Pôžička 30 000 € ihneď na účet

Sberbank

Do r. 2012 vystupovala táto banka pod názvom VOLKSBANK Slovensko, od r. 2013 je jej 100 % vlastníkom rakúska spoločnosť Sberbank Europe AG, ktorej majoritným vlastníkom je Sberbank Ruska a banka pôsobiaca na slovenskom finančnom teritóriu má obchodnú značku Sberbank Slovensko. Stratégia banky je zameraná na rešpekt a úctu, otvorenosť a neustálu snahu o zdokonaľovanie služieb. Poskytuje produkty pre financovanie malých a stredných podnikov aj komplexné bankové produkty a služby pre retailovú klientelu. Predmetom činnosti banky je prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, platobné služby aj ich zúčtovanie, investičné služby, finančný leasing, depozitné služby.

Sberbank
4.3 (86.67%) 3

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa (SLSP) je banka s najdlhšou tradíciou na Slovensku, jej novodobá história sa datuje od r. 1953, ale siaha až do 19. storočia. V r. 1990 získala univerzálnu bankovú licenciu a v r. 1994 sa transformovala na akciovú spoločnosť, ktorá poskytuje služby v segmente privátneho bankovníctva pre individuálnych klientov a tiež služby pre podnikateľskú sféru. Majoritným vlastníkom SLSP je od r. 2001 Erste Group Bank, jeden z najväčších poskytovateľov finančných služieb a vedúca retailová banka v strednej Európe.

Slovenská sporiteľňa
4 (80%) 1

Prima banka

Prima banka vznikla v r.1993 pod názvom Prvá komunálna banka, v r. 2011 sa jej majoritným vlastníkom s 94 % akcií stala stredoeurópska skupina Penta Investments. Banka v súčasnosti ponúka komplexné služby obyvateľom, podnikateľom aj samosprávam. Pri koncipovaní produktov dáva dôraz na ich jednoduchosť, zrozumiteľnosť, transparentnosť a rýchle, profesionálne a dôveryhodné služby. Prima banka vykonáva prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, platobné služby a zúčtovanie, investovanie do cenných papierov a obchodovanie na vlastný účet na finančnom trhu. V 1.štvrťroku 2015 zaznamenala banka medziročný nárast retailových úverov o 47 % a objem hypoték vzrástol o 50 %. Nárast v segmente termínovaných vkladov s 2 a 3 ročnou viazanosťou predstavoval 29 %.

Prima banka
5 (100%) 1

Pôžička od banky

Na finančnom trhu je dnes úplnou samozrejmosť, že rovnakú činnosť vyvíjajú bankové inštitúcie aj nebankové spoločnosti. Ponúkajú podobné portfólio produktov za podobných podmienok, ale stále existujú medzi nimi aj odlišnosti, ktoré by záujemcov o pôžičku mohli zaujímať.

Pôžička od banky
4 (80%) 1