Počet bezhotovostných platieb rastie, ale hotovostné platby stále prevažujú


Podľa štatistických údajov je v súčasnosti u nás pomer bezhotovostných a hotovostných platieb 40 : 60. Platby bankovkami a mincami teda stále vedú, no hlavne platby vykonané bezkontaktnými platobnými kartami majú stúpajúci trend a patríme ku krajinám s dynamickým rastom bezhotovostných platieb.

Hotovostná a bezhotovostná platba

Nie je to tak dávno, čo sme na úhradu malých resp. menších súm napr. do 20 € využívali hlavne hotovostnú platbu. Dnes, keď je už viac než 90 % všetkých platobných kariet bezkontaktných, sú aj takéto čiastky často uhrádzané bezhotovostnou platbou. Má to viacero výhod, človek nemusí nosiť peňaženku s bankovkami a mincami, vystačí si s platobnou kartou. Takéto platenie je rýchle, bezpečné a spokojný je aj štát, pretože pre platobný styk stačí aj menší objem obeživa a „šedá ekonomika“  má sťažené podmienky.

Bezhotovostná platba nepotrebuje hotovostné peniaze, využívané sú tzv. bankové peniaze, nakoľko platobná transakcia prebehne len v bankách. Môže mať formu príkazu na úhradu, inkasa z účtu, môže to byť platba šekom, platobnými kartami, cez mobilnú aplikáciu.

Platobné karty

Kým v podnikateľskej sfére sú viac využívané bezhotovostné platby formou platobných príkazov, v bežnom spoločenskom prostredí sú najpopulárnejším prostriedkom na bezhotovostnú úhradu za poskytnuté služby či nakúpený tovar platobné karty.

Ak sa pozrieme trochu do histórie, tak prvá platobná karta vo svete bola vydaná v r. 1914, bola vyrobená z plechu a mala len obmedzené použitie, prvú univerzálne použiteľnú charge (úverovú) kartu vydala spoločnosť Diners Club v r. 1950. V bývalom Československu bola v tomto smere priekopníkom Živnostenská banka, s ich platobnou kartou vydanou v r. 1988 bolo možné platiť v obchodnej sieti Tuzex. Prvá platba bezkontaktnou kartou sa u nás  uskutočnila v r. 2008.

V súčasnosti je na Slovensku v obehu viac než 5 miliónov rôznych platobných kariet, ktoré sa členia podľa viacerých kritérií na: debetné, kreditné, standard, business, domáce, medzinárodné… Najznámejšie a najviac používané sú debetné platobné karty, často hovorovo označované ako „kreditka“, no nemýľme si pojmy s dojmami. Medzi debetnou a kreditnou kartou je podstatný rozdiel. Kým na debetnej karte, ktorá je vydávaná k bežnému účtu máme k dispozícii vlastné finančné prostriedky, kreditná karta je úverová, má pridelený bankou schválený limit, do ktorého je možné financie čerpať a tieto je nutné následne aj splatiť t.j. vrátiť.

Využiť platobnú kartu možno pri priamej platbe v kamenných prevádzkach služieb, u obchodníkov cez POS terminál aj pri úhrade  v internetových  e-shopoch či najnovšie  na niektorých poštách za úhradu ich služieb. Možností je teda celkom dosť, no zároveň tiež môže zarezonovať otázka – takéto platby bezpečné? Ak sa zamyslíme nad tým, že aj hotovosť nám môžu odcudziť, prípadne ju môžeme stratiť, tak ani hotovostné platby nám nezaručujú absolútnu bezpečnosť pri platení. Bezhotovostné platby sú na tom podobne. Ak však nedáme svoju platobnú kartu „nepovolaným“ osobám, nezadávame údaje o karte na nezabezpečených internetových stránkach, neodpisujeme na e-mail žiadajúci potvrdiť údaje o našej platobnej karte aj keď sa tvári, že ide o žiadosť z banky alebo nediktujeme údaje o karte cez telefón, tak o bezpečnosť našich bezhotovostných platobných operácií nemusíme mať obavy.

Podrobnejšie informácie o platobných kartách obsahujú aj niektoré staršie články na tomto portáli napr. Debetná a kreditná karta – aký je medzi nimi rozdiel?, Predplatené bankové karty a karty  pre deti, ale aj Čo robiť pri strate platobnej karty?

Platobné transakcie 

Podľa finančných analytikov patria Slováci medzi tie národy, ktoré sa neboja používať nové technológie ani v platobnom styku, platiť bezkontaktnou kartou či mobilom. Naša generačná štruktúra a finančná gramotnosť je však taká aká je, takže si vraj hotovostné platby aj v najbližších desaťročiach svoje prvenstvo udržia.


Počet bezhotovostných platieb rastie, ale hotovostné platby stále prevažujú
4 (80%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia