Osobný bankrot


Začína sa to zvyčajne stratou alebo znížením nášho príjmu. Zostaneme nezamestnaní, prídu dlhodobé zdravotné problémy, utrpíme úraz a už nedokážeme pokrývať svoje finančné záväzky. Nielen prípadné pôžičky, leasing, ale ani uhrádzať základné životné náklady – platby za energie, poistné odvody, bežné nákupy pre domácnosť.

Dlhodobá nepriaznivá finančná situácia a čo ďalej?

Je to žiaľ realita, do ktorej sa možno dostať relatívne ľahko. Stačí si neustrážiť niekoľko pôžičiek, prípadne neuvedomiť rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou. Hoci obidvomi bez problémov zaplatíme, prostriedky na debetnej karte sú naše vlastné, ale na kreditke cudzie, ktoré bude potrebné vrátiť. Nebezpečná je aj tzv. úverová (pôžičková) špirála, keď si berieme novú pôžičku hlavne preto, aby sme ňou splatili predchádzajúcu pôžičku. Aj v prípade ak sa jedná o menšie sumy, môže sa naša kríza stále prehlbovať a dôležité je včas si uvedomiť, že žiadna pôžička nie je výhodná pre dlžníka. Existuje však legálny spôsob ako vyrovnať svoje doterajšie dlhy a začať nový život bez záväzkov.

Osobný bankrot, pre koho je vhodný a čo rieši

Osobný bankrot, toto slovné spojenie u mnohých vyvoláva stres až hrôzu. Právny poriadok Slovenskej republiky pritom pozná len jeden možný spôsob ako sa zbaviť svojich dlhov bez toho, aby boli úplne zaplatené – je to vyhlásenie konkurzu na svoju osobu, nasleduje proces oddĺženia čo sa spoločne nazýva osobný bankrot. V rámci tohto procesu bude speňažený jej existujúci majetok, z ktorého sa čiastočne uhradia dlhy a v období ďalších 3 rokov, počas ktorých musí mať fyzická osoba nejaký príjem, z ktorého sa budú ďalej uhrádzať zostávajúce dlhy. Až po skončení tohto obdobia sa všetky zostávajúce dlhy stanú nevymáhateľné. Ako vidieť nie je to až také jednoduché a rýchle riešenie ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a ako si aj veľa potenciálnych dlžníkov svoj bankrot predstavuje. Takže osobný bankrot nie je vhodný pre každého, treba splniť aj rôzne podmienky a uhradiť finančné náklady napriek tomu, že ich máme zúfalo málo resp. ich nemáme vôbec:

 1. Na úvod je potrebné uhradiť poplatok 663,88 € pre správcu konkurzu, bez zaplatenia súd konkurz nevyhlási (zvyčajne si zas treba požičať).
 2. Fyzická osoba musí byť v platobnej neschopnosti, musí mať minimálne 2 dlhy a dlhovať aspoň 2 rôznym veriteľom viac ako 30 dní po dobe splatnosti (toto je asi najľahšie splniteľná podmienka).
 3. Poslednou základnou podmienkou je existencia majetku bankrotujúcej osoby vo výške minimálne 1 659,70 € (to býva najväčší problém, lebo kto uvažuje o osobnom bankrote, ten už zvyčajne žiadny vlastný majetok nemá).

Ak však všetky tieto podmienky budú splnené, súd je povinný vyhlásiť pre osobu bankrot a začne sa proces, ktorý trvá vrátane konkurzu a oddlžovania 3 a pol roka. Až potom budú všetky dlhy vysporiadané a človek môže zas pokojne spávať. Dopracovať sa k tomu je však náročné, nič nie je zadarmo a dlhov sa nezbavíme ani v prípade osobného bankrotu len tak ľahko a pohodlne. Na ilustráciu aj jeden príklad.

Osobný bankrot jednotlivca, ktorého dlhy prevyšujú hodnotu jeho majetku

Pán Peter sa stal platobne neschopným a veritelia z každej strany urgovali uhradenie svojich nárokov. Jeho priemerná mesačná mzda je síce 900 €, ale nakoľko si vzal hypotéku na obstaranie bytu, kúpil auto na leasing, nakúpil tovar na splátky, rád sa zabáva s priateľmi, jeho mesačné náklady na život prevyšovali túto sumu. Riešil to pôžičkami, kreditnou kartou, až sa roztočila dlhová špirála, ktorú mohol zastaviť len rázny krok a preto sa rozhodol pre osobný bankrot. Jeho finančná bilancia bola už na prvý pohľad nepriaznivá

credit-squeeze-522549_640

Vlastný majetok:

 • Byt v hodnote = 45 000 €
 • Auto = 20 000 €
 • Ostatný majetok = 7 000 €
 • Celkom majetok = 72 000

Záväzky:

 • hypotéka na byt = 40 000 €
 •  leasing na auto = 18 000 €
 • splátkový nákup = 12 000 €
 • úver na kreditnej karte = 15 000 €
 • nesplatené pôžičky = 27 000 €
 • Celkom záväzky = 112 000 €

K záväzkom sa ešte pripočítali mesačné životné náklady: mobil, cestovné do práce, stravovanie, ostatné náklady, ktoré tvorili sumu 650 € mesačne. Správca konkurzu predal vlastný majetok pána Petra za 70 000 €, z ktorých boli vyplatené niektoré záväzky, ale veritelia si stále nárokovali ešte sumu 42 000 €. Ďalšie 3 roky bol preto pán Peter povinný uhrádzať zo svojho platu splátky určené súdom a veriteľom tak splatil ďalších 24 000 €. Zostatok dlhu vo výške 18 000 € mu však bol na konci procesu bankrotu definitívne odpísaný a on mohol začať od znova s vedomím, že dostal novú životnú šancu.

Ešte na záver…

 • osobným bankrotom sa zbavíte dlhov, ale zadarmo to nie je,
 • vyhlásiť osobný bankrot môžete len vtedy ak splníte legislatívne podmienky, máte určité financie a majetok,
 • na Slovensku osobne zbankrotovalo v r. 2007 51 ľudí, v r. 2010 106 ľudí a v r. 2014 už 441 ľudí,
 • možno konštatovať že: lepšie je mať takú životnú úroveň, na ktorú mi stačia vlastné finančné prostriedky ako takú, pre ktorú budem musieť v budúcnosti zbankrotovať.

Ohľadom osobného bankrotu je ešte možno vhodné vedieť aj rozdiel medzi bankrotom riešeným súdom a oddĺžením riešeným súkromnými firmami, nakoľko existujú v podstate 2 skupiny týchto firiem. Tie, ktoré pomáhajú reálne sa dlhov zbaviť bez toho, aby museli byť celé splatené a na druhej strane tie, ktoré pomáhajú postupne splatiť všetky dlhy, dohodnúť s veriteľmi neskoršiu splatnosť alebo vytvoriť splátkový kalendár. Tie prvé vlastne tiež ponúkajú osobný bankrot, tie druhé len správu dlhov. Pre obidve skupiny je však spoločné, že žiadnu z týchto činností nebudú pre nikoho robiť zadarmo a zároveň potrebujú pre túto činnosť oprávnenie. Ak sa obrátite s riešením na súkromnú sféru je naozaj potrebné overiť si ich pôsobenie. V opačnom prípade to môže byť znova skok z blata do kaluže.

 

 

 


Osobný bankrot
4 (80%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia