Sporiť či investovať?


Pre niektorých ľudí sa príchod nového roka spája aj s príchodom nových predsavzatí. Oblasti, v ktorých by sme sa chceli zlepšiť, byť úspešnejší, aktívnejší, je určite viacero a obvykle k nim patrí aj oblasť osobných financií. Každého predsa poteší nárast vlastných finančných prostriedkov, ktoré možno následne príjemne použiť a využiť. Jednou z možností ako si to zabezpečiť môže byť zhodnotenie voľných peňazí, ktoré máme k dispozícii. Ako to však zrealizovať, aby sme dosiahli zisk a na sporení či investovaní skôr neprerobili? Znie to síce nelichotivo, no pri súčasnej „výške“ úrokov na sporiacich produktoch je to žiaľ reálna možnosť. Investovanie umožňuje aj vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov, no má tiež svoje pre a proti, ktoré je potrebné vziať do úvahy.

Sporenie

Jednou z foriem ako si zhodnotiť svoje peniaze je sporenie, ktoré využíva hlavne konzervatívnejšia väčšina  bankových sporiteľov. Banky ponúkajú viaceré sporiace produkty: bežné sporiace účty, termínované vklady, vkladná knižka, vkladové listy. Všetky sú charakteristické tým, že spadajú pod zákonnú ochranu vkladov a mali by poskytovať minimálne garanciu výplaty vloženej sumy finančných prostriedkov. Na druhej strane však, ak sa odpočítajú všetky bankové poplatky, pretrvávajúce prakticky nulové úročenie, tak v súčasnosti zo sporiacich produktov nemožno čakať adekvátny výnos.

Pozitívom sporenia je však spomínaná zaručená ochrana vkladov do 100 000 EUR, no napr. dôchodkové sporenie či vklady do fondov sem nespadajú. Sporenie môže byť zaujímavé aj tým, že odkladať si možno aj malé sumy, často aj 10 EUR  a v nepravidelných intervaloch. Na založenie väčšiny sporiacich produktov nie je potrebný žiadny vlastný počiatočný kapitál a našetrené peniaze sú kedykoľvek k dispozícii. Výška úrokov na sporiacich produktoch je v individuálnej réžii banky, takže aj tu platí, že porovnávať viaceré ponuky od viacerých subjektov sa oplatí. Zriadenie sporenia je už v dnešnej dobe celkom jednoduché, rýchle, pohodlné, online aj bez nutnosti navštíviť kamennú pobočku banky.

Investovanie 

Kým do sporenia sa klient zapája skôr pasívnejším spôsobom – vyberiem si sporiaci produkt a zasielam tam peniaze podľa vlastných predstáv a možností, pri investovaní je vhodný aktívnejší prístup. To však vyžaduje určitú finančnú gramotnosť či pomoc finančného poradcu. Pri zriaďovaní investičných produktov si niektoré banky klienta aj otestujú, zisťujú akým je investorom.

Pri investovaní hrá dôležitú úlohu prístup k riziku. Na rozdiel od sporiacich produktov investičné produkty nepodliehajú zákonu o ochrane vkladov a tiež platí, že výnos je priamo úmerný riziku t.j. čím chceme dosiahnuť väčšie zhodnotenie, vyšší zisk, tým s väčším rizikom musíme počítať. V praxi tak môže nastať situácia, že vložením svojich prostriedkov napr.  do problematického fondu nič nezískam, ale skôr stratím. Riziko však možno aj ovplyvniť, minimalizovať – diverzifikáciou fondov, využitím kombi vkladov, optimalizáciou investičného horizontu a na to sa hodí spomínaná finančná gramotnosť.

Doma sa peniaze ťažko zhodnotia…

Súčasná situácia na finančnom trhu sporiteľom či investorom príliš nepraje, no aj malé zhodnotenie je príjemnejšie ako „zhodnocovanie peňazí uložených doma v ponožke“. Sporenie sa javí ako vhodnejšie riešenie ak chceme šetriť kratšie obdobie a hneď aj čiastku použiť – našetríme si na novú práčku, exotickú dovolenku, na výmenu bytového zariadenia. Investovanie možno využiť pre dlhodobejšie šetrenie – na získanie financií na štúdium pre deti, na prilepšenie si k dôchodku… Všetko je na individuálnom zvážení, možností a produktov je na výber viacero.


Sporiť či investovať?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia