Pôžička od banky


Na finančnom trhu je dnes úplnou samozrejmosť, že rovnakú činnosť vyvíjajú bankové inštitúcie aj nebankové spoločnosti. Ponúkajú podobné portfólio produktov za podobných podmienok, ale stále existujú medzi nimi aj odlišnosti, ktoré by záujemcov o pôžičku mohli zaujímať.

Trochu teórie by nemalo byť na škodu

Banka = právnická osoba so sídlom na území Slovenska, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery na základe udeleného povolenia.

Splátka = pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch. Splátka sa skladá z dvoch častí: zo splátky istiny (sumy, ktorá bola požičaná) a splátky úroku (ceny peňazí, za poskytnutie finančných prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie). Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku prostriedkov zaplatených za poskytnutie úveru.

Spotrebiteľský úver = špecifický typ úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Takýto úver je poskytnutý na viac ako 3 mesiace , zväčša v rozsahu od 200 € do 20 000 € a splácaný minimálne 4 splátkami. Najčastejšie sa jedná o bankové úvery, kreditné karty, leasing a pôžičky od splátkových spoločností.

Spotrebný úver = je poskytovaný za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb, aj na obstaranie bývania. Spotrebný úver môže mať aj podobu kontokorentného úveru, kreditnej karty alebo splátkového úveru.

Úver = produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných prostriedkov a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

Zabezpečenie úveru = v prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca alebo to stanovuje zákon ako napr. pri hypotekárnych úveroch, banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením. Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto, motocykel) alebo ručiteľom.

Výber bankovej pôžičky

Keď sa už záujemca o pôžičku dokáže orientovať aj v bankových pojmoch, bude mať možno ľahšiu prácu pri výbere vhodného bankového produktu pre vlastnú potrebu. Ak ešte stále zároveň zvažuje tiež ponuky od nebankových spoločností je to v poriadku, pretože banky sú stále väčšími „držgrošmi“ a konzervatívnejšie posudzujú bonitu klientov. Na ich obhajobu je však nutné poznamenať, že im to vyplýva aj z prísnejšej legislatívy, ktorú sú povinné dodržiavať, na čo dohliada NBS. Poskytujú tiež komplexnejšie služby a produkty ako je prečerpanie účtu, bezplatné vedenie úverového účtu či odborné finančné poradenstvo. Banky ponúkajú aj nižšie úrokové sadzby, majú nižšiu RPMN a ich sankčné poplatky tiež nie sú likvidačné. Aj keď si možno väčšina z nás predstavuje bankovú pôžičku ako nutnosť požičať si „veľký balík peňazí“ nie je vôbec nutné žiadať len o veľké pôžičky. Niektoré banky majú k dispozícii aj celkom malé pôžičky s krátkodobou splatnosťou. Na ilustráciu:

 • Poštová banka požičia od 100 €, s minimálnou dobou splácania 5 mesiacov,
 • Raiffeisen banka od 200 € so splácaním minimálne 6 mesiacov,
 • SLSP od 300 €, splatnosť minimálne 12 mesiacov,
 • mBank od 350 €, splatnosť tiež minimálne 12 mesiacov.

Na opačnom spektre sú zas hypotekárne úvery, s možnosťou požičať si niekoľko desaťtisíc eur, so splatnosťou „skoro na celý život“, 30 – 40 rokov.

Ponuka bankových pôžičiek je teda naozaj pestrá a pri výbere vhodného typu je potrebné vziať do úvahy viac faktorov:

 • podmienky na získanie, aké doklady je potrebné predložiť, či sú overované úverové registre,
 • akým spôsobom možno pôžičku získať, on-line, na pobočke banky,
 • aká je úroková sadzba a RPMN,
 • dobu splatnosti a s tým súvisiacu výšku splátok,
 • poplatky za vybavenie resp. poskytnutie úveru,
 • celkovú sumu, ktorú bude potrebné uhradiť za požičané prostriedky,
 • rýchlosť získania peňazí.

Banky posudzujú každú žiadosť o pôžičku individuálne a komplexne tak, aby bolo zvládnuté jej splácanie na bezproblémovej úrovni z pohľadu klienta aj banky. Najviac žiadostí banky zamietajú pri nesplnení podmienky stabilného príjmu, pri vysokej úverovej zaťaženosti klienta a z dôvodu jeho negatívnej úverovej histórie v registroch. V súčasnosti sa však rozdiely medzi poskytovaním pôžičiek bankovými a nebankovými subjektami stále zmenšujú. Má na tom zásluhu novela o spotrebiteľských úveroch, ktorej ustanovenia priebežne nadobúdajú účinnosť a od augusta 2015 budú môcť poskytovať spotrebiteľské úvery len licencované spoločnosti, pre ktoré bude platiť rovnaká legislatíva ako pre banky. Pre žiadateľov o pôžičku, ktorí majú šancu získať bankovú aj nebankovú pôžičku sa javí pôžička z banky ako efektívnejšie riešenie.

Od ktorej banky si teda požičať?

To je na individuálnom uvážení každého žiadateľa, ale pre tých, ktorí zvažujú bankovú pôžičku vo forme bez účelového spotrebiteľského úveru malá nápoveda:

Banka Prima banka SLSP VÚB Poštová banka
Názov úveru Pôžička Na čokoľvek Flexipôžička Dobrá pôžička
Rozsah úveru v € 1 000 – 15 000 300 – 25 000 490 – 25 000 300 – 30 000
Doba splatnosti 2 – 10 r. 1 – 10 r. 1 – 10 r. 1 – 9 r.
Úrok p. a. Od 7,90 % Od 9,90 % Od 9,90 % Od 7,90 %
Ručenie nie pri nízkej bonite nie nie
Predč. splatenie Áno s poplatkom Áno bezplatne Bezpl.v posl.roku Áno bezplatne
Poplatok za posk. 3 % možné vrátiť žiadny 2 % objemu žiadny

Podmienky pre získanie takéhoto úveru sú prakticky vo všetkých bankách jednotné t.j. fyzická osoba vo veku od 18 do 65 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej republike, s pravidelným, stabilným príjmom zo zamestnaneckého pomeru, z podnikateľskej činnosti alebo poberateľ niektorého dôchodku. Každý kto splní podmienky si má z čoho vybrať, banky majú pripravených dosť rôznych produktov.


Pôžička od banky
4 (80%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia