Poskytovanie spotrebiteľských úverov


Ministerstvo financií SR pripravilo na základe Koncepcie ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu viacero opatrení. Jedným z nich je podmienka získania licencie pre poskytovateľov úverových produktov. Do polovice júna 2015 (konečný termín od ktorého nebude možné poskytovať služby bez licencie je 1.september 2015) požiadalo o udelenie licencie len 30 z doterajších 256 subjektov, vrátane 25 bankových inštitúcií. Aj to je znak toho, že o licenciu majú záujem len seriózni a overení poskytovatelia a služby na finančnom trhu prinesú zvýšenú ochranu a spokojnosť pre spotrebiteľov.

 Podľa informácií MF SR banky a pobočky zahraničných bánk na Slovensku poskytli pre občanov v 1.Q.2015 najväčší objem spotrebiteľských úverov s dobou splatnosti 1 – 5 rokov a to v objeme viac než 100 miliónov €, s RPMN = 13,85 % . Najvyššia RPMN = 16,91 % bola vykázaná pri úveroch so splatnosťou 6 – 12 mesiacov a najnižšia RPMN = 5,17 % pri dlhodobých spotrebných úveroch s dobou splatnosti nad 10 rokov. Na kreditných kartách bola priemerná RPMN = 25,67 %. Do spracovania týchto súhrnných údajov bolo zaradených 17 bankových subjektov pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu.

Zdroj: www.finance.gov.sk


Poskytovanie spotrebiteľských úverov
5 (100%) 1

Podobné recenzie

banner-hyperia