Koniec vkladných knižiek sa blíži


O tom, že mať nejakú finančnú rezervu je dobré, ale i nutné, sme sa nedávno mohli presvedčiť aj v praktickom živote. Príjem mnohých ľudí sa znížil, no účty bolo potrebné platiť v plnej výške. Kde na to však vziať? Jednou z možností bolo použitie úspor a niektorí si tak možno spomenuli na vkladnú knižku.

Bol to obľúbený produkt hlavne v minulosti, keď veľa iných ponúk na sporenie nebolo. Viacerí konzervatívnejší klienti však svoje sporiace návyky nezmenili a zostali verní vkladným knižkám. V súčasnosti teda vkladné knižky stále existujú, no svoje dni už majú spočítané a aj preto možno zaujmú nasledovné stručné informácie ako resp. čím môžu byť nahradené.

Vkladné knižky „kedysi a dnes“

Vkladná knižka (VK) bol finančný produkt, ktorý bežne u nás ponúkali prakticky všetky bankové inštitúcie. Na pripomenutie uvádzame, že vkladná knižka je cenný papier a zároveň predstavuje doklad o zmluvnom vzťahu klient, fyzická osoba a banka. V praxi to fungovalo tak, že každý vklad či výber peňazí bol zapisovaný  priamo do vkladnej knižky , takže bola nutná aj osobná účasť v banke. V ponuke bolo viacero typov vkladných knižiek – bez viazanosti vkladu, s výpovednou lehotou, pre detské sporenie, na prémiové sporenie a pod. Od typu vkladnej knižky sa potom zvyčajne odvíjala aj výška úrokovej sadzby. Pre zaujímavosť výška úročenia na VK v r. 2020:

  • VK bez výpovednej lehoty 0,01 % p. a.
  • VK s výpovednou lehotou 3 – 12 mesiacov od 0,01 % do 0,20 % p. a.

V súčasnosti ponúka možnosť zriadiť si vkladnú knižku už len jediná banka na Slovensku a to SLSP, no iba do konca septembra 2020. Slovenská sporiteľňa totiž už avizovala, že od 1.10.2020 bude tento produkt z jej ponuky vyradený. Už skôr sa prestali predávať tzv. anonymné VK na doručiteľov, no podľa vyjadrenia SLSP sa v bankách stále nachádza vyše 1,4 milióna takýchto účtov, väčšinou však s minimálnym zostatkom.

Aj keď SLSP ukončí predaj nových VK, existujúce vkladné knižky budú naďalej v platnosti, majitelia ich môžu stále používať. Peniaze na nich uložené však nebudú úročené, takže je logické doporučenie, zvážiť prenos našetrených financií na iný sporiaci produkt, aj keď sa vo všeobecnosti pri sporení pohybuje úroková sadzba len tak – tak v kladnom výnosovom pásme.

Sporiace účty

Jednou z možností, ktorá môže byť náhradou sporenia na VK je, požiadať banku o zriadenie sporiaceho účtu. Ide o rýchly, jednoduchý, pohodlný proces, vybavenie online zabezpečí prakticky okamžitú možnosť využívať tento produkt. Môže mať formu tzv. podúčtu k bežnému účtu, kde po zadaní používateľských podmienok sporenia banka automaticky presunie danú sumu určenú na sporenie z bežného účtu. Peniaze na sporiacom účte sú obvykle úročené o niečo vyššou sadzbou ako prostriedky na bežnom účte. V niektorých bankách je však možné disponovať s uloženými peniazmi iba vo vybraných dohodnutých termínoch. Na ilustráciu najvyššie aktuálne úroky na sporiacich účtoch bez výpovednej lehoty:

Termínované vklady

Pri tomto sporení platí, že čím dlhšie obdobie bez výberu našetrených peňazí, tým vyššie ich zhodnotenie. V zmluve možno dohodnúť rôznu dobu fixácie a momentálne sú napr. najvyššie ponuky úročenia pri fixácii na 3 roky okolo 1 % :

  • Privat banka má úrokovú sadzbu na hodnote 1,2 % p. a.
  • Prima banka 0,80 % p. a.
  • Raiffeisen 0,50 % p. a.
  • Fio banka 0,20 % p. a.

Aj z vyššie uvedeného je zrejmé, že ani zo sporiacich účtov ani z termínovaných vkladov sa nedá zbohatnúť, no v porovnaní s končiacimi vkladnými knižkami je zhodnotenie financií predsa len vyššie a takto nasporená rezerva môže byť príjemným bonusom.


Koniec vkladných knižiek sa blíži

Podobné recenzie

banner-hyperia