Možno ešte žiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti a podporu pre SZČO?


V kalendári máme síce obdobie dovoleniek, no mnoho ľudí rieši tiež svoju ekonomickú situáciu. Pandémia výrazne zasiahla zamestnávateľov, zamestnancov, väčšinu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a viacerí potrebovali aj ešte potrebujú pomoc na udržanie svojej činnosti.

Prvá pomoc aj SOS dotácia sa rozbiehali dosť pomaly, vyžadovali od žiadateľov okrem trpezlivosti aj určitú ekonomickú či počítačovú gramotnosť, no tým, ktorí splnili dané  podmienky financie prišli a pomáhali. To, či mohla byť pomoc vo vyšších sumách, či zaslanie peňazí rýchlejšie a proces vyhodnocovania  žiadostí pružnejší a menej byrokratický, na to sa názory určite rôznia. Mnohých poberateľov štátnej pomoci však zaujíma to, či si ju môžu ešte stále uplatniť, pretože sa o nej pomaly prestáva informovať a sledovať prebiehajúce legislatívne zmeny je napr. pre SZČO alebo „jednoosobovú sro“, ktoré si musia zabezpečovať vlastné zákazky, starať sa o zamestnancov a celkový chod firmy dosť zložité. Aký je teda momentálny stav?

„Prvá pomoc“ pokračuje

To je pozitívne zistenie aj preto, že na základe vládneho uznesenia bol síce núdzový stav v júni ukončený, no mimoriadna situácia, ktorá bola v súvislosti s Covidom vyhlásená už 11.marca.2020 stále trvá. Projekt na podporu udržania zamestnanosti a pomoci SZČO tak platí aj pre mesiace august a september  2020. Podrobné informácie o jeho fungovaní sú zverejnené na internetových  stránkach, oplatí sa navštíviť www.pomahameludom.sk.  Niektoré údaje z nich, týkajúce sa hlavne živnostníkov uvádzame nižšie, nakoľko projekt bol v priebehu svojej účinnosti aj  doplňovaný resp. upravovaný.

S účinnosťou od 1.júla 2020 bola aktualizovaná schéma štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO. Podľa tohto materiálu by mala pomoc pokračovať najdlhšie do 31.12.2020. Zverejnené sú aj ďalšie informácie:

  • SZČO a jednoosobové sro, ktoré mali zatvorené prevádzky alebo s poklesom tržieb nad 40 % ( pri poklese od 80 % je max suma príspevku 540 € za mesiac), môžu výkazy alebo žiadosti s výkazmi v rámci Opatrenia č.2 zasielať za júl do 31.8., za august do 30.9. a za september do 31.10.2020
  • zamestnávatelia, ktorí museli zatvoriť prevádzky, žiadajúci o finančnú pomoc podľa Opatrenia č.1 ako príspevok vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca – max však 1 100 € za mesiac, môžu zaslať výkazy v termínoch o mesiac dlhších t.j. do 31.8. za mesiac jún, do 30.9. za júl…

SOS dotácia končí

Tento typ štátnej pomoci bol doplnený pre fyzické osoby, ktoré splnili  podmienky, že sú bez príjmu, aj keď v období pred 13.3.2020 vykonávali živnostenskú činnosť, no neplatili odvody, pracovali na dohodu, sú štatutármi alebo spoločníkmi v spoločnostiach a nemajú príjem z dôchodku ani z iných štátnych dávok. Mesačná dávka od apríla bola pre nich v sume 210 €. Od 8.augusta 2020 však Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR zastavilo prijímanie žiadostí o túto formu štátnej pomoci a mesiac august je posledný mesiac, za ktorý bude SOS dotácia vyplatená.

Dane a poistné odvody

  • v súvislosti s finančnými príspevkami prijatými v rámci štátnej pomoci je v pripomienkovom konaní novela zákona o dani z príjmov, podľa ktorej by mali byť príspevky, ktoré získali firmy aj SZČO z Prvej pomoci oslobodené od dane za r.2020.
  • na základe novely zákona o sociálnom poistení, je po splnení podmienok umožnený odklad splatnosti odvodov do SP do 31.12.2020 ( za mesiace marec, máj-júl) resp. odpustenie poistných odvodov (za mesiac apríl)   pre zamestnávateľov a povinne poistené SZČO.

Zdroje: www.employment.gov.sk, www.socpoist.sk


Možno ešte žiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti a podporu pre SZČO?

Podobné recenzie

banner-hyperia