Podmienky poskytovania úverov sa zmenili


Od 1.júla 2018 vstúpili do platnosti dlhšie avizované zmeny poskytovania nových úverov – spotrebiteľských aj hypotekárnych. Netýkajú sa teda existujúcich úverov ani refinančných úverov, ak klient súčasne s refinancovaním nepožaduje aj navýšenie úveru. Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke zverejnila dôvody prečo k zmenám došlo a  „na svedomí“ to má hlavne dlhotrvajúci rast zadĺženosti slovenských domácností. Nízke úrokové sadzby úverov, vyššie príjmy obyvateľstva, široká ponuka produktov na finančnom trhu… prispievajú k tomu, že klienti bánk si riešia nedostatok vlastných financií napr. na obstaranie nového bývania doplnením z externých zdrojov a ich osobné úverové zaťaženie neúmerne stúpa.

Čo sa zmenilo?

Hlavne to, že  „zmizli“ tzv. 100 % hypotéky a zaviedol sa úverový strop, podľa ktorého celkový dlh klienta nesmie prekročiť 8násobok  jeho čistého ročného príjmu. Toto je nový ukazovateľ používaný pri skúmaní pomeru zadĺženosti a príjmu – DTI  (debt to incone). Do sumy dlžnej čiastky sa nezapočíta len samotný hypotekárny alebo spotrebiteľský úver, ale aj stav na kreditnej karte aj prípadné  povolené prečerpanie na bežnom účte. Menia sa tiež limity pre pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti (LTV) – podrobnejšie informácie vrátane príkladov sú k dispozícii na www.nbs.sk a tiež v niektorých starších článkoch na tomto portáli.

Koho sa zmeny najviac dotknú?

Určite tých, ktorí počítali s tým, že získajú hypotéku aj vo výške nad 80 % hodnoty nehnuteľnosti. Nie je to síce ani po zmenách úplne nereálne, no  banky podiel takýchto hypotekárnych úverov výrazne obmedzia – do konca roku 2018 na 30 % a od 1.júla 2019 na 20 % z celkového podielu poskytnutých hypoték.

V súvislosti so zavedením indexu DTI 8 sa zas obmedzí výška úveru, ktorý môže získať individuálna fyzická osoba. Ak žiadajú o jeden úver napr. manželia či partneri, ich príjem sa spočíta a až  následne sa potom posudzuje to, akú sumu úveru môžu získať. V praxi však ani takéto posudzovanie nemusí stačiť na obstaranie nehnuteľnosti podľa vlastných predstáv. Paradoxné možno je, že hypotéky „po novom“ sa pravdepodobne viac dotknú ľudí v Bratislavskom kraji, kde je najvyššia priemerná mzda, no aj najvyššie ceny nehnuteľností ako záujemcov v iných regiónoch.

K disproporciám môže dochádzať aj pri posudzovaní rovnakého príjmu zamestnanca a podnikateľa, pretože banky používajú iný princíp výpočtu čistého príjmu u zamestnanca a napríklad  SZČO. Živnostník si tak na základe toho môže požičať menšiu sumu, aj keď vykazuje rovnaký ročný príjem ako osoba v zamestnaneckom pomere.

Sporiť sa oplatí 

Aj keď takéto konštatovanie možno považovať za rozporuplné, pretože súčasné  možnosti slušného zhodnotenia vlastných financií na bežných vkladových produktoch sú naozaj mizivé, zmenené podmienky poskytovania úverov väčšieho objemu  asi prispejú k prehodnoteniu postoja k sporeniu. Hľadať nové cesty ako si našetriť  vlastné peniaze napr. investovaním a zároveň veriť, že po ére znižovania úrokov na úveroch príde aj opačný trend, éra zvyšovania úrokov na sporiacich produktoch. Bez vlastnej spoluúčasti bude obstaranie nového bývania problematickejšie.


Podmienky poskytovania úverov sa zmenili

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia