PSS – jedna z ciest k vlastnému bývaniu


Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (PSS) pôsobí na slovenskom finančnom trhu od r. 1992, pričom jej akcionármi sú rakúske a nemecké bankové domy a 9,98 % podiel na základnom imaní spoločnosti má tiež Slovenská sporiteľňa, a. s.. PSS poskytuje hlavne služby súvisiace so stavebným sporením aj úverovaním bývania a keďže sa od júla tohto roku znovu sprísňujú podmienky pre poskytovanie hypotekárnych úverov, v článku uvádzame niektoré informácie o jej produktoch, ktoré môžu byť jednou z možností ako sa „dopracovať“ k novému bývaniu aj trochu inou cestou napr. kombináciou sporenia a úveru.

Čo ponúka PSS?

Prvá stavebná sporiteľňa má vo svojom  portfóliu  produkty, ktorými si možno zabezpečiť financie na získanie bývania formou stavebného sporenia, požičanie prostriedkov na nákup novej nehnuteľnosti či rekonštrukciu existujúcej a tiež viac typov poistenia. Podľa údajov, ktoré zverejnila na svojej internetovej stránke Národná banka Slovenska je PSS dlhodobo jednotkou na trhu v objeme poskytnutých úverov stavebného sporenia s podielom nad 85 % a v segmente úverov na bývanie je jej trhový podiel okolo 8 %.

V súčasnosti sú k dispozícii aj akciové úvery

S úvermi, ktoré ponúka PSS si možno obstarať novú nehnuteľnosť na bývanie aj rekonštruovať či vybaviť existujúcu domácnosť podľa vlastných predstáv. Momentálne prebiehajú zľavové akcie, ktoré sa týkajú hlavne výšky úrokovej sadzby. Avizované úročenie  0,99 % p. a. však nie je dostupné automaticky pre každého žiadateľa o úver, dôležitá je jeho celková bonita. Akcie sa týkajú dvoch produktov:

  • úver so založením nehnuteľnosti predstavuje ponuku, ktorá je vhodná pre záujemcov, ktorí potrebujú získať väčšiu sumu finančných prostriedkov na kúpu bytu či domu. Maximálna výška úveru je 170 tisíc eur, doba splatnosti do 30 rokov, predchádzajúce stavebné sporenie nie je povinné. Podmienkou jeho získania je zriadenie záložného práva, zriadenie poistenia a dokladovanie účelu použitých finančných prostriedkov. Po podpise zmluvy je totiž vyplatených 90 % financií a ostatné až po dokladovaní. Tí klienti, ktorí mali zriadené stavebné sporenie v PSS, môžu do 31.mája 2018 získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu fixovanú na 5 rokov a pre nich je určený aj medziúver. Medziúver je špecifický úverový produkt, ktorý poskytujú len stavebné sporiteľne na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom úvere a ktorý umožňuje stavebnému sporiteľovi získať financie aj keď ich nemá ešte našetrené.
  • úver bez založenia nehnuteľnosti. Akciová ponuka trvá od 2.mája 2018 do 30. septembra 2018 a v tomto období možno získať finančné prostriedky do výšky 50 tisíc eur, so splácaním do 30 rokov a s úrokovou sadzbou od 3,89 % p. a. V prípade už vopred nasporenej určitej sumy je medziúver niekedy až o polovicu výhodnejším produktom financovania modernizácie alebo rekonštrukcie domácnosti ako bežný bankový spotrebiteľský úver.

Sporiace produkty

Ako už aj z názvu PSS vyplýva, sporenie je ťažiskovou oblasťou tejto inštitúcie a špeciálne stavebné sporenie t.j. možnosť sporiť si na vlastné bývanie a zároveň zhodnotiť vložené finančné prostriedky.  Štátna prémia už nie je príliš atraktívna, jej výška a podmienky získania sa zmenili, no ako sa hovorí „keď neprší, aspoň kvapká“ a pri dlhodobom sporení to môže  nakoniec priniesť celkom príjemnú sumu . V rámci sporiacich produktov je klientom k dispozícii aj stavebné sporenie pre deti, ktorým možno našetriť financie do budúcnosti a za určitých podmienok obdržať aj bonus – extra istota od PSS.

  • stavebné sporenie so štátnou prémiou má dlhoročnú tradíciu a patrí k produktom, ktoré sú najviac využívané v prípade záujmu o dlhodobé sporenie. Momentálne sa tu pohybuje úrok z vkladov na úrovni okolo 1 % ročne, pritom pri bežných bankových vkladových produktoch je to cca 0,1 %. V tomto roku bola určená maximálna výška štátnej prémie na sumu 66,39 €. Pozitívom sporenia je tiež jeho flexibilita, úprava parametrov je možná aj počas trvania zmluvného vzťahu.
  • stavebné sporenie s následným stavebným úverom umožňuje okrem 1 % zhodnocovania vkladaných peňažných prostriedkov aj získanie výhodnejších podmienok v prípade stavebného úveru. Úver možno dostať do výšky 50 tisíc eur bez nutnosti založenia nehnuteľnosti, s úrokovou sadzbou od 2,9 % p. a. a splácať ho po dobu 20 rokov. Financovať tak možno nielen kúpu bytu či domu, ale tiež kúpu stavebného pozemku, financovať náklady na projektovú dokumentáciu a pod.

Stavebné sporenie je účelové sporenie, garantované Fondom na ochranu vkladov a ak je prvoradým záujmom klienta obstarať si vlastné bývanie, využitie niektorého z produktov stavebnej sporiteľne býva obvykle vhodnou voľbou. Na finančnom trhu je však aj jeho aktívny konkurent, veď bankové hypotekárne úvery na bývanie „trhajú rekordy“ a tak je na každého individuálnom rozhodnutí, ktorú cestu si vyberie.


PSS – jedna z ciest k vlastnému bývaniu
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia