Platobné služby po novom – aj „od iných“


Hneď vysvetlenie netradičného nadpisu – prijatá smernica o platobných službách (PSD2) totiž umožní prístup k platbám aj pre iné subjekty, nielen bankové inštitúcie. Bude to samozrejme za určitých podmienok, dodržaní bezpečnosti a len vtedy, ak k nim dá klient súhlas. PSD2 tak rozvírila resp. zatiaľ skôr iba rozčerila pokojné vody internetového bankovníctva nášho bankového sektora. Informácií o jej aplikácii do praxe je v súčasnosti pomerne málo, no keď sa PSD2 a z nej vyplývajúce zmeny dostanú do plnej prevádzky, bude sa to týkať prakticky všetkých klientov, ktorí majú v bankách zriadené platobné účty. Aj preto asi neuškodí aspoň niekoľko stručných informácií k tejto téme.

Čo je za skratkou PSD2?

Jedná sa o smernicu EÚ Payment Services Directive 2, ktorá platí na Slovensku od 13.januára 2018. Na jej základe sú banky povinné otvoriť prístup pre poskytovanie platobných služieb aj tzv. tretím stranám. Platí to tiež pre poskytovateľov, ktorí vedú platobný účet používateľa prístupný na internete a podľa informácií od Národnej banky Slovenska je to v súčasnosti možné dvomi spôsobmi: cez API – Application Programming Interface (strojová komunikácia) alebo screen scraping (strojové čítanie užívateľského prostredia). Banky však môžu použiť na otvorenie prístupu k účtom aj iné, vlastné spôsoby.

Kto môže byť tzv. tretia strana? 

Treťou stranou (TPP – Third Party Payment Service Providers) môžu byť finančné firmy, iné banky, ale tiež subjekty ako Google či Facebook… Všetky však potrebujú ku svojej činnosti licenciu od NBS na poskytovanie platobných služieb a povolenie od klienta príslušnej banky. Z hľadiska bezpečnosti sú povinné garantovať klientovi rovnakú ochranu ako bankové inštitúcie. PSD2 umožní tretím stranám poskytovať dva typy platobných služieb:

  • platobná inicializačná služba (PISP): klient môže zadať platobný príkaz prostredníctvom aplikácie tretej strany, ktorý bude následne zrealizovaný z jeho účtu v banke (nutná je autorizácia prostredníctvom bezpečnostných nástrojov)
  • služba informovania o platobnom účte (AISP): ak klient udelí svoj súhlas tretej strane, môže táto získať informácie o  transakciách na jeho bankovom účte alebo účtoch. V praxi to znamená, že klient cez aplikáciu môže získať napr. prehľad o zostatkoch na svojich bankových účtoch naraz a zistiť tak stav prostriedkov na vykonanie platobnej operácie.

Aká je reakcia bankového sektora?

Zatiaľ je to „čerstvá situácia“ a ani implementácia smernice nebude okamžitá. Nutné je ešte v Európskej komisii schváliť  RTS – regulačný technický predpis t. j. detaily bezpečnej komunikácie a odborníci z finančnej sféry predpokladajú účinnosť normy najskôr od druhej polovice r. 2019. Niektoré naše banky však ani v súčasnosti nezaháľajú a už sa chystajú na komunikáciu s tretími stranami. V podstate  na väčšine internetových stránok bánk pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu možno nájsť informácie o PSD2 napr.:

Slovenská sporiteľňa na svojej web stránke zverejnila Postup vydania komunikačného kľúča. Tatra banka na internete okrem vysvetlenia základných pojmov zverejňuje zaujímavý text  Príklad použitia aplikácie tretej strany z pohľadu klienta TB. Československá obchodná banka má vypracovanú a na svojom webe zverejnenú Implementačnú príručku pre záujemcov, ktorí sa chcú stať treťou stranou.

Ako je aj z článku zrejmé, že ešte hodnú chvíľu potrvá, kým bude všetko pripravené tak, aby sa aj pri platobných službách mohol klient rozhodnúť, ktorého ich poskytovateľa využije, už teraz je skutočnosťou fakt, že banky prichádzajú o svoj monopol v oblasti internetbankingu.


Platobné služby po novom – aj „od iných“
1 (20%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia