Od mája sa „zdvihnú“ platy


To je už na prvý pohľad dobrá správa, no neplatí to automaticky pre každého. Prilepšia si tí, ktorí pracujú v sobotu, v nedeľu, v noci, vo sviatok. Novela Zákonníka práce v § 122,123 zároveň určuje, že príplatky sa budú zvyšovať postupne, v dvoch etapách – od 1.5.2018 a od 1.5.2019.

Ako sa zvýšia príplatky v tomto roku?

S účinnosťou od 1. mája 2018 patrí zamestnancovi:

  • za prácu v sobotu ku každej odpracovanej hodine 25 % mzdové zvýhodnenie najmenej v sume momentálne platnej minimálnej mzdy t.j. 0,6898 €
  • za prácu v nedeľu dostane pracovník popri svojej bežnej mzde aj 50 % príplatok v sume minimálne 1,3795 € za každú odpracovanú hodinu
  • za prácu v noci je určené mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 30 % minimálnej hodinovej mzdy t.j. 0,8277 € a v prípade, ak sa jedná o rizikovú prácu je to 35 % , čo činí 0,9657 € za hodinu
  • za prácu vo sviatok je príplatok najvyšší, musí tvoriť 100 % z priemerného hodinového zárobku pracovníka. Zamestnávateľ a zamestnanec sa však môžu dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna za vykonanú prácu.

Aké zvýhodnenie bude platiť od 1. mája 2019?

  • príplatok za prácu v sobotu bude 50 % minimálnej mzdy (jej výška zatiaľ nie je určená)
  • príplatok za nedeľu 100 % minimálnej mzdy
  • príplatok za nočnú prácu 40 % pri rizikovej práci 50 %
  • príplatok za sviatok nezmenený t.j. 100 % priemerného zárobku

Zamestnávatelia si však budú môcť po dohode so zástupcami zamestnancov uplatniť výnimky, ak sa práca v sobotu, v nedeľu alebo v noci vykonáva pravidelne, v rámci bežného výrobného alebo prevádzkového procesu. V tom prípade môžu byť príplatky nižšie o 5 %  (za sobotu 45 %, za nočnú prácu 35 %) alebo o 10 % (za prácu v nedeľu).

Nielen príplatky, ale aj 13. a 14. plat

V spomínanej novele ZP je v § 118 definovaný aj trinásty a štrnásty plat, ktorý môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorý splní  dané podmienky. Toto peňažné plnenie teda na rozdiel od príplatkov nie je povinné. V prípade, ak zamestnávateľ chce vyplatiť tzv. 13. plat, urobí tak vo výplate za mesiac máj a 14. plat sa vypláca v decembri. Pre obidva typy peňažného plnenia tiež platia špecifické daňové a odvodové úľavy.

Kto sa môže tešiť viac a kto menej?

Hovorí sa, že každé euro navyše je dobré. Z tohto spojenia sa v tomto prípade môžu  tešiť zamestnanci (trochu sa im zvýši príjem) a štát (zas sa mu zvýšia príjmy z odvodov a daní), menej už zamestnávatelia, ktorým sa znovu zvýšia náklady. Podľa analytikov  bude ich zvýšenie v tomto roku predstavovať sumu viac než pol milióna eur a celoročné navýšenie cca milión eur.  Môže to mať aj rôzne následky: obmedzovanie výroby, premietnutie zvýšených nákladov do cien tovarov a služieb, zatvorenie prevádzok počas víkendových dní… A ako obvykle, zas sa vyskytujú problémy s výpočtom príplatkov pre zamestnancov v štátnom a verejnom sektore, ktorí sú odmeňovaní podľa iných pravidiel.


Od mája sa „zdvihnú“ platy
3.7 (73.33%) 3

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia