P2P pôžičky poskytujú aj Žltý melón, Bondora a Finzo


Náš „miniseriál P2P“ končíme informáciami o poskytovateľoch, ktorí boli pri začiatkoch alternatívnych pôžičiek na Slovensku – teda hlavne Žltý melón a Bondora (predtým isePankur), spoločnosť Finzo je z tohto pohľadu trochu mladšia.

ŽLTÝ  MELÓN

Žltý melón je portál kolektívneho požičiavania, ktorý pôsobí na Slovensku od r. 2012, na jeho prevádzke sa podieľajú finanční analytici a manažéri so skúsenosťami z bankového sektora aj z oblastí investícii. Podľa štatistických údajov uvedených na webovej stránke spoločnosti (podobné informácie poskytuje len málo podobných subjektov, takže to tiež môže prispieť k rozhodovaniu využiť či nevyužiť služby Žltého melónu) sa každoročne zvyšuje počet žiadostí o pôžičku a rastie aj počet schválených pôžičiek. Výška úrokových sadzieb je variabilná, jej pridelenie závisí od ratingového zaradenia klienta, v súčasnosti je najviac klientov v skupine, kde je hodnota úrokovej sadzby na úrovni približne 15 % p. a. Dobu splatnosti pôžičky si tiež možno vybrať podľa vlastných potrieb a možností.

Základné informácie o P2P od Žltého melónu

Veľkosť pôžičky: 500 € – 10 000 €

Doba splatnosti: 3 mesiace až 5 rokov

Úrokové sadzby: od 5,9 % p. a. , podľa ratingu žiadateľa

Typy pôžičiek: bezúčelová, partnerská, na rekonštrukciu

Poplatky: jeden poplatok, pri úspešnom získaní pôžičky vo výške 2,9 % – 6 % z jej sumy.

501

Náš „miniseriál P2P“ končíme informáciami o poskytovateľoch, ktorí boli pri začiatkoch alternatívnych pôžičiek na Slovensku

Ako si požičať

Internetová stránka poskytovateľa je naozaj prehľadná, záujemca o pôžičku môže už vopred získať dostatok informácií rôzneho typu  a ak sa rozhodne P2P pôžičku akceptovať, stránka ho „navedie“. Takže len v krátkosti ako na to? V prvom rade je potrebné splniť základné kritériá ohľadom trvalého pobytu a veku 18 rokov, zadať údaje nutné pre hodnotenie bonity  a následné zaradenie do ratingovej triedy – hodnotí sa príjem aj schopnosť splácať záväzky. Vybrať tiež  sumu a typ pôžičky a dobu jej splatnosti, pričom si možno na priloženej kalkulačke nasimulovať parametre a zistiť aj výšku mesačnej splátky. Potom už len zvoliť formu kontaktu (online, telefonicky) a počkať na spätnú odozvu. Žltý melón všetky údaje vyhodnotí, pripraví aukciu – ponuku pôžičiek od rôznych investorov a ak si z nej žiadateľ vyberie, zmluvný partner zabezpečí všetky ďalšie náležitosti – zmluvy na podpis, formu splácania… Peniaze z P2P pôžičky môže mať klient po obojstrannej autorizácii na svojom účte do 24 hodín.

Zhrnutie

Kolektívne požičiavanie so Žltým melónom je:

  • transparentné, celý proces vybavovania pôžičky a trvania zmluvného vzťahu je možné sledovať online, v reálnom čase
  • bezpečné, v systéme a v aukcii sa vystupuje anonymne, ochrana osobných údajov je zabezpečená podľa legislatívy, prenášané dáta sú šifrované
  • alternatívne, pôžička priamo od ľudí, bez iných medzičlánkov môže záujemcovi zabezpečiť výber vhodného produktu, rýchlo a za výhodných podmienok.

BONDORA

Na portáli Bondora.sk možno investovať alebo získať P2P pôžičku od spoločnosti, ktorá vznikla v Estónsku pod názvom isePankur. Na Slovensku pôsobí od r. 2014 ako Bondora. Podobne ako u iných poskytovateľov pôžičiek tohto typu sa musí záujemca o pôžičku najprv online zaregistrovať, následne je hodnotená jeho bonita a vyžaduje sa úverová história bez negatívnych zápisov. Sumu pôžičky si možno vybrať z daného intervalu a zvoliť si krátkodobú alebo aj dlhšiu dobu jej splatnosti.

Základné informácie o pôžičkách z Bondora.sk

Veľkosť pôžičky: 500 € – 10 000 €

Doba splatnosti: 3 mesiace – 5 rokov

Úroková sadzba: od 12 % p. a., podľa zatriedenia

Typ pôžičky: bezúčelová

Zmluvný poplatok: 2,9 % – 4,9 % z výšky poskytnutej pôžičky

Ako si požičať

 Aj v tomto prípade je pôžička výsledkom aukcie, predtým je však nutné na internetovej stránke spoločnosti vyplniť formulár so svojimi identifikačnými údajmi, s výškou požadovanej pôžičky, dobou splatnosti a s maximálne akceptovanou výškou úrokovej sadzby. Portál zabezpečuje ponukové aukcie každých päť dní, takže je možné „vyčkávať“ a zjednať pôžičku, ktorá svojimi parametrami žiadateľovi najviac vyhovuje. Po zmluvnej dohode je vytvorený tzv. Bondora účet a peniaze z pôžičky sú odoslané na osobný účet dlžníka. Splácanie prebieha podľa dohodnutého splátkového kalendára.

Zhrnutie

Bondora na svojej slovenskej webovej stránke neposkytuje príliš veľa informácií, určite sa dozvedia viac podrobností tí, ktorým nerobí problém angličtina. V podstate však P2P od tohto subjektu sú nastavené tak, že:

  • žiadateľ môže uspieť len vtedy, ak je dostatočne bonitný (maximálny pomer záväzky/príjem na úrovni 59 %)
  • veková hranica klienta sa musí nachádzať v intervale od 21 rokov do 70 rokov
  • výška úrokovej sadzby závisí od zaradenia klienta do úverovej skupiny
  • dlžník a investor môžu spolu komunikovať na zabezpečenej internetovej stránke aj počas doby trvania zmluvného vzťahu

FINZO

Spoločnosť Finzo sídli tiež v Estónsku (ako Bondora) a na slovenskom finančnom trhu s P2P pôžičkami  patrí k tým mladším hráčom. Na rozdiel od podobných poskytovateľov má svoje ponuky rozdelené  na krátkodobé úvery (možno si požičať 50 € – 500 € so splatnosťou 1 – 3 mesiace) a dlhodobé (suma pôžičky môže byť do 10 000 €, ale pri nových klientoch iba do výšky  2 000 €, so splatnosťou 6,12 alebo 24 mesiacov). Pri stanovení výšky úrokovej sadzby za požičanie finančných prostriedkov hrá dôležitú úlohu úverové hodnotenie t.j. číselná hodnota, ktorá ukazuje pravdepodobnosť splatenia úveru. Finzo pre jej stanovenie využíva aj dostupné registre, vyžaduje poskytnutie informácií o príjmových aj nákladových položkách žiadateľa a výpis z jeho bankového účtu.

Základné informácie o pôžičkách Finzo

Veľkosť pôžičky: 50 € – 10 000 €

Doba splatnosti: 1 – 24 mesiacov

Úroková sadzba: od 22 % p. a.

Poplatky:  od 2 % za poskytnutie dlhodobého úveru až po 30 % z úrokov ako provízia

Ako si požičať

Na webovej stránke spoločnosti je k dispozícii prehľadná kalkulačka, kde si možno nasimulovať sumu pôžičky a dobu jej splatnosti, pričom sa hneď zobrazí aj počiatočná ponuka. Po zažiadaní o pôžičku je potrebné previesť online registráciu podľa priloženého formulára. Nasleduje hodnotenie bonity, portál pridelí žiadateľovi skóre a vyberie prvú ponuku, ktorú však nie je nutné hneď akceptovať – ďalšia, nová, bude možno výhodnejšia. Po prijatí ponuky je uzatvorená zmluva a peniaze obratom poukázané na individuálny bankový účet klienta

Zhrnutie

V prípade portálu Finzo možno konštatovať, že obsahuje viacero typov informácií, ktoré môžu záujemcovi o P2P pôžičku pomôcť pri rozhodovaní. Na internetovej stránke je k dispozícii aj vysvetlenie jednotlivých pojmov: ako sa počíta úroková sadzba, čo je to stav dohody, filozofia úverového hodnotenia… a dokonca aj reakcie na služby poskytovateľa. Takže len v stručnosti:

  • k výhodám P2P od Finzo možno priradiť dostatočne veľký interval pôžičiek (možno si napr. požičať aj tzv. rýchlu, krátkodobú pôžičku, známu ako bežný produkt nebankových spoločností), proces vybavovania prebieha online, k dispozícii je virtuálny účet, možno si vyberať z viacerých ponúk od rôznych investorov
  • k nevýhodám patria v prvom rade poplatky, ktorých je „neúrekom“ (platby do záručného fondu, poplatok za predčasné ukončenie zmluvného vzťahu, za predĺženie doby splatnosti, za omeškanie splátok, provízia, za správu úverového účtu…), ale tiež vyššie úročenie a nároky na bonitu klienta

Už len celkom na záver

Pre ilustráciu v tabuľkovej forme príklad P2P pôžičky v sume 1 000 € , so splatnosťou 24 mesiacov od rôznych subjektov. Úroková sadzba je orientačná, jej presná výška je prideľovaná individuálne a pri poplatkoch je uvedená suma za sprostredkovanie pôžičky resp.percentá, podľa ktorých bude suma počítaná:

Zinc Euro Žltý melón Bondora Finzo
Úroková sadzba 9 % p. a. od 5,9 % p. a. od 12 % p. a. od 22 % p. a.
Mesačná splátka 46 € 44,28 € 53,37 €
Výška poplatku 0 € 2,9 – 6 % 2,9 – 4,9 % 2 % (min 5€)
Rýchla žiadosť o pôžičku
P2P pôžičky poskytujú aj Žltý melón, Bondora a Finzo
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *