Registre dlžníkov


V súčasnosti na slovenskom finančnom trhu stále pretrvávajú výhodné úrokové sadzby pri rôznych úverových produktoch. Hlavne záujem o hypotéky „trhá rekordy“, no nízke úročenie nebude trvať večne a všetci si ešte pamätáme ako môže skončiť prípadná bublina. Zodpovedné hodnotenie bonity klienta, jeho doterajšia zadĺženosť a analýza možných dopadov pri zvýšení úrokových sadzieb úverových  produktov má teda svoje opodstatnenie.

Možno si v súvislosti s tým teraz niektorí čitatelia položia aj otázku – prečo je potom názov článku Registre dlžníkov a nie Úverové registre? Ako obvykle, všetko so všetkým súvisí. Legislatíva sprísnila podmienky pre poskytovanie úverov a finančné subjekty sú povinné komplexne hodnotiť bonitu žiadateľa t.j. vziať do úvahy nielen jeho príjmy, ale aj náklady a k nákladových položkám patria aj záväzky voči:

 • štátu (dane, poplatky…)
 • poisťovniam (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne…)
 • dodávateľom energií (plyn, elektrina…)
 • mobilným operátorom, internetové služby…

Väčšina z uvedených subjektov má vytvorené svoje registre dlžníkov, ktoré už využívajú aj finančné subjekty poskytujúce spotrebiteľské úvery.

Najznámejšie slovenské registre dlžníkov

Podrobnejší popis bankových aj nebankových registrov je uvedený aj na https://financieonline.sk/category/informacie/ v článkoch: Sprievodca úverovými registrami a Pôžička so záznamom v registri, takže tu uvádzame len stručný prehľad:

 1. Spoločný register bankových informácií (SRBI) – nie je to „tradičný“ register neplatičov. Obsahuje údaje o osobách, ktoré čerpajú úver alebo sú žiadateľmi, ručiteľmi… a dlžníkmi sa stávajú až vtedy, keď je ich úverová história negatívna t.j. ak svoje záväzky riadne a včas neuhrádzajú.
 2. Nebankový register klientských informácií (NRKI) – tiež obsahuje informácie o splácaní spotrebiteľských úverových produktoch, ale aj z pozície živnostníkov či podnikateľov, nielen bežných klientov.
 3. Spoločnosť na Ochranu Leasingu a Úverov Spotrebiteľov (SOLUS) – členovia tohto združenia  sú spoločnosti poskytujúce pôžičky, ale aj prevádkovatelia telekomunikačných služieb a dodávatelia energií, takže register obsahuje tiež zoznamy ich dlžníkov.
 4. Zoznam daňových dlžníkov – zverejnený je na portáli Finančnej správy, obsahuje zoznam subjektov (fyzických aj právnických osôb), ktorých nedoplatky na daniach a clách sú vyššie než 170 €.
 5. Dlžníci v Sociálnej poisťovni – na zozname sú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré tejto poisťovni dlhujú viac než 3,32 €.
 6. Zoznam dlžníkov zdravotných poisťovní – všetky tri zdravotné poisťovne pôsobiace na trhu (VŠZP, Dôvera, Union) majú samostatný zoznam neplatičov, ktorý mesačne aktualizujú.
 7. Zoznam neplatičov komerčných poisťovní – Allianz, AXA, Aegon, Generali…

Na internetových stránkach existuje viac odkazov na  tému registrov, mnohé databázy môžu byť však buď neaktuálne alebo vytvorené z rôznych zdrojov typu „jedna pani povedala“. Relevantné údaje obsahujú resp. by mali obsahovať hlavne vyššie uvedené registre.

Väčšina z uvedených subjektov má vytvorené svoje registre dlžníkov, ktoré už využívajú aj finančné subjekty poskytujúce spotrebiteľské úvery.

Väčšina z uvedených subjektov má vytvorené svoje registre dlžníkov, ktoré už využívajú aj finančné subjekty poskytujúce spotrebiteľské úvery.

Čo znamená „figurovať“ v registri dlžníkov?

Ak to veľmi zjednodušíme, tak pre niekoho nič a pre iného veľa. Ak je niekto zapísaný v úverovom registri len preto, že žiadal o pôžičku a nakoniec si ju ani nevzal alebo preto, že v minulosti už nejakú pôžičku splatil, tak naozaj nič. Na druhej strane ak niektorému subjektu niečo dlhuje, tak môže mať aj celkom slušný problém – pre banku môže byť rizikový klient, zo sociálnej poisťovni nemusí dostať napr. dávku v období práceneschopnosti, komerčná poisťovňa neuhradí škodu pri neúmyselnom vytopení suseda… Pri potrebe získania novej pôžičky môže byť žiadateľovi priradená nižšia bonita, môže získať len nižšiu sumu financií, dostane vyššiu úrokovú sadzbu… Ak však napríklad žiadateľ o novú pôžičku nie je zapísaný v žiadnom zozname dlžníkov, má len zápis v SRBI alebo NRKI pretože mal v minulosti úverový vzťah s bankovým resp. nebankovým subjektom a jeho úverová história je pozitívna, záväzok bol riadne splatený, môže zo svojho zápisu v registri ešte aj „vyťažiť“. Ako overený, seriózny klient môže získať lepšie úročenie či výhodnejšiu dobu splatnosti.

Ešte pár informácií na záver alebo možno je dobré vedieť, že:

 • do niektorých registrov je bežný prístup (do zoznamu dlžníkov sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňových dlžníkov možno nahliadnuť cez ich webové stránky prakticky bez obmedzenia)
 • k nahliadnutiu do bankového registra však musí mať aj banka povolenie od dotknutej osoby (daného klienta)
 • z registrov sa dá dostať von automaticky (SP napr. aktualizuje svoj register dlžníkov týždenne, iné poisťovne mesačne a po uhradení dlžnej sumy je zápis automaticky vymazaný, bez nutnosti žiadať o uvedenú službu), ale v SRBI a NRKI zostávajú zápisy aj napriek úplnému splateniu záväzku
 • v bankovom registri klient zostáva ešte  aj cca 5 rokov po skončení úverového vzťahu a o skoršie vymazanie treba písomne požiadať

stále platí to známe „platiť sa oplatí“.


Registre dlžníkov

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia