Preneste si pôžičku k nám


Táto veta či výzva patrí aj v súčasnosti v oblasti marketingovej politiky bankových subjektov medzi tie preferované. Veď každý chce zvyšovať svoj zisk, upevňovať si postavenie na finančnom trhu , zväčšovať počet svojich klientov a to možno aj tak, že ich „odláka“ z inej inštitúcie. Nemusí pritom ísť len o konkurenčnú bankovú inštitúciu, ale aj nebankovú spoločnosť. Na prvý pohľad by sa potom mohlo zdať, že v tomto súperení je jasný víťaz – klient, ktorý získa výhodnejšie podmienky pôžičky a ušetrí. V praxi by to tak naozaj malo byť a často aj je, no ani banka predsa nemôže byť v tomto procese stratová, takže si skúsme refinancovanie trochu ozrejmiť.

 Refinancovanie úverov

 Keď sa človek dostane „do úzkych“ z dôvodu, že má problém riadne a včas uhrádzať dohodnuté záväzky vo forme spotrebiteľského úveru, splátkového nákupu, hypotéky, tak je naozaj čo najrýchlejšie potrebné začať pracovať na tom, ako to zmeniť. Určite nie je nikomu príjemné zaspávať s pocitom, že môže očakávať upomienku z banky alebo „pozdrav“ z exekútorského úradu. Presný návod čo robiť, aby bola hneď zjednaná náprava určite neexistuje, každý sa musí rozhodnúť individuálne, zohľadniť svoje potreby a možnosti. V prípade, ak sa jedná o jeden alebo viac úverov, ktoré sú už nejakú dobu splácané, však možno uvažovať nad ich refinancovaním.

Refinancovanie = splatenie súčasného (starého) úveru novým. Využíva sa pri dlhodobých úveroch, pri ktorých sa zjednané podmienky už nemusia javiť ako optimálne a pre ďalšie obdobie splácania je možné získať podmienky výhodnejšie. Možno ich zjednať vo vlastnej banke alebo zmeniť doterajší finančný subjekt.

Kedy sa oplatí zmeniť poskytovateľa úveru?

Na to je ťažké jednoznačne odpovedať, nakoľko existuje viacero faktorov „pre a proti“. Vo všeobecnosti by mohla byť dôležitým prvkom výška úrokovej sadzby. Vyjadrené inak: ak rozdiel medzi „starou“ úrokovou sadzbou a „novou“ t.j. tou, ktorú môžeme získať ak prevedieme svoju pôžičku do inej finančnej inštitúcie činí viac než 0, 3 % v prospech novej pôžičky, to by mohlo priniesť klientovi zaujímavú úsporu. Na druhej strane je však potrebné vziať do úvahy aj s tým súvisiace možné náklady, ktoré bude „nová“ banka za svoje služby požadovať – úhrada za vedenie úverového účtu, poplatok za mimoriadnu splátku, za vybavenie niektorých administratívnych úkonov napr. v prípade zaistenia pôžičky nehnuteľnosťou je to získanie výpisu z katastra… Okrem týchto skutočností je asi vhodné pripomenúť aj tú starú známu úmeru ohľadom nastavenia splátkového kalendára: nižšie mesačné splátky znamenajú nižšie mesačné náklady na pôžičku, ale aj dlhšiu dobu jej splácania, takže tiež vyššiu celkovú odplatu za požičanie prostriedkov. Záleží však na každom jednotlivcovi, aké podmienky sú pre neho prijateľné a aké výhodné je pre neho prenesenie svojho záväzku do inej banky.

Ponuka refinančných úverov

Stručný prehľad produktov niektorých bánk pre ľahšiu orientáciu pre tých váhajúcich, nerozhodnutých, ale aj pre všetkých, ktorých zaujímajú tieto informácie. Aktuálny stav v septembri 2015:

Banka Názov produktu Úroková sadzba v % Vstupný poplatok
ZUNO Refinancovanie 6,90 0
Sberbank Refinančný spotrebný úver 7,79 0
UniCredit Bank PRESTO ÚVER   úver na refinancovanie 7,90 50 €
OTP banka OtpREFINANC úver 8,49 0
ČSOB Spotrebný úver na splatenie úverov 9,00 0
mBank Refinančná mPôžička 9,90 0
VÚB Flexipôžička na vyplatenie úverov 9,90 100 €
SLSP Spotrebný úver na splatenie úverov 16,40 0

Podrobnejšie informácie o jednotlivých produktoch je možné získať v iných častiach tohto portálu napr. Bankové pôžičky, Banky…


Preneste si pôžičku k nám
4 (80%) 1

Podobné recenzie

banner-hyperia