Osobný bankrot bude dostupnejší


Zadĺženosť ľudí na Slovensku je celkom značná a osobný bankrot by v niektorých prípadoch mohol byť nápomocný v tom, aby aj „nad uši“ zadĺžený človek mohol dostať druhú šancu, upratať si vo svojich financiách a začať „hospodáriť“ odznova.Osobný bankrot totiž v súčasnosti naozaj nie je lacnou záležitosťou (ani po avizovaných zmenách však nebude vhodný pre každého dlžníka), pretože človek nemá peniaze na uhrádzanie základných záväzkov a napriek tomu musí vopred uhradiť nemalé poplatky ak chce, aby sa proces jeho osobného bankrotu vôbec mohol spustiť.

Na zasadnutí vlády 21. septembra 2016 boli schválené zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácií,  po ktorých by sa mal stať osobný bankrot pre ľudí prístupnejší. Len pre ilustráciu: podľa štatistických údajov vykazoval priemer mesačných osobných bankrotov v 1. polroku 2015 hodnotu 51, v tom istom období r. 2016 to bolo 63 osobných bankrotov, pričom v tohtoročnom máji bol dosiahnutý „rekord“ 85 osobných bankrotov.

Osobný bankrot totiž v súčasnosti naozaj nie je lacnou záležitosťou (ani po avizovaných zmenách však nebude vhodný pre každého dlžníka), pretože človek nemá peniaze na uhrádzanie základných záväzkov a napriek tomu musí vopred uhradiť nemalé poplatky ak chce, aby sa proces jeho osobného bankrotu vôbec mohol spustiť.

Niektoré navrhované zmeny (s účinnosťou od 1.3.2017)

  • dlžník sa bude môcť zbaviť dlhov konkurzom alebo formou splátkového kalendára
  • preddavok na odmenu správcu procesu oddĺženia sa zníži z doterajších 650 € na 500 €
  • nemá sa vyžadovať žiadny minimálny majetok (v súčasnosti je potrebný majetok aspoň vo výške 1 650 €)
  • nemajetným s nákladmi na oddĺženie môže pomôcť aj štát cez Centrum právnej ochrany (poskytnuté prostriedky však bude potrebné do 3 rokov vrátiť)
  • zavádza sa tzv. nepostihnuteľná hodnota obydlia, každý dlžník v procese osobného bankrotu bude mať právo na ponechanie si určitej sumy.

Podrobnejšie informácie o samotnom inštitúte bankrotu a o terajšom procese fungovania osobného bankrotu si možno pozrieť aj v starších článkoch:  Oddĺženie fyzickej osobyOsobný bankrot.

Zdroj: https://www.justice.gov.sk/stranky/default.aspx


Osobný bankrot bude dostupnejší

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia