OTP Banka


OTP Banka Slovensko je univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou. Jej majoritným vlastníkom je od r. 2002 maďarská banka OTP Bank Nyrt, ktorá vlastní 98,94 % akcií. Banka ponúka svoje produkty fyzickým aj právnickým osobám, pričom jej portfólio je prispôsobené viacerým generáciám, nakoľko OTP patrí k bankám rodinného typu. Základná ponuka služieb zahrnuje: depozitné služby, zmenárenské a pokladničné služby, úverové, investičné, platobný styk domáci aj medzinárodný. Všetky pobočky poskytujúce dané služby sú prepojené s ústredím, pracujú on-line, rýchlo a komplexne.

Recenzie produktov

Účty: Individuálni klienti si môžu vyberať z dostatočnej ponuky bežných účtov a balíkov služieb k týmto účtom. Banka poskytuje aj Základný bankový produkt v zmysle platnej legislatívy pre tých klientov, ktorých mesačný príjem nie je vyšší ako minimálna mzda. Kontá otpREADY, otpSENIOR, otpKONTO sú zas zvýhodnené bežné účty pre mladých, starších a pre tých, ktorí využívajú svoj účet len v minimálnom rozsahu. Od začiatku r. 2015 zaviedla banka Vernostný program pre klientov k produktom Balík BASE, PLUS, MAX s možnosťou získať 50 % alebo aj 100 % zľavu z mesačného poplatku za služby. Malí podnikatelia majú k dispozícii otpBIZNIS konto, s poplatkom za 3,99 € mesačne, ale len v základnom prevedení. Ako doplnkový účet je možné zriadiť otpKONTO REZERVNÉ, prípadne otpPREMIUM pre prehľadné spracovanie dotácií.

Úvery: Banka v tomto segmente ponúka pre fyzické osoby viac druhov spotrebných úverov: otpEXPRES úver, otpREFINANC úver, otpIDEAL a tiež úver zabezpečený finančným majetkom. Úver otpEXPRES možno získať na počkanie, peniaze na čokoľvek idú priamo na bežný účet, momentálna úroková sadzba je vo výške 7,70 % ročne pre všetkých, dobu splatnosti je možné vybrať z intervalu 1 – 7 rokov. Hypo úvery sú určené na bývanie, na refinancovanie starších úverov a tiež ako bezúčelové vo forme americkej hypotéky. Podnikateľské úvery sú členené podľa potrieb, pre malých podnikateľov sú to otpMIKRO úvery na bežné prevádzkové účely alebo na prefinancovanie potrieb, pre väčšie firmy je na výber okrem kontokorentu aj možnosť získať otpJEREMIE úvery s podporou EÚ. Pre financovanie svojej činnosti môžu tieto produkty využiť aj poľnohospodári, bytové družstvá, samosprávy aj verejný a neziskový sektor.

Sporenie a investovanie: Individuálni klienti majú k dispozícii sporiaci účet k bežnému účtu, otpTERMÍNOVANÝ vklad aj otpDYNAMIC vklad, pre ktorý je priemerná úroková sadzba 1,05 % p. a. s 3,5 ročnou viazanosťou a na rozdiel od bežného termínovaného vkladu umožňuje aj predčasný výber viazaných finančných prostriedkov bez poplatku a sankcií. Podnikatelia môžu svoje voľné finančné prostriedky zhodnotiť na termínovanom vklade so zaujímavou dobou viazanosti 7 dní až 3 roky. Povinný minimálny vklad aj zostatok je 150 € , úročenie pevnou úrokovou sadzbou, ktorá sa nemení počas doby viazanosti, ale k jej zmene dochádza až pri obnove termínovaného vkladu. Pre firmy zabezpečuje banka v oblasti investovania aj spotové obchody resp. forwardové menové obchody t. j. nákup alebo predaj určitého druhu meny za inú. K dispozícii sú aj viaceré podielové fondy.

Výhody banky

  • rozsiahle portfólio bankových produktov a služieb pre rôzne kategórie klientov,
  • financovanie širokej klientely z podnikateľskej aj nepodnikateľskej sféry,
  • špecifické obchodovanie na finančnom trhu.

Nevýhody banky

  • k poskytnutým účtom je potrebné samostatné zriadenie príslušného balíka služieb

Produkty banky

  • účty: bežné a balíky služieb k nim, účty v domácej aj cudzej mene, kontá
  • úvery: spotrebné, hypotekárne, kreditné karty, povolené prečerpanie, mikro úvery, úvery s podporou európskych fondov, špeciálne, bankové záruky
  • sporenie a investovanie: sporiace účty, termínované vklady, vkladné knižky, fondy, produkty finančného trhu

Internetové bankovníctvo

http://www.otpbanka.sk

Banka spustila v r. 2014 nový internet banking s prihliadnutím na maximálny komfort klienta, ktorý je k dispozícii okrem slovenskej aj v maďarskej a anglickej mutácii. Na prihlásenie sa slúži identifikačný PID, heslo a SMS kľúč alebo token. Autentifikačné zariadenie je možné na požiadanie klienta zmeniť. IB umožňuje okrem bežného spravovania účtu aj možnosť on-line úpravy limitov platobných kariet, blokovanie karty v prípade jej straty, aj blokovanie prístupu do IB formou SMS.

Pobočky

OTP Banka má pobočky po celom Slovensku, v súčasnosti ich počet dosiahol 68. Otváracie hodiny sú obyčajne od 9:00 do 17:00 hod., v sobotu a nedeľu sú pobočky zatvorené. Centrála banky je na adrese: OTP Banka Slovensko, a. s, Štúrova 5, 813 54 Bratislava.

Kontakty

Call centrum: 0850 111 222 ( zo zahraničia: + 421 2 572 05 080 )

e-mail: info@otpbanka.sk

Kód banky: 5200

SWIFT: OTPVSKBX


OTP Banka
3.2 (64%) 5

Podobné recenzie

banner-hyperia