Zistite informácie o všetkých finančných produktoch. Ponúkame Nezávislé porovnanie bankových i nebankových pôžičiek. Sme tím nezávislých odborníkov na slovenský finančný trh. Informácie o podvodných pôžičkách alebo nových SMS pôžičkách na jednom mieste. Hľadáte informácie o českých finančných produktoch? Využite TOP porovnávač CoolPujcky.cz alebo magazín Půjčko.cz a CoolFinance.pl

Rušno je aj na finančnom trhu

Od začiatku tohto kalendárneho roka prebiehajú v našej spoločnosti hektické procesy (zmena vlády, spomaľovanie ekonomiky, najnovšie tiež celosvetová vírusová epidémia), ktoré ovplyvňujú naše hospodárstvo a finančný trh nie je výnimkou. Ten samozrejme na zmeny reaguje, prijíma opatrenia v rôznych oblastiach a mení doterajšie podmienky svojho fungovania. Je toho celkom dosť, čo sa už udialo za necelý štvrťrok 2020 a tak zo zmien, ktoré sa asi najviac dotýkajú bežnej verejnosti niektoré vyberáme.

Rušno je aj na finančnom trhu

Mikrodaňovník – nová kategória podnikateľa

V súčasnosti sa nachádzame v období podávania daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie  r.2019. Týka sa to všetkých právnických osôb a fyzických osôb, ktorých celkové zdaniteľné príjmy presiahli za minulý rok sumu 1 968,68 €.

Mikrodaňovník – nová kategória podnikateľa

Dostali ste výpis bankových poplatkov?

V bežnom živote sa stretávame s množstvom rôznych poplatkov – poštové, súdne, notárske, colné, zdravotnícke, školské … a samozrejme aj bankové poplatky. Ich výška býva často diskutovanou témou, veď na takýto „odliv“ našich peňazí sme dosť citliví a tí, ktorí majú záujem o racionálnejšie spravovanie svojich osobných financií si možno aj rozanalyzujú ročný výpis bankových poplatkov. Tento typ informácií zasielajú banky svojim klientom po prvý krát, takže je možno vhodné ozrejmiť čo je jeho obsahom a komu bude doručený.

Dostali ste výpis bankových poplatkov?

Sporiť či investovať?

Pre niektorých ľudí sa príchod nového roka spája aj s príchodom nových predsavzatí. Oblasti, v ktorých by sme sa chceli zlepšiť, byť úspešnejší, aktívnejší, je určite viacero a obvykle k nim patrí aj oblasť osobných financií. Každého predsa poteší nárast vlastných finančných prostriedkov, ktoré možno následne príjemne použiť a využiť. Jednou z možností ako si to zabezpečiť môže byť zhodnotenie voľných peňazí, ktoré máme k dispozícii. Ako to však zrealizovať, aby sme dosiahli zisk a na sporení či investovaní skôr neprerobili? Znie to síce nelichotivo, no pri súčasnej „výške“ úrokov na sporiacich produktoch je to žiaľ reálna možnosť. Investovanie umožňuje aj vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov, no má tiež svoje pre a proti, ktoré je potrebné vziať do úvahy.

Sporiť či investovať?

Bude o mladomanželské pôžičky väčší záujem?

Mladomanželské pôžičky sa vrátili na finančný trh len nedávno, v júli tohto roka, no už ich čakajú zmeny. V tomto prípade to však ani veľmi neprekvapuje, pretože podľa údajov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je ich garantom, o túto formu pôžičky zatiaľ požiadalo len 43 mladých ľudí a žiadaná suma predstavuje niečo nad 1 mil. eur. Fond má však vyčlenených na mladomanželské pôžičky 15 mil. eur, takže prehodnotenie podmienok pre ich poskytovanie je resp. bolo viac než žiadúce.

Bude o mladomanželské pôžičky väčší záujem?

Dôchodky sa v budúcom roku zmenia

Novela č.105/2019 Z.z. mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Obsahuje viacero zmien týkajúcich sa napr. určenia novej sumy dôchodkov, nároku na vyrovnávací príspevok a podobne. Väčšinu poberateľov dôchodkových dávok však zaujíma hlavne valorizácia dôchodku, zmeny týkajúce sa minimálneho dôchodku alebo výška rôznych úľav, ktoré môžu od budúceho roku využívať.

Dôchodky sa v budúcom roku zmenia

Budeme bankám platiť aj za vlastné úspory?

V bankovom sektore je už dlhšie realitou fakt, že klesajú úrokové sadzby na úverových produktoch aj na vkladových produktoch. Mínusové úroky na vkladoch sa však u nás ešte neprejavili, no zahraničné banky ich už zaviedli (napríklad Dánsko ich má už sedem rokov), banky na Slovensku ich zatiaľ iba zvažujú.

Budeme bankám platiť aj za vlastné úspory?
4 (80%) 1

Nezdaniteľná časť základu dane bude vyššia

Blížia sa parlamentné voľby a zástupcovia jednotlivých politických strán a zoskupení sa predbiehajú resp. predbiehali v podávaní návrhov „ pre dobro ľudí“. Od budúceho roku by tak mali nadobudnúť účinnosť viaceré zmeny, napríklad: zníženie sadzby dane pre niektoré spoločnosti  a živnostníkov, zvýšenie nezdaniteľnej položky základu dane daňovníka, úprava výšky povinného platenia preddavkov na daň z príjmov, nižšia sadzba DPH na vybrané potraviny a pre printové médiá… Úpravy sa teda dotknú širokého spektra obyvateľov, ale aj samospráv a podnikateľskej sféry.  Ich zavedenie do praxe však niektorých poteší viac, iných menej.

Nezdaniteľná časť základu dane bude vyššia

Využívate mobil aj na platenie?

O Slovákoch sa občas hovorí, že sú v niektorých životných oblastiach dosť konzervatívni, no určite to neplatí v oblasti používania a využívania mobilných telefónov. Mnohí totiž už majú vo svojich smartfónoch  „svoju banku aj svoju peňaženku“. Napriek tomu, že napríklad bezkontaktné platby mobilom cez Google Pay k nám prišli len vo februári minulého roku, banky evidujú už niekoľko tisíc klientov, ktorí využívajú pri platbách mobilné platformy.

Využívate mobil aj na platenie?

Konkurencia v oblasti komerčného poistenia sa rozširuje

V súčasnosti už väčšina ľudí považuje za celkom bežnú vec zabezpečiť si poistenie úverových produktov, dovolenky, cestovania či nehnuteľností. Rastie aj počet životných poistiek a komerčné poisťovne na tento trend musia reagovať a aj reagujú. Podľa prieskumu, ktorý si nedávno dala vypracovať poisťovňa Groupama totiž ľudia zároveň od poisťovní očakávajú hlavne rýchle poistné plnenie, odborné služby, seriózny zmluvný vzťah, ale aj využitie inovačných a moderných technológií súvisiacich s poistným produktom a procesom poistenia.

Konkurencia v oblasti komerčného poistenia sa rozširuje