Od júla sa zmení suma životného minima


V súčasnosti žijeme dobu, v ktorej sú financie asi každodenným objektom nášho záujmu. Sledujeme osobné financie, ale tiež spoločenské, pretože korona kríza sa významne dotýka aj oblasti financií a financovania. Okrem prebiehajúcej mimoriadnej pomoci na zmiernenie pandemických dopadov sa už blíži i obdobie úprav niektorých štátnych dávok. Čo sa teda zmení?

Výška životného minima ovplyvňuje aj ďalšie veličiny

Dátum 1. júla býva každoročným termínom, ku ktorému Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydáva opatrenie, ktorým sa mení výška životného minima. Životné minimum (ŽM)  je ukotvené v zák. č. 601/2003 Z. z. a jeho výška  je variabilná. ŽM je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Podľa údajov zverejnených na stránke https://www.employment.gov.sk sa výška ŽM od 1.7.2020 zvýši o 2,2 %. Je to výsledok násobenia doterajšej sumy koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý určil Štatistický úrad SR v sledovanom období na hodnotu 1,022. Pre zaujímavosť, k 1.7.2019 sa zvyšovalo životné minimum o 2,5 %. V peňažnom vyjadrení bude ŹM:

 • pre jednu dospelú fyzickú osobu  v sume 214,83 € mesačne
 • pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu to bude suma 149,87 €
 • pre neplnoleté nezaopatrené dieťa 98,08 €
 • na ilustráciu: pre 4 – člennú rodinu ( 2 dospelí + 2 deti) to bude 560,86 € mesačne, čo je navýšenie o 12,10 € mesačne

V súvislosti so zvýšením sumy ŽM sa zvyšujú aj viaceré dávky a príspevky, niektoré už od júla, na niektoré si počkáme do 1.januára budúceho roka.

Zmeny od 1.7.2020:

 • zvýši sa suma náhradného výživného (max suma bude 362,90 €), príspevky náhradnej starostlivosti, príspevky na absolventskej praxi, pomoc v hmotnej núdzi (jednotlivec bez detí dostane 67,80 €)
 • mesačná suma, ktorú môže zarobiť nezamestnaný bez toho, aby bol vyradený z evidencie stúpne na 214,83 € mesačne
 • nepostihnuteľná suma na dospelú fyzickú osobu bude pri exekučných zrážkach celé ŽM t.j. 214,83 €

Zmeny od 1.1.2021:

 • zvýši sa rodičovský príspevok na 275,90 € (ak sa vyplácalo materské, tak 378,10 €)
 • mesačný prídavok na dieťa vzrastie „až“ na 25,50 € a príplatok k prídavku na dieťa na 11,96 €
 • najviac sa potešia poberatelia minimálneho dôchodku, pretože si mesačne prilepšia asi o 27 €. V praxi to bude znamenať, že kým v súčasnosti je výška min dôchodku po 35 rokoch dôchodkového poistenia 355,40 €, od r.2021 bude 381,90 € alebo po 44 rokoch bude suma zvýšená z aktuálnych 403,70 € na 431,30 €.
 • upravená bude aj výška nezdaniteľnej položky na daňovníka pri výpočte dane z príjmov na 375,95 € mesačne a daňový bonus na dieťa (od 6r. na 23,22 € mesačne, do 6r. na 46,44 €)
 • okrem vyššie uvedených zmien bude upravená aj suma minimálnej mzdy.

Bude výška minimálnej mzdy stanovená dohodou?

To je najpravdepodobnejšie skôr rečnícka otázka, pretože už prvé názory o tom, aká by mala byť výška minimálnej mzdy pre budúci rok sú diametrálne odlišné a v dnešnej všeobecne nepriaznivej ekonomickej situácii by bola dohoda veľkým prekvapením. V súčasnosti je z viacerých strán prezentovaný záujem na prechodné zmrazenie minimálnej mzdy, na druhej strane požiadavka aspoň na dodržanie sumy 656 € mesačne (3,77 € hod.) tak, ako to určuje schválená novela zákona. V tomto roku je suma minimálnej mesačnej mzdy v prvom stupni náročnosti práce na hodnote 580 €, takže zvýšenie by mohlo byť celkom razantné. Na výšku minimálnej mzdy sú naviazané aj príplatky (za nočnú prácu, prácu vo sviatok…), takže cena práce sa ešte navyšuje. Do konca augusta je možné výšku minimálnej mzdy dohodnúť v tripartite, potom musí o jej sume rozhodnúť vláda.


Od júla sa zmení suma životného minima

Podobné recenzie

banner-hyperia