Študentské pôžičky


Súčasná doba naozaj praje tým, ktorí chcú študovať. Môžu si vyberať z množstva odborov na rôznych školách doma aj v zahraničí. Uchádzači o štúdium sú limitovaní asi len dvomi faktormi – svojimi terajšími vedomosťami (aby mohli úspešne zvládnuť prijímacie pohovory) a svojimi finančnými možnosťami (aby si mohli zabezpečiť pokrytie študijných nákladov).

Pri plnení toho vedomostného faktoru si môžu pomôcť len sami, svojimi vlastnými silami, ale pri zabezpečovaní financovania štúdia im môžu pomôcť aj iní, napríklad bankové inštitúcie alebo nebankové spoločnosti. Obidva typy subjektov majú v portfóliu svojich produktov dostatočnú ponuku pôžičiek, ktoré by mohli pomôcť uhrádzať náklady na štúdium aj osobné potreby každého vysokoškolského študenta.

Študent potrebuje dobrú, bystrú hlavu, ale aj dobré, efektívne financovanie

Financovanie štúdia môže mať rôznu formu. Nie každý má to šťastie, že si dokáže školu financovať z vlastných zdrojov, presnejšie z rodinných zdrojov. Pre tých, ktorí sa rozhodli pre vysokoškolské štúdium napriek tomu, že im financie chýbajú resp. nepostačujú, majú možnosť využiť niektorý z úverov alebo pôžičiek, špecializovaných práve na túto oblasť. Všetky majú však svoje pozitívne aj negatívne stránky, takže je vhodné venovať výberu financovania štúdia primeranú pozornosť aj vzhľadom k tomu, že väčšinou ide o dlhodobý záväzok. Pri porovnávaní bankových a nebankových ponúk je možné vo všeobecnosti považovať za výhodnejšie bankové pôžičky, pretože:

  • ich vybavenie je jednoduché, stačí doklad totožnosti a potvrdenie o štúdiu na VŠ,
  • pôžičku možno začať splácať až po ukončení štúdia,
  • doba splatnosti je dlhodobá, niekoľko rokov,
  • vybavenie pôžičky bez poplatkov, s nízkou úrokovou sadzbou,
  • potrebné je však zabezpečiť ručenie za pôžičku.

Banky tiež ponúkajú k pôžičkám aj výhodné doplnkové služby, študentské účty, prípadne iné zľavy pre študentov.

Špecifické bankové produkty pre študentov

SLSP – Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov, je určený pre študentov denného štúdia od 1. ročníka vysokoškolského štúdia na Slovensku alebo v zahraničí. Podmienkou je trvalý pobyt v Slovenskej republike, vek študenta 18 až 26 rokov a ručenie za úver osobou s pravidelným príjmom. Vybavenie rýchle, bez dokladovania účelu, s možnosťou použiť získané finančné prostriedky na úhradu školských aj osobných výdavkov.

VÚB – Flexipôžička pre študentov, umožňuje získať financie pre poslucháčov akreditovaných vysokých škôl v SR aj zahraničí, jej vybavenie je jednoduché, s minimom dokladovania, splácanie zabezpečované nemennými splátkami počas celej doby trvania úverového vzťahu. V prípade štúdia na vybraných VŠ ako napr. Vysoká škola manažmentu alebo Paneurópska škola práva, je možnosť získať pôžičku aj za zvýhodnených podmienok. Banka oceňuje tiež študijnú aktivitu – zapojenie sa do ŠVOČ, študijný pobyt v zahraničí, absolvovanie jazykového kurzu a podobne.

SBERBANK – Úver vysokoškolákom, je spotrebný bez účelový úver pre študentov vo veku 18 – 30 rokov, s vlastným príjmom študenta alebo spoludlžníka. K vybaveniu je potrebný doklad totožnosti, potvrdenie o štúdiu na VŠ a potvrdenie o príjme. Úver je bez poplatkov za vybavenie a s možnosťou predčasného splatenia.

OTP Banka – otpŠtudentský úver, je úver účelový, spracovanie žiadosti do 48 hodín, s poplatkom za poskytnutie vo výške 2 % z objemu úveru. Podmienkou pre jeho získanie je študent 2. a vyššieho ročníka vysokej školy v dennej forme, predloženie dvoch dokladov totožnosti a potvrdenie o vysokoškolskom štúdiu. Úver je nutné zaistiť ručiteľom nad 35 rokov s pravidelným príjmom a tiež predložiť doklady, preukazujúce účel úveru – náklady na internát, školské potreby, študijný pobyt.

Aj iné možnosti financovania štúdia

Okrem bankových pôžičiek môžu študenti využiť aj ponuku od štátu a ponuku nebankových spoločností.

Fond na podporu vzdelávania vznikol v r.2012 zlúčením štátneho Študentského pôžičkového fondu a pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov, s cieľom umožniť prístup k vzdelaniu čo najširšiemu okruhu záujemcov. O pôžičku môže požiadať každý študent I. až III. stupňa VŠ v SR alebo zahraničnej vysokej školy, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku. Minimálna výška pôžičky je 500 € , maximálna 3 000 € (pre doktorandov v III. stupni vzdelávania až 6 000 €). Študent môže požiadať o pôžičku aj viac krát počas štúdia, ale maximálne 6 krát. Splatnosť pôžičky je 5 až 10 rokov po ukončení štúdia.

Nebankové spoločnosti poskytujú finančné prostriedky pre študentov formou bez účelovej pôžičky. Ich výhodou je:

  • študent si môže požičať aj mini pôžičku aj väčší objem peňazí,
  • rýchle aj on-line vybavenie,
  • bez overovania príjmu aj registrov,
  • malá administrácia.

Na druhej strane je pri nebankových pôžičkách potrebné počítať s vyššími úrokovými sadzbami, viacerými poplatkami a splácaním už počas trvania štúdia.

Prehľad študentských pôžičiek

Poskytovateľ Názov produktu Pôžička v EUR Doba splatnosti Úrok p. a.
SLSP Spotrebný úver pre VŠ 1 000 – 8 500 1 – 10 r. 8,50 %
VÚB Flexipôžička pre študenta 500 – 10 000 1 – 6 r. 4,9 – 7,9 %
SBERBANK Úver vysokoškolákom 1 000 – 5 000 Do 10 r. 7,95 %
OTP Banka Študentský úver 700 – 6 700 Do 10 r. 7,95 %
Cetelem Pôžička na čokoľvek 2 000 – 25 000 1 – 10 r. Od 9,90 %
Home Credit Rýchla pôžička 400 – 5 000 1 – 8 r. 14,80 %
PôžičkaHneď Pôžička hneď 100 – 5 000 1 – 7 r. Od 10,00 %

 

Študentských pôžičiek je teda na finančnom trhu dostatok, vysokých škôl je na Slovensku tiež dosť, tak už keby bolo dosť aj tých nových pracovných miest pre absolventov vysokých škôl.


Študentské pôžičky
4 (80%) 1

Podobné recenzie

banner-hyperia