Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu


Aj v súvislosti so stálym rastom zadlženosti slovenských domácností sa skloňuje možná kríza na našom finančnom trhu. Už dlhšie obdobie robia v tomto smere opatrenia komerčné banky, Národná banka Slovenska a tiež Ministerstvo financií, ktoré pripravilo novelizáciu zákona. Táto novela už prešla parlamentom, podpísal ju aj prezident,  takže účinnosť nadobúda 1.januára 2019  resp. niektoré ustanovenia od júla 2019.

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Podľa dôvodovej správy ministerstva je tento zákon potrebným nástrojom pre ďalšie zvýšenie odolnosti bánk SR s ohľadom na finančnú stabilitu. V novele boli implementované smernice Európskej únie súvisiace s dlhovými nástrojmi, upravená ochrana osobných informácií a údajov o bankových klientoch, zrušená nutnosť zriadiť Stály rozhodovací súd a iné zmeny súvisiace s dohľadom nad finančným trhom. Niektoré zmeny majú špecifický charakter, sú určené hlavne pre bankový sektor, iné však zasiahnu aj bežnú spotrebiteľskú verejnosť. Jedná sa napríklad o oblasť úverov, poistenia, leasingu, kolektívneho investovania, obchodovania s cennými papiermi a pod.

Aké konkrétne zmeny ?

Hneď na úvod jedna dobrá správa pre všetkých podnikateľov, SZČO, občianske združenia, nadácie, ale aj bankové inštitúcie, nakoľko neprešiel návrh, aby banky povinne zasielali Ministerstvu financiíFinančnej správe raz ročne detailné informácie o klientských účtoch na účely analytickej činnosti. V odôvodnení prečo bola táto zmena z novelizácie vypustená sa uvádza, že v prípade problematických subjektov sú banky nápomocné v tomto smere aj v súčasnosti a požadované informácie sú obsahom bankového tajomstva.

Menia sa podmienky poskytovania základného bankového produktu. V súvislosti s nárastom minimálnej mzdy (od 1.1.2019 ide o sumu 520 €) môžu takýto bezplatný bankový účet  získať klienti, ktorých príjem nepresiahne 1,1 násobok minimálnej mzdy a celkový ročný príjem nebude vyšší ako 15 násobok aktuálnej minimálnej mzdy t.j. 7 800 €.

Sprísnili sa podmienky ponuky predschválených úverov (podrobnejšie informácie sú uvedené aj v samostatnom článku na http://www.coolpozicky.sk/clanky/) a do úverového registra sa už nebudú napr. zapisovať menovité úvery spoločenstva bytov.

V prípade financovania motorových vozidiel formou leasingu sa bude môcť spotrebiteľ na konci úverového vzťahu rozhodnúť ako s autom naloží.

Majiteľov automobilov však nepoteší odporúčanie mierne zvýšiť ceny povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poisťovne túto legislatívnu možnosť samozrejme privítali a už v súčasnosti „dvíhajú „ ceny týchto poistiek a zároveň stúpa aj cena neživotných poistiek.


Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Podobné recenzie

banner-hyperia