Môžu získať pôžičku aj nezamestnaní?


Hovorí sa, že nádej umiera posledná, no pri financiách hrá dôležitú úlohu aj legislatíva, takže pri požičiavaní peňazí od bankových aj nebankových subjektov treba myslieť aj na tento aspekt. Je samozrejme správne, že po sprísnení podmienok pre poskytovanie spotrebiteľských úverov sa slovenský finančný trh vyčistil od neserióznych poskytovateľov, na druhej strane sa však pre niektorých záujemcov sťažil prístup k pôžičkám. Nezamestnaní patria práve k tým „postihnutým“, no na druhej strane je nutné poznamenať, že minuloročná novela o poskytovaní spotrebiteľských úverov ochránila mnoho ľudí od možných exekučných následkov, nakoľko každú pôžičku je potrebné v dohodnutom termíne splatiť a v prípade nedostatočného resp. žiadneho vlastného príjmu je to ťažko realizovateľná úloha.

Pod pojmom nezamestnaní, si väčšinou predstavíme ľudí, ktorí sú bez práce, nie sú zamestnancami a nepodnikajú. K nezamestnaným však možno priradiť aj tých, ktorí sú už síce dospelí, ale stále študujú a tiež mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke (na rodičovskej však môže byť aj otec…). Pri získavaní pôžičky však nie je dôležitý status, ale skutočnosť, že sa jedná o osoby, ktoré môžu mať sťaženú finančnú situáciu a v prípade ak nemôžu alebo nechcú požiadať o finančnú výpomoc rodinu či priateľov a majú záujem o pôžičku od niektorého poskytovateľa nemusia vždy uspieť.

Študent

K nezamestnaným však možno priradiť dospelích študentov, mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

S čím je potrebné počítať

Ešte pred vyplnením žiadosti o pôžičku by si mal každý, kto patrí do skupiny málo bonitných žiadateľov uvedomiť, že zároveň patrí aj do skupiny rizikových klientov, čo sa odrazí na ponuke pôžičkových produktov, na množstve poskytovateľov, na možnej výške požičanej sumy a hlavne na celkovej odplate za pôžičku. V praxi to znamená, že nezamestnaný síce pôžičku môže získať, ale:

 • nakoľko sa jedná o špecifických žiadateľov, možno si zvyčajne požičať len menšie sumy, väčšinou do 350
 • pôžičky poskytujú nebankové subjekty
 • doba splatnosti je zvyčajne niekoľko dní resp. do jedného mesiaca
 • výška RPMN býva často na hranici maximálne povoleného stropu

Ak však žiadateľ zabezpečí zaistenie pôžičky založením majetku alebo osobou ručiteľa, potom je možné získať aj viac tisícovú pôžičku, prípadne výhodnejšie úročenie a dlhšiu dobu splatnosti.

Vo všeobecnosti sú podmienky pre získanie pôžičky aj pre nezamestnaných nastavené štandardne t.j. môžu ju získať len osoby staršie ako 18 rokov, s trvalým pobytom na Slovensku a s platným dokladom totožnosti. O pôžičku možno požiadať online, vyplniť žiadosť priamo na internetovej stránke poskytovateľa, telefonicky, prípadne aj osobne. V prípade, ak má klient zriadený vlastný bankový účet, môže mať peniaze získané z pôžičky rýchlo k dispozícii – aj do 24 hodín od schválenia žiadosti.

Kto požičia, koho požiadať o pôžičku?

Pôžičkomat.sk

Pozickomat-logo

 • spoločnosť má v portfóliu pôžičku v intervale 25 € – 350 € (nový klient si môže po prvý krát požičať max 95 €)
 • splatnosť pôžičky v období 5 – 31 dní
 • nutný osobný bankový účet
 • bonita sa overuje, no pôžičku možno získať

Úver 4you

uver4you

 • pôžička má formu americkej hypotéky, je bezúčelová, požaduje sa ručenie nehnuteľnosťou
 • výška úveru od 1 700 € do 40 000 €, doba splatnosti 1 až 10 rokov
 • doba vybavenia úveru do 3 dní, od zmluvy možno do 14 dní bez dôvodu odstúpiť

NinjaPôžička.sk

img-logo

 • podmienky pre jej získanie sú nastavené liberálne, počet schválených žiadostí vysoký, takže potrebné financie môže získať široké spektrum žiadateľov
 • požičať si možno 25 € – 350 €, bez potreby ručenia
 • podrobnejší popis je uvedený aj na www.financieonline.sk/ninja-pozicka/

Známi poskytovatelia rýchlych, krátkodobých, online pôžičiek vhodných aj pre skupinu nezamestnaných ako Ferratum a CreditOne momentálne nové produkty neposkytujú, no nakoľko sú držiteľmi licencie, uvedený stav sa môže v budúcnosti zmeniť.

Nezamestnaní, ktorí však disponujú nejakým vlastným príjmom z dohody o vykonaní práce, z brigádnickej činnosti, poberajú niektorý typ štátnej dávky… však môžu využiť aj služby iných poskytovateľov, ktorí akceptujú takúto formu príjmu. Možno „skúsiť“ napr. PôžičkaHneď.sk, Trila, SumoPôžička.sk… Zároveň je však potrebné vziať do úvahy fakt, že táto skupina žiadateľov môže bez ručenia získať naozaj len menšiu sumu peňazí. Aj tá však môže byť vhodnou pomocou ak je potrebné urgentne uhradiť nejakú platbu. Netreba však stále zabúdať ani na to, že všetky požičané peniaze je potrebné aj vrátiť.


Môžu získať pôžičku aj nezamestnaní?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia