Poštová banka


Poštová banka (PB) začala svoju činnosť na slovenskom finančnom trhu v r. 1993 s cieľom vytvoriť inštitúciu, ktorá by prehľadne a efektívne riadila peňažné služby na poštách a spolupracovala s bankovou sústavou. Od r. 2000 spolupracuje banka so Slovenskou poštou ako svojim strategickým partnerom v oblasti predaja bankových produktov a služieb. PB sa stala v r. 2010 a 2011 Bankou roka podľa ekonomického magazínu The Banker.

S najväčším počtom obchodných miest je najdostupnejšou bankou na Slovensku. Predmetom činnosti banky sú komplexné činnosti súvisiace s prijímaním vkladov, vedením účtov, úverovaním, investičnou činnosťou na finančných trhoch. Najväčším akcionárom banky je JT FINANCE GROUP SE s 52,84 % podielom na základnom imaní, minoritnými vlastníkmi sú aj Slovenská pošta a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Podľa výročnej správy za r. 2014 vzrástlo úverové portfólio banky medziročne o 22,2 % a rast primárnych zdrojov činil 8,9 %. Zo spotrebiteľských úverov bol najväčší záujem o produkty Dobrá pôžička a Lepšia splátka.

Recenzie produktov

Účty: Pre občanov sú určené produkty pod názvom Dobrý účet (senior, junior, bežný), ku ktorým banka ponúka aj 1 platobnú kartu podľa vlastného výberu a balík obsahuje tiež neobmedzený počet prijatých platieb a prevodných príkazov cez internet banking, výbery z bankomatov, trvalé príkazy…, všetko za mesačný poplatok 4 €. Seniori môžu využiť aj balík Dôchodok PLUS, ktorý je bez mesačného poplatku a ponúka pritom všetky základné bankové služby. Malí podnikatelia získajú v balíku ŽIVNOSTNÍK resp. ŽIVNOSTNÍK PLUS za výhodnú cenu 1,50 € mesačne okrem vedenia účtu aj služby elektronického bankovníctva, platobnú kartu, e-mailový mesačný výpis z účtu. Pre firmy sú k dispozícii Podnikateľské účty v domácej aj cudzej mene, prvý vklad na účet je minimálne 33,19 €, príkazy na bezhotovostné platby možno podať na každej pošte a príjem a výplatu hotovosti možno realizovať aj šekovou poukážkou.

Úvery a pôžičky: Občania, ktorí potrebujú peniaze na čokoľvek môžu využiť produkt Dobrá pôžička až do výšky 30 000 €, bez poplatkov za vybavenie a poskytnutie, s akciovou úrokovou sadzbou už od 7,9 % p. a., so splatnosťou na 1 – 9 rokov. V prípade potreby konsolidácie iných úverov je možné prostredníctvom produktu Lepšia splátka získať výhodnejšiu mesačnú splátku a požičať si peniaze navyše. Uvedené produkty môžu využiť aj fyzické osoby so štatútom živnostník, samostatne hospodáriaci roľník alebo ľudia v slobodnom povolaní. Navyše majú k dispozícii aj Rýchlu rezervu a Povolené prečerpanie na účte. Pre financovanie firiem poskytuje PB kontokorentný úver, splátkové úvery aj projektové úvery.

Sporenie: O zhodnotenie finančných prostriedkov sa môžu postarať Termínované vklady, vkladné knižky, sporiace účty. Vkladový účet Zlatý vklad s 3 mesačnou výpovednou lehotou umožní zhodnotenie úspor úrokovou sadzbou 1,3 % p. a. , peniaze sú dostupné kedykoľvek v hotovosti aj v bezhotovostnej forme. Doba viazanosti pri termínovaných vkladoch je dostatočne variabilná 1 – 24 mesiacov, s možnosťou využiť aj krátkodobú 7 resp. 14 dňovú viazanosť.

Investovanie: Fyzické aj právnické osoby ako klienti banky môžu investovať do viacerých podielových fondov alebo využiť Investičné sporenie SOLVENT alebo MINI, ktoré je dostupné pre každého, nakoľko sa jedná o malú výšku nutnej vstupnej investície – len 5 % z cieľovej sumy. Pre firmy sú ponúkané aj produkty kapitálového trhu.

Výhody banky

  • bezkonkurenčná dostupnosť, obchodné miesta na všetkých poštách v SR,
  • výhodný strategický partner, hlavne z pohľadu komplexnosti a doplnkových služieb,
  • ponúkané produkty vhodné pre širokú klientelu.

Nevýhody banky

  • menšie portfólio produktov pre korporátnu klientelu, absentuje financovanie z európskych zdrojov

Produkty banky

  • účty: osobné, bežné, podnikateľské
  • úvery: pôžičky na čokoľvek, konsolidačné úvery, kreditné karty, revolvingové úvery, prevádzkové, investičné
  • sporenie a investovanie: termínované vklady, vkladné knižky, podielové fondy, cenné papiere

Internetové bankovníctvo

https://www.postovabanka.sk

O službu internet banking možno požiadať na všetkých pobočkách banky a na všetkých slovenských poštách, jej zriadenie a vedenie je bezplatné. Prihlásenie sa do IB prebieha zadaním prihlasovacieho mena a hesla. Nová verzia IB z r. 2014 umožňuje prepínať zobrazenia z plnej verzie na mobilnú a opačne, dizajn sa automaticky prispôsobuje typu zariadenia tak, aby bolo možné použitie IB aj z mobilu a tabletu.

Pobočky

Okrem 1 500 obchodných miest na poštách po celom Slovensku má PB aj 43 vlastných pobočiek. Obchodné miesta na poštách majú prispôsobenú prevádzkovú dobu podľa potrieb Slovenskej pošty, samostatné pobočky sú zvyčajne otvorené v čase 8:30 – 16:30 hod., v sobotu a v nedeľu sú v prevádzke len pracoviská v obchodných centrách. Ústredie banky sa nachádza na adrese: Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava.

Kontakty

Klientske centrum: 0850 111 666, (zo zahraničia: + 421 2 5960 1122)

e-mail: info@pabk.sk

Kód banky: 6500

SWIFT: POBNSKBX


Poštová banka
4 (80%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia