Porovnanie hypoték


Obstarať si vlastné bývanie to je dosť nákladná záležitosť, ale na druhej strane investícia na celý život. Dnes je len málo vyvolených, ktorí si môžu kúpiť dom, byt alebo financovať rekonštrukciu z vlastných zdrojov. Na finančnom trhu však skoro každá banka ponúka tento typ úveru, nakoľko je aj pre ňu zaujímavý, jeho zaistením má istotu vrátenia požičaných prostriedkov v dlhšom časovom horizonte. Žiadateľ si zas môže splniť dobrou hypotékou svoj sen o príjemnom, peknom aj dobrom bývaní podľa vlastných predstáv.

Hypotéka je dlhodobý úver, určený na účelové využitie – obstaranie bytu, domu, ich rekonštrukciu alebo výstavbu. Zaistený býva touto alebo aj inou nehnuteľnosťou v tuzemsku. Žiadateľ o hypotéku musí preukázať svoju dostatočnú bonitu, schopnosť splácať úver dokladovaním príjmov a preukázaním výdavkov. Proces vybavovania a schvaľovania je administratívne pomerne náročný, takže je potrebné počítať s určitou dobou, kým bude mať žiadateľ prostriedky k dispozícii. Bankové inštitúcie na Slovensku ponúkajú dostatok produktov z tejto oblasti financovania, výberu hypotéky je však potrebné venovať náležitú pozornosť, lebo tu sa nehrá „o fazuľky“, ale ide často o celoživotnú investíciu. Možno vám pri tom pomôžu aj informácie v tomto článku.

Je dobré vedieť…

Úroková sadzba je poplatok, ktorý platí dlžník veriteľovi (v tomto prípade banke) za požičanie peňazí za vopred dohodnutých podmienok. Výška úrokovej sadzby je vyjadrená v % za rok (p. a. = per annum) a celková čiastka zaplatená na úrokoch je spravidla najväčšou položkou v celkovom preplatení úveru. Z toho dôvodu je preto dôležitá každá desatina percenta pri výške úroku.

Fixácia úrokovej sadzby znamená, že počas fixačného obdobia sa výška úrokovej sadzby nemení, je pevná počas celého dohodnutého obdobia. V súčasnosti je to zvyčajne 1,3, 5 … rokov a po jej uplynutí banka určí novú úrokovú sadzbu. Výročia fixácie je teda ideálna doba na prenesenie hypotéky do inej banky, ktorá poskytuje výhodnejšie podmienky.

Záložné právo označované aj ako ťarcha slúži na zaistenie hypotekárneho úveru tak, že v prípade jeho nesplácania je banka oprávnená napr. predať založenú nehnuteľnosť a peniaze do výšky nesplatenej hypotéky si ponechať.

Doba splatnosti významne ovplyvňuje výšku splátok, zaplatené úroky a tým aj celkovú sumu preplatenia hypotéky. Pri hypotékach ide o dlhodobú splatnosť až 40 rokov.

LTV (loan to value) vyjadruje pomer požičanej čiastky k hodnote nehnuteľnosti, ktorou bude hypotéka zaistená. Jednoducho povedané, do akej maximálnej výšky z hodnoty kupovanej nehnuteľnosti banka požičia peniaze (zvyčajne 80 – 100 %, závisí od danej banky).

condominium-690086_640

Porovnanie hypoték na súčasnom finančnom trhu

Ak chceme požiadať o hypotekárny úver napr. v sume 60 000 €, s dobou splatnosti 25 rokov a fixáciu na 5 rokov, je dôležité sledovať úrokovú sadzbu, ktorú jednotlivé banky ponúkajú. Percento tejto sadzby sa priebežne mení, závisí od úverovej politiky konkrétnej banky, ale aj od celkovej ekonomickej a spoločenskej situácie v krajine. Kto vystihne dobrý úrok, môže ušetriť celkom slušné finančné prostriedky. Pre ilustráciu pridávame tabuľku, v ktorej sú uvedené bankové subjekty s rôznymi úrokovými sadzbami.

Banka Úrok.sadzba v % Mesačná splátka Celk suma úveru Preplatenie
SLSP 2,20 260,20 78 657,55 18 657,55
Tatra banka 2,55 270,68 81 685,01 21 685,01
SBERBANK 3,59 302,28 90 983,40 30 983,40

 

Ak by však doba splatnosti za tých istých podmienok ( 60 000 €, fixácia 5 r., úrokové sadzby ako predtým) bola skrátená na 20 rokov, potom by sa síce zvýšili mesačné splátky, ale zároveň výrazne znížila hodnota preplatenia hypotéky. Takže čím skôr splatím hypotéku, tým to bude efektívnejšie z pohľadu ušetrených peňazí. Možno tiež využiť aj mimoriadne splátky, ktoré síce niektoré banky spoplatňujú, ale s niektorými je to možné dohodnúť v úverovej zmluve a potom poplatok nie je účtovaný. A znovu porovnanie v tabuľkovej forme.

Banka Mesačná splátka Preplatenie Ušetrené
SLSP 309,25 14 818,00 3 839,55
Tatra banka 319,41 17 137,26 4 547,75
SBERBANK 350,76 24 181,70 6 801,70

Na záver ešte aktuálny prehľad 4 hypoték od bankových subjektov s najnižšou úrokovou sadzbou v súčasnosti a šťastnú ruku pri výbere tej najvýhodnejšej hypotéky práve pre vás.

Štyri banky s najnižšou úrokovou sadzbou (stav v apríli 2015)

Banka Názov hypotéky Úroková sadzba p. a. Obdobie fixácie
UniCredit Bank Hypoúver Invest 1,69 % 5 rokov
Fio Banka Fio hypotéka 2,19 % 5 rokov
SLSP Úver na bývanie 2,20 % 5 rokov
mBank mHYPOTÉKA 2,24 % 5 rokov

A pre porovnanie aj hypotéky s najvyššou úrokovou sadzbou:

SBERBANK, mojaHYPOTÉKA , úrok 3,59 %

Prima Banka, Hypotéka, úrok 3,20 %

Otpbanka, otp HYPO úver, 2,99 %


Porovnanie hypoték
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *