PRESTO Úver s odmenou


Banky dlhodobo zvyknuté na „slušný zisk“ sa nechcú ani v súčasnej dobe nízkeho úročenia úverových produktov odchýliť z tohto smerovania a tak prichádzajú okrem zvyšovania poplatkov za hotovostné operácie na pobočkách aj s novými  ponukami na „pritiahnutie“ ďalších klientov. UniCredit banka napríklad zaradila do  portfólia svoj inovovaný PRESTO Úver s avizovanou úrokovou sadzbou 2,6 % p. a. pre každého a s odmenou za jeho riadne splácanie.

O produkte PRESTO Úver – Zlúčenie úverov

Jedná sa o účelový spotrebiteľský úver určený na refinancovanie. To znamená, že existujúce doteraz splácané záväzky klienta (z bankových inštitúcií aj z nebankových spoločností) t.j. pôžičky, kreditné karty alebo prečerpanie účtu sa zlúčia do jedného úveru.  Banka pritom avizuje úrokovú sadzbu takéhoto PRESTO Úveru vo výške 2,6 % p. a. a zároveň tiež možno nielen ušetriť na mesačných splátkach, ale v prípade záujmu získať, teda  požičať si dodatočné finančné prostriedky. Nutné je však pripomenúť, že výška uvedenej úrokovej sadzby platí len v prípade dostatočnej bonity klienta splácať úver, pri poistení úveru a využívaní konta v UniCredit banke. Znížená úroková sadzba 2,6 % p. a. pre každého je poskytnutá až za riadne splácanie úveru. V príklade na konci článku si možno pozrieť ako to funguje v praxi.

Ako možno získať takýto úver?

Nutné je samozrejme splnenie bankových podmienok, takže žiadateľ musí byť občan SR alebo aj cudzinec, no s trvalým pobytom na Slovensku a vo veku nad 18 rokov. Po predložení dvoch dokladov totožnosti je potrebné preukázať aj čistý mesačný príjem minimálne 280 € (u podnikateľov výpis z daňového priznania) a predložiť výpis z bankového účtu, z ktorého sú doterajšie záväzky splácané. Možnosť získať úver až do výšky 25 000 €, no v prípade sumy nad 10 000 € je potrebné zaistenie  refinančného úveru ručiteľom.

Ako možno získať odmenu?

Odmena je klientovi vyplatená na účet do 40 dní po splatnosti PRESTO Úveru a aby sa tak stalo, musia byť splnené viaceré podmienky:

 • výška zlúčeného úveru od 8 000 €
 • doba splatnosti 60 – 96 mesiacov
 • klient nesmie byť v omeškaní s mesačnou splátkou
 • úver nemôže byť predčasne splatený
 • výška odmeny je variabilná, závisí od výšky úveru a doby jeho splatnosti napr. pri úvere 16 000 € so splatnosťou 5 rokov odmena 2 400 €, pri splatnosti na 7 rokov odmena 4 000 €)

Ilustračný príklad PRESTO Úver 2,6 % p.a.

(Výpočet podľa kalkulačky uvedenej na internetovej stránke banky)

Klient má záujem refinancovať svoje doterajšie záväzky do jedného produktu:

 • nesplatený spotrebiteľský úver z nebankovky v sume 5 500 €
 • zostatok na kreditnej bankovej karte, ktorý je potrebné ešte splatiť 1 800 €
 • doterajšie mesačné splátky 250 €

Zlúčenie do PRESTO Úveru s dobou splatnosti 7 rokov a výškou pôžičky 7 300 € (úver + KK) a pôžička z UniCredit navyše v sume 1 000 €:

 • výška produktu PRESTO Úver – Zlúčenie úverov 8 300 €
 • mesačná splátka s poistením 150,62 €
 • úroková sadzba 7,90 % p. a.
 • RPMN 13,82 %
 • mesačná úspora 99, 38 €
 • odmena za riadne splácanie 2 000 €

Zlúčenie úverov, konsolidácia záväzkov má tiež svoje dve stránky. Jej výhodou je možnosť ušetriť na mesačných splátkach aj získať nové financie za nižšie úroky, na druhej strane je nezanedbateľná časová náročnosť pri vybavovaní takéhoto PRESTO Úveru, papierovanie, nároky na bonitu klienta a pri čiastkach od 3 300 € aj nutnosť zaistenia produktu.


PRESTO Úver s odmenou

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia