Oplatí sa uzavrieť cestovné poistenie pri dovolenke v SR?


Pandemická situácia, ktorú sme nedávno prežívali resp. jej dôsledky stále pociťujeme, zmenili mnohým ľuďom aj ich dovolenkové plány. Podľa viacerých aktuálnych prieskumov chce viac než 70 % ľudí tento rok stráviť dovolenku na Slovensku Určite je to z viacerých dôvodov dobrá voľba. Máme krásnu prírodu, hory, vodné plochy (teda okrem mora…), historické pamiatky a pomôžeme aj domácemu cestovnému ruchu. Vyberať je z čoho, možno je však vhodné zamyslieť sa okrem výberu destinácie aj nad výberom cestovného poistenia.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je produkt, na ktorý si spomenieme hlavne pri cestách do zahraničia, menej už po našej republike. Doma máme predsa uzatvorené povinné zdravotné poistenie, havarijné poistenie či poistenie za škodu., takže je potrebné ešte aj cestovné poistenie? Veľa domácich dovolenkárov si ho asi nezjedná, no s ním je to určite bezpečnejšie a niekedy menšie finančné náklady pomôžu predísť väčším finančným škodám v prípade úrazu či ujmy na majetku. Výška poistného je závislá od sumy poistného krytia a poistné je potrebné uhradiť najneskôr do dňa začatia poistného vzťahu.

Čo obvykle kryje cestovné poistenie na Slovensku?

  • liečebné náklady v prípade úrazu, odškodnenie za trvalé následky spôsobené úrazom na domácej dovolenke
  • finančné odškodnenie pri strate, krádeži, znehodnotení batožiny a náhradu cenných vecí
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku iným
  • zásah záchranných zložiek pri dovolenke na horách alebo na vode
  • poistenie storno poplatkov pri nenastúpení na dovolenkový pobyt.

Čo cestovné poistenie obvykle nekryje?

  • odškodnenie úrazu spôsobeného pod vplyvom alkoholu, omamných látok, pri manuálnej práci
  • krádež batožiny z nestráženého dopravného prostriedku
  • škodu na osobných veciach, ak bol poistený už ubytovaný, prípadne ak ide o krádež bez prekonania prekážky
  • škody vzniknuté pri hrubej nedbanlivosti a v dôsledku úmyselného konania.

Krátkodobé cestovné poistenie

Pre poistenie jednorazového domáceho pobytu ponúkajú poskytovatelia zvyčajne produkt krátkodobé cestovné poistenie pre SR. Môže mať viacero variant: pre jednotlivcov, skupinové poistenie, poistenie na hory, relax poistenie alebo poistenie komplet. Takéto cestovné poistenie si možno zjednať online alebo na počkanie v poisťovniach či bankách. Jeho cena samozrejme závisí od viacerých faktorov, no začína už od cca 1,20 € na deň a osobu. Podrobnejšie informácie možno nájsť na internetových stránkach jednotlivých poisťovní, no treba počítať s tým, že oveľa viac informácií sa týka cestovného poistenia do zahraničia ako poistenia pre Slovensko. V tomto ohľade sú na svojich webových stránkach pre záujemcov o krátkodobé domáce poistenie najviac ústretové poisťovne: UNIQA, Union, Kooperativa, Komunálna poisťovňa.


Oplatí sa uzavrieť cestovné poistenie pri dovolenke v SR?

Podobné recenzie

banner-hyperia