PROFI CREDIT pôžička


Spoločnosť Jacket Canada Goose Jacket Cyber Monday Sales PROFI CREDIT Slovakia je významným poskytovateľom úverových finančných služieb. Je súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Profireal Group, ktorá okrem Slovenskej republiky pôsobí v ďalších troch krajinách strednej a východnej Európy, a to v Českej republike, Poľsku a v Bulharsku. Sme dynamická spoločnosť so stabilným a výkonným tímom. Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia poskytuje širšiu škálu pôžičiek pre spotrebiteľov. V ponuke sú pôžičky pre občanov tzv. zamestnanecké pôžičky, ktoré sú prispôsobené potrebám a možnostiam občanov. Taktiež dva typy pôžičiek pre podnikateľov a to PROFI úver a PREKLENOVACÍ úver.

Základné údaje:

Zamestnanecký úver

 • výška pôžičky od 300€ do 1 500€
 • úrokové sadzby až 70,07%
 • splatnosť: 18 až 42 mesiacov
 • žiadosť: online/ telefonicky
 • výplata: bankový účet

PROFI úver

 • výška pôžičky od 1 000€ do 33 000€
 • splatnosť: 24 až 48 mesiacov
 • žiadosť: online/ telefonicky
 • výplata: bankový účet
 • nedoplatok voči štátu: do 660€
 • zaistenie zmenkou

PREKLENOVACÍ úver

 • výška pôžičky od 1 000€ do 33 000€
 • splatnosť: 3 až 18 mesiacov
 • nicky
 • výplata: bankový účet
 • nedoplatok voči štátu: do 660€
 • zaistenie zmenkou

Podmienky pôžičky:
Občan:

 • vek od 18 rokov
 • FO, občan SR aj pracujúci v MR, ČR, Rakúsko a Nemecko

Podnikateľ: PROFI

 • minimálny hrubý ročný príjem žiadateľa vo výške 4 999 €
 • žiadateľ podnikajúci menej ako 12 mesiacov a žiadateľ s hrubým ročným Canada Goose Cyber Monday príjmom nižším ako 10 000 €, musí doložiť bonitného spoludlžníka
 • ak je požadovaná suma vyššia ako 4 000 €, je nutné doložiť zábezpeku

PREKLENOVACÍ

 • dĺžka podnikania minimálne 18 mesiacov
 • minimálny hrubý ročný príjem žiadateľa vo výške 10 000€
 • ak je požadovaná suma vyššia ako 4 000 €, je nutné doložiť zábezpeku

Potrebné doklady:

Občan:

 • občiansky preukaz klienta (prípadne ručiteľa 1, 2)
 • kartička k bežnému účtu (BÚ)
 • originál potvrdenia zamestnávateľa o výške príjmu alebo alternatívny balík dokladov: kópia pracovnej zmluvy, výpisy z bankového účtu s výplatou za posledné 3 kalendárne mesiace, výplatná páska za posledný odpracovaný mesiac (prípadne aj ručiteľ 1, 2)
 • u dôchodcov predloženie dôchodkového výmeru
 • doloženie aspoň jedného z tzv. “kontaktných dokladov” (výpis BÚ, SIPO, vyúčtovanie za elektrinu, služby, plyn, atď.)
 • dokumenty dokladujúce prípadné ďalšie príjmy (výživné a pod.)

Podnikateľ:

 • OP žiadateľa, v prípade ak je žiadateľ ženatý/vydatá – doložiť OP manžela/-ky
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť – konatelia – podľa výpisu z ORSR
 • kartička k účtu/výpis z účtu
 • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR
 • preukázanie majetku – dokladovanie zábezpeky, aktuálny list vlastníctva k nehnuteľnosti (ak je požadovaná suma nad 4 000 €)
 • OP vlastníkov nehnuteľnosti, ak zakladá žiadateľ nehnuteľnosť (ak nie sú totožní so žiadateľom/-mi)
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu za posledné 2 roky
 • výpisy z bankového účtu žiadateľa za posledné 3 mesiace, resp. faktúry za posledné 3 mesiace, na základe ktorých je zjavné, že žiadateľ prevádzkuje svoju činnosť
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, ak je dlh voči tejto inštitúcii väčší ako 600 €
 • ak je spoludlžník, je potrebné doložiť jeho OP a príjem

Výhody pôžičky:

 • rýchle schválenie pôžičky, peniaze do 24 hodín na účte
 • možnosť požičať si ďalšie prostriedky počas splácania súčasnej pôžičky
 • žiadne poplatky za vybavenie
 • nie je potrebné preukázať účel
 • pôžička je vhodná aj pre dôchodcov a ženy na materskej dovolenke
 • osobný prístup ku klientom
 • možnosť splácať až 4 roky

Nevýhody pôžičky:

 • prehnané úrokové sadzby
 • príliš veľa zbytočnej administratívy
 • nutnosť potvrdenia o príjme
 • žiadatelia sú preverovaní v úverových registroch

Často kladené otázky:

Ako môžem požiadať o pôžičku?

Môžete nás kontaktovať na infolinke 0800 700 100 alebo vyplniť on-line formulár na našich internetových stránkach. Na základe informácií, ktoré nám poskytnete, vyberieme najvhodnejšieho viazaného finančného agenta, ktorý Vás bude kontaktovať a všetky potrebné kroky k uzatvoreniu úveru s Vami prerokuje telefonicky, alebo osobne. Môžete sa obrátiť aj priamo na niektoré z našich regionálnych riaditeľstiev.

Na čo môžem pôžičku použiť?

Naše zamestnanecké úvery môžete použiť čokoľvek. Nie sú účelovo viazané, záleží teda len na Vás, čo si za peniaze z našej pôžičky zadovážite.

Aká je výška úrokov?

Výška úrokov závisí od výšky úveru a zvolenej dĺžky splácania. Konkrétne príklady Vám oznámi náš viazaný finančný agent, s ktorým Vám radi dohodneme nezáväznú schôdzku na bezplatnej informačnej linke 0800 700  100.

Kontakt:

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. Pribinova 25 824 96 Bratislava

Tel. +421 2 20 64 11 59

Fax: +421 2 20 64 11 70

E-mail: proficredit@proficredit.sk

Rýchla žiadosť o pôžičku
PROFI CREDIT pôžička
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia