Naše platy


Mzda

Začal sa nový rok a niektorých už potešil pohľad na výplatnú pásku resp. skôr na výpis z účtu, na ktorý prišla prvá tohto ročná výplata. Štatistický úrad síce zatiaľ nevydal informáciu o celkovej priemernej hrubej mesačnej mzde za rok 2016, ale podľa priebežného zisťovania dosiahla  v SR za 3. štvrťrok 2016 úroveň 889 €. Hneď však aj malé vysvetlenie.

Podľa Zákonníka práce je mzda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (tzv. naturálna mzda), ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu.

Hrubá mzda je peňažná odmena, ktorá ešte nie je znížená o odvody a dane, ktoré platí zamestnanec. Podrobnejšie informácie o výpočte hrubej mzdy aj o súvisiacich pojmoch čistá mzda a celková cena práce možno získať tiež na tomto portáli  v časti Kalkulačky – kalkulátor čistej mzdy.

Keď sa však vrátime k vyššie uvedenej sume priemernej hrubej mzdy na Slovensku, tak je v prvom rade nutné konštatovať, že väčšina zamestnancov môže o takomto plate len snívať. Je totiž realitou, že až 44 % zamestnancov má hrubú mzdu v rozsahu 405 € – 800 €. Pre rok 2017 sa však u nás zvýšila minimálna hrubá mzda  na sumu 435 €, takže tí najmenej zarábajúci si predsa len prilepšia. V rozsahu 801 € – 1 000 €  má hrubý plat  približne 18 % zamestnancov, 1 001 € – 1 500 € cca 20 %, viac než 1 500 €  mzdu asi 10 % pracujúcich  a z hrubej mzdy nad 2 500 € sa môže „vytešovať“ len 6,5 % zamestnaných.

Mzda a prečo existujú platové rozdiely?

V prvom rade je potrebné vziať do úvahy, že platové rozdiely nie sú našou  špecialitou, ale bežným javom aj v iných ekonomikách no zároveň aj to, že v rôznych krajinách majú rôznu výšku a ovplyvňujú ich rôzne vnútorné aj vonkajšie faktory. Na Slovensku k nim patria hlavne:

  • znalosť cudzích jazykov, vyžaduje sa predovšetkým angličtina
  • pracovná pozícia
  • odborná zdatnosť, kvalifikačné predpoklady
  • praktické pracovné skúsenosti
  • lokalita pracoviska, kraj v ktorom zamestnávateľ pôsobí.

Ak to premeníme na drobné, tak potom napr. podľa štatistického zisťovania tí zamestnanci, ktorí denne využívajú v práci cudzí jazyk majú plat vyšší od slovenského priemeru až o 31 %, platy špecialistov na informačné technológie sú viac ako o 50 % vyššie, ale zároveň existujú aj výrazné rozdiely medzi platmi mužov a žien na porovnateľných pozíciách – ženy majú cca o 22 %  nižšiu hrubú mzdu.

Hrubá mzda

Hrubá mzda

Možno je dobré vedieť tiež to, že:

  • k najviac hľadaným profesiám patria v súčasnosti programátori pre webové a mobilné aplikácie, ich plat začína od 3 500 €
  • výborné uplatnenie na pracovnom trhu majú aj projektoví manažéri a marketingoví špecialisti s aktívnou znalosťou cudzieho jazyka
  • top manažéri pracujúci v Bratislave a v Prahe majú najvyššie platy v rámci kolegov zo strednej a východnej Európy
  • mladí ľudia požadujú už pri vstupe do prvého zamestnania plat minimálne 800 €, s vysokoškolským vzdelaním až 950 €
  • k najlepšie plateným profesiám patria: vrcholoví manažéri, farmaceuti, lekári, IT odborníci, finanční a ekonomickí analytici, pozície inžinieringu v priemyselnej výrobe a tiež v oblasti ľudských zdrojov. Na opačnom konci sú zas pomocní pracovníci, chyžné, poštári, zamestnanci so základným vzdelaním.

Naše platy
4 (80%) 2

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *