Rušno je aj na finančnom trhu


Od začiatku tohto kalendárneho roka prebiehajú v našej spoločnosti hektické procesy (zmena vlády, spomaľovanie ekonomiky, najnovšie tiež celosvetová vírusová epidémia), ktoré ovplyvňujú naše hospodárstvo a finančný trh nie je výnimkou. Ten samozrejme na zmeny reaguje, prijíma opatrenia v rôznych oblastiach a mení doterajšie podmienky svojho fungovania. Je toho celkom dosť, čo sa už udialo za necelý štvrťrok 2020 a tak zo zmien, ktoré sa asi najviac dotýkajú bežnej verejnosti niektoré vyberáme.

Bankové poplatky naďalej rastú

Na túto tému je zameraných viacero článkov na tomto webe, takže v stručnosti len najaktuálnejšie informácie:

  • od júna 2020 avizuje jeden z našich najväčších bankových domov – VÚB ďalšie zvyšovanie poplatkov za svoje hotovostné a bezhotovostné SEPA platby, ale tiež za pokladničné a zmenárenské služby.
  • od mája sa k bankám, ktoré upravujú ceny smerom nahor pridá aj Prima banka. Zvýši poplatky za vedenie účtu, výbery z bankomatov aj za finančné transakcie na pobočkách.
  • iné banky reagovali na meniace sa podmienky na trhu už skôr a zvýšili poplatky už začiatkom roka napr. ČSOB, SLSP, UniCredit, Privatbanka od 1.januára 2020 alebo Poštová banka od 1.marca 2020.

Podľa názorov finančných analytikov si bankové inštitúcie vo zvýšených poplatkoch premietajú aj svoje zvýšené náklady súvisiace s navýšeným bankovým odvodom (i keď to banky neveľmi priznávajú) a snažia sa tiež o minimalizovanie hotovostných operácií a služieb na pobočkách, v záujme znižovania svojich personálnych nákladov. 

Zmeny v OTP banke aj v poisťovni AXA

OTP banka Slovensko pôsobí na našom finančnom trhu už skoro 20 rokov a patrí k bankám, ktoré poskytujú svoje produkty fyzickým i právnickým osobám. Jej majoritný maďarský akcionár však ohlásil jej predaj, takže by ju mala prevziať belgická finančná skupina KBC, ktorá vlastní aj ČSOB. Táto transakcia je momentálne posudzovaná príslušnými úradmi a pre klientov OTP banky sa zatiaľ nič nemení. Podľa vyjadrenia odborníkov by si však títo klienti po potvrdení fúzie mohli polepšiť, získať modernejšie produkty, no pravdepodobne za vyššie ceny. V súčasnosti má totiž ČSOB drahšie spotrebiteľské úvery, hypotéky aj niektoré bežné účty.

Poisťovňa AXA pôsobí na Slovensku od r. 2006 a ponúka produkty životného a neživotného poistenia, investovanie aj správu dôchodkových fondov. Napriek tomu, že za r. 2018 vykázala zo svojej prevádzky v SR a ČR zisk cca 29 mil. EUR predáva svoju činnosť rakúskej UNIQA Insurance Group AG. Po schválení regulačnými orgánmi by sa tak malo stať do konca tohto roka.

NBS chce novú kalkulačku na výpočet RPMN

Podľa tlačovej správy, ktorú minulý mesiac zverejnila Národná banka Slovenska (NBS) na svojej internetovej stránke je potrebné zverejniť opatrenie, podľa ktorého by sa počítala ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Táto veličina vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru t. j. úrokovú sadzbu plus iné náklady súvisiace s produktom – poplatky za vybavenie, poskytnutie, poistenie úveru, správu účtu… v prepočte na jeden rok. V praxi to znamená, že: čím nižšia RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší.

V súčasnosti je síce zverejnenie RPMN tiež povinnou súčasťou úverovej zmluvy, no pre bežného spotrebiteľa je overenie správnosti vypočítaného percenta veľmi obtiažne. Novú kalkulačku chce NBS umiestniť na svojom webe aj s detailným popisom výpočtu, pričom účinnosť tohto opatrenia by mala byť od polovice r. 2021.


Rušno je aj na finančnom trhu

Podobné recenzie

banner-hyperia