Hotovostné pôžičky

Ktoré „nebankovky“ môžu naďalej požičiavať?

Ako je to obvykle pri legislatívnych zmenách na Slovensku bežné, pri aplikácii do praxe býva ich verným spoločníkom a sprievodcom chaos. Podľa novely zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských a iných úveroch mohli veritelia registrovaní v registri veriteľov poskytovať spotrebiteľské úvery najneskôr do 31.augusta 2015. Ako uviedla hovorkyňa NBS: „ Tí veritelia, ktorým NBS udelila do 31.8.2015 licenciu t.j. povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov, môžu tieto poskytovať aj naďalej. Ostatní musia svoju činnosť prerušiť, kým im nebude udelené právoplatné rozhodnutie.“

A práve túto skutočnosť si niektoré nebankové spoločnosti vykladajú v tom zmysle, že keď už požiadali o licenciu a zatiaľ nedostali právoplatné rozhodnutie o jej udelení či neudelení, budú požičiavať peniaze aj naďalej. Takže výber, od koho si bezpečne požičať, zas zostal na individuálnom posúdení každého záujemcu o pôžičku.

Ktoré „nebankovky“ môžu naďalej požičiavať?
4 (80%) 1

Pôžička na auto

Vlastniť auto je v súčasnosti pre niekoho nevyhnutná potreba pre vykonávanie svojej práce, pre niekoho neoceniteľný pomocník v rôznych životných situáciách, pre niekoho len dopravný prostriedok na premiestňovanie, pre iných rodinný miláčik a sú aj takí, pre ktorých je to exkluzívny doplnok ich životného štýlu. Každý však musí mať dostatok finančných prostriedkov, aby si mohol vlastné auto obstarať.

Pôžička na auto
4 (80%) 3

ZUNO BANK

ZUNO patrí k novým bankám, je súčasťou stabilnej bankovej skupiny Raiffeisen Bank International, jednej z vedúcich bankových skupín v stredoeurópskom regióne. Banka má prostredníctvom siete bankových pobočiek, leasingových a finančných spoločností zastúpenie v 17 krajinách. Držiteľom bankového povolenia na pôsobenie v SR je ZUNO od r. 2010 a odvtedy poskytuje bežné bankové služby, prijímanie vkladov, poskytovanie spotrebiteľských úverov a platobné služby. Banka sa riadi Etickým kódexom bánk a pravidlami správania sa skupiny RZB bánk, ktorý zabezpečuje: orientáciu na zákazníka, profesionalizmus, kvalitu, vzájomnú úctu, integritu. ZUNO charakterizuje aj jednoduchosť, otvorenosť, on-line komunikácia, základné služby sú bezplatné, peniaze chránené zákonmi o ochrane vkladov.

ZUNO BANK
4.5 (90%) 2

Sberbank

Do r. 2012 vystupovala táto banka pod názvom VOLKSBANK Slovensko, od r. 2013 je jej 100 % vlastníkom rakúska spoločnosť Sberbank Europe AG, ktorej majoritným vlastníkom je Sberbank Ruska a banka pôsobiaca na slovenskom finančnom teritóriu má obchodnú značku Sberbank Slovensko. Stratégia banky je zameraná na rešpekt a úctu, otvorenosť a neustálu snahu o zdokonaľovanie služieb. Poskytuje produkty pre financovanie malých a stredných podnikov aj komplexné bankové produkty a služby pre retailovú klientelu. Predmetom činnosti banky je prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, platobné služby aj ich zúčtovanie, investičné služby, finančný leasing, depozitné služby.

Sberbank
4.3 (86.67%) 3

Pôžička pre dôchodcov

Aj keď má človek dôchodkový vek a už nepracuje, život tým nekončí. Práve naopak, nastáva čas, kedy sa môže viac venovať svojim koníčkom, rodine, priateľom. Na druhej strane v súvislosti so znížením príjmu je väčšinou potrebné prehodnotiť aj priority, aby boli zabezpečené bežné životné potreby. Nakoľko má však dôchodca pravidelný príjem, má veľkú šancu získať v prípade potreby aj pôžičku napríklad na riešenie neočakávaných výdavkov – nákup nového spotrebiča, ktorý už v domácnosti doslúžil alebo úhradu kúpeľného pobytu.

Pôžička pre dôchodcov
5 (100%) 1

Raiffeisen banka

Banka klientom garantuje navždy, že za vklady a výbery na pobočke sa neplatí, platobnú kartu možno získať na počkanie a pri nesplnení garancií dá banka 100 €. Nakoľko je banka prepojená s Tatra bankou riadi sa jej obchodnými podmienkami, využíva jej bankomaty, má však vlastné bankové produkty.

Raiffeisen banka
3 (60%) 6

PROFI CREDIT pôžička

Spoločnosť Jacket Canada Goose Jacket Cyber Monday Sales PROFI CREDIT Slovakia je významným poskytovateľom úverových finančných služieb. Je súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Profireal Group, ktorá okrem Slovenskej republiky pôsobí v ďalších troch krajinách strednej a východnej Európy, a to v Českej republike, Poľsku a v Bulharsku.

PROFI CREDIT pôžička
5 (100%) 1