Privatbanka


Privatbanka pôvodne známa pod názvom Banka Slovakia je jedinou bankou pôsobiacou na slovenskom finančnom trhu, ktorá sa špecializuje na privátne bankovníctvo. Jej majoritným vlastníkom sa v r. 2007 stala finančná skupina Penta Investments Limited. Víziou banky je udávanie trendov v oblasti privátneho bankovníctva, ale aj flexibilne zohľadňovať potreby klientov v korporátnom a retailovovom bankovníctve. Ponúkané produkty a služby majú vysoko individuálny charakter, priamo zodpovedajú požiadavkám jednotlivých klientov a Privatbanka zabezpečuje aj celkové spravovanie ich majetku.

Recenzie produktov

Špecializované bankové produkty, ale aj bežné bankové produkty sú v prípade Privatbanky aplikované v troch rôznych segmentoch ako Privátne bankovníctvo, Osobné financie a Korporátni klienti.

Privátne bankovníctvo: Obsahuje komplexnú správu majetku, Individuálne produkty a službu Privátny bankár. V rámci správy majetku je základným princípom vytvorenie optimálne diverzifikovaného portfólia klienta, ktoré je následne spravované podľa vývoja na trhoch, pričom je v prvom rade zohľadnená ochrana klientovho majetku a jeho zhodnocovanie. Banka zároveň transparentným spôsobom informuje o spôsobe a realizácii prevádzaných investičných operácií. Klient si sám môže vybrať možnosť spolupráce s bankou: s plným mandátom alebo obmedzeným t. j. všetky obchody budú realizované až po klientovom odsúhlasení. Individuálne produkty obsahujú nástroje peňažného a kapitálového trhu ako sú dlhopisy, emisné listy, ale aj klasické bežné účty a platobné bankové služby.

Osobné financie: Pre bežných klientov má banka k dispozícii termínované účty, vkladové listy, sporiace a bežné účty. Pre tie fyzické osoby, ktoré potrebujú zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky za vopred stanovenú dobu viazanosti je v ponuke Privatbanka FIX Konto, ktoré je napríklad pri 12 mesačnej viazanosti úročené sadzbou 1,70 % p. a., pri 60 mesačnej viazanosti dosahuje v súčasnosti úroková sadzba hodnotu 2,50 % p. a. Produkt Vkladový list Privatbanky je možné využiť už od minimálneho vkladu 300 €, jeho zriadenie aj následné vedenie je bezplatné. Sporiace účty Privatbanka BONUS Konto a Privatbanka SAVING Konto sú určené na pravidelné aj nepravidelné sporenie a zhodnocované peniaze má klient kedykoľvek k dispozícii.

Korporátni klienti: V tomto smere sa banka orientuje hlavne na stredné a väčšie subjekty, pre ktoré zabezpečuje prevádzkové financovanie, investičné financovanie a poskytuje aj bankové záruky a odkupovanie postúpených pohľadávok. Klienti môžu využiť tiež ponuku rôznych typov úverov – splátkový, kontokorentný, revolvingový, prípadne úver na projekty a investičné akcie. Minimálny objem poskytovaného investičného úveru je vo výške 332 000 €, so splatnosťou 6 rokov, pričom je vyžadované zaistenie takéhoto úveru nehnuteľným alebo hnuteľným majetkom, pohľadávkami…

Výhody banky

  • špecializované bankové produkty vytvorené podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klientov
  • zabezpečenie služby privátny bankár, odborné poradenstvo a efektívna komunikácia medzi bankou a klientom

Nevýhody banky

  • vyššie poplatky za špecializované služby

Produkty banky

  • účty: bežné, sporiace, kontokorent
  • sporenie a investovanie: vkladové listy, sporiace kontá, korporátne a bankové dlhopisy
  • úvery: prevádzkové, investičné, projektové financovanie, bankové záruky

Internetové bankovníctvo

http://www.privatbanka.sk

Prístup do internet bankingu je možný po zadaní klientskeho čísla, heslo tvorí príslušný PIN kód a pri autorizácii transakcií je vyžadované zadanie ďalšieho kódu z príslušného autorizačného zariadenia. Internet banking je neustále aktualizovaný, podľa požiadaviek užívateľov bola napr. doplnená možnosť zobraziť a vytlačiť výpisy z účtov v tvare pdf. Pre záujemcov je tiež k dispozícii demo verzia internet bankingu, dostupná na http://demo.privatbanka.sk.

Pobočky

Obchodné miesta Privatbanky možno nájsť vo všetkých krajských mestách a Regionálne investičné pobočky pokrývajú celé územie SR. Ich prevádzkové hodiny sú zvyčajne v PO – PI: 9.00 – 17.00 hod., privátni bankári sú však dostihnuteľní aj na svojich mobilných telefónnych číslach, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach banky. Ústredie banky sídli na adrese:

Privatbanka, a. s.

Einsteinova 25

851 01 Bratislava

Kontakty

Tel.: + 421 2 3226 6111

e-mail: privatbanka@privatbanka.sk

Kód banky: 8120

SWIFT: BSLOSK22


Privatbanka
3.5 (70%) 4

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia