Sberbank je solídny obchodný partner v regióne strednej a východnej Európy, Ruska ako aj krajín Spoločenstva nezávislých štátov. Po akvizícii 100 % akcii Volksbank International ruskou Sberbank v roku 2012 začala VOLKSBANK Slovensko, a.s., od 15. februára 2013 fungovať pod novou značkou – Sberbank Slovensko, a.s. Hlavným akcionárom Sberbank Slovensko je rakúska spoločnosť Sberbank Europe AG. 100 % akcionárom Sberbank.

Europe AG je Sberbank Ruska.

Sberbank pôžička
5 (100%) 1

Pôžička s ručením nehnuteľnosťou

Na prvý pohľad sa môže zdať, že takúto pôžičku môže získať len ten, kto má vo vlastníctve nejakú nehnuteľnosť – dom, byt, chatu, chalupu, pozemok. Pravda je však niekde medzi tým, pretože súhlas so založením nehnuteľnosti pre potreby zaistenia úveru naozaj môže dať len vlastník predmetnej nehnuteľnosti, ale tento vlastník zároveň nemusí byť aj žiadateľom o pôžičku.

Pôžička s ručením nehnuteľnosťou
5 (100%) 1

Slovenská požičovňa – pôžička

Nebanková spoločnosť Slovenská požičovňa patrí pod skupinu Consumer Finance Holding, a. s. Slovenská požičovňa sa špecializuje výhradne na poskytovanie pôžičiek. Na slovenskom trhu pôsobí už od roku 1995. Svojím klientom poskytuje možnosť vybaviť si pôžičku z pohodlia svojho domova cez telefón alebo aj prostredníctvom internetu.

Slovenská požičovňa – pôžička
3.5 (70%) 2

ZUNO pôžička

ZUNO pôžička

ZUNO je internetová banka patriaca do rakúskej skupiny Raiffeisen Bank International. Na Slovenskom finančnom trhu pôsobí už odroku 2010, odkedy si získala až neuveriteľných 230 tisíc klientov. Klientom ponúka množstvo zaujímavých a výhodných produktov. Záujemcovia o  pôžičku si môžu vybrať z ponuky buď spotrebný úver s názvom Pôžička alebo okrem základnej pôžičky aj pôžičku PLUS. Táto ZUNO pôžička zahŕňa poistenie, možnosť predčasného splatenia bez poplatkov ako aj možnosť zmeny zmluvných podmienok online a to taktiež bez poplatkov.

ZUNO pôžička
4 (80%) 1