Komerční banka


K bankám, ktoré už niekoľko rokov pôsobia na slovenskom finančnom trhu (táto konkrétne od 1.1.2011), no nie sú bežne známe patrí aj Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky. Možno je to aj preto, že jej služby nie sú zamerané na fyzické osoby, ale na korporátnu klientelu – stredné a veľké firmy. Hovorí sa však, že informácií nikdy nie je dosť, tak uvádzame aspoň základné údaje o tejto bankovej inštitúcii.

Recenzie produktov

Komerčná banka (KB) je členom silnej medzinárodnej finančnej skupiny a svojim klientom ponúka okrem klasických bankových služieb aj komplexné finančné riešenia, vrátane investičného bankovníctva.

Účty a platby: Základnými bankovými produktmi sú bežné účty, vedené v EUR alebo v cudzej mene (CZK, USD), na ktoré nadväzuje Profibanka. Bežný účet má klasický charakter, slúži na realizáciu bezhotovostných platobných transakcií, na ukladanie finančných prostriedkov, prístup k platobným kartám aj k spravovaniu financií v reálnom čase. Termínovaný vklad s individuálnou úrokovou sadzbou umožňuje vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov, no nutné je vložiť aspoň 100 tisíc EUR.

Korporátne financovanie: V tomto segmente majú klienti KB k dispozícii finančné prostriedky, ktoré môžu využiť v prípade nedostatku vlastných financií napr. na obstaranie nehnuteľnosti, nákup novej technológie alebo prefinancovanie pohľadávok a záväzkov. Globálna úverová linka umožňuje firmám získať a čerpať viacero úverov – kontokorentný, krátkodobý (na obdobie 1 týždňa  až 3 mesiacov podľa individuálnych potrieb klienta), revolvingový aj eskontný úver. Úrokové sadzby úverov sú väčšinou variabilné, vychádzajú z aktuálnych pohybov na medzibankovom trhu, daný je  však úrok pre nepovolený debet aj úrok z omeškania vo výške 15 – 25 % p. a.

Trade financie: Pre zabezpečenie prostriedkov súvisiacich s obchodnou činnosťou ponúka banka pre svojich klientov záruky, dokumentárny akreditív pre zabezpečenie bankovej transakcie aj odkúpenie pohľadávok. Exportný odberateľský úver až do výšky 85 % hodnoty obchodného kontraktu možno využiť na financovanie obchodu a služieb pôvodom zo Slovenska, pričom jeho poistenie obvykle zabezpečuje slovenská EXIM banka. Jeho obmedzujúcim prvkom však je, že tento typ úveru nemôže byť využitý na obchodovanie s drobným spotrebným tovarom a poľnohospodárskymi produktmi. Využiť ho však možno pri financovaní investičných celkov aj ich kusových dodávok.

Výhody banky

 • bankové služby a produkty prispôsobené firemným klientom z rôznych sektorov hospodárstva
 • individuálny prístup a tvorba finančných riešení podľa požiadaviek klientov

Nevýhody banky

 • rozsah spoplatnených služieb, napr. aj poplatky súvisiace s využívaním elektronického bankovníctva

Produkty banky

 • účty: bežné, termínované
 • úvery: kontokorentný, eskontný, revolvingový, investičný, prevádzkový, exportný
 • obchodné financie: bankové záruky, forfaiting

Internetové bankovníctvo 

Produktom PC bankovníctva KB je služba Profibanka. Zabezpečuje komplexné riešenie firemného platobného styku, neobmedzený prístup k finančným transakciám, správu cash flow, pohodlnú komunikáciu s bankou… Obsahuje potrebu viacnásobnej autorizácie, čo zaručuje okrem iného kontrolu a bezpečnosť celého systému. Banka využíva na zaistenie bezpečného prístupu systém kľúčov PKI, overenie užívateľa cez Osobný certifikát a vyžaduje aj jeho elektronický podpis. Menej kladne však možno hodnotiť poplatky, pretože zriadenie priameho bankovníctva je spoplatnené sumou 120 € a mesačný poplatok za jeho vedenie činí 11 €.

Pobočky

 • Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky sídli na adrese:
 • Hodžovo námestie 1A
 • P.O.BOX  137
 • 810 00 Bratislava

Kontakty

 • Tel.: 00421 2 592 77328 (zo SR možno volať zdarma cez 0800 118 100)
 • e-mail: koba@koba.sk
 • Kód banky: 8100
 • SWIFT: KOMBSKBA

Komerční banka

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia