Kombiprodukt  VÚB


Na finančnom trhu už dlhšie pretrváva známa situácia: úrokové sadzby úverových produktov sú nízke – čo je pre žiadateľov o pôžičku dobré a úrokové sadzby na sporiacich produktoch sú tiež nízke – čo však pre ľudí, ktorí chcú svoje financie zhodnotiť zas až tak dobré nie je. Aj preto možno pozitívne hodnotiť ponuku zo Všeobecnej úverovej banky, ktorá zaradila do svojho portfólia Kombiprodukt.

Čo to je?

V podstate sa jedná o spojenie termínovaného vkladu a investície do podielového fondu. Doba viazanosti termínovaného vkladu je 12 mesiacov a podielový fond si možno vybrať z ponuky otvorených fondov, ktoré spravuje spoločnosť  VÚB Asset Management, napríklad: Dynamické portfólio, Active Magnifica, Flexibilný konzervatívny fond, Vyvážený rastový fond, Dlhopisový konvergentný fond… Podľa ich výnosnosti možno očakávať výšku  zhodnotenia svojich vložených financií.

Základné údaje

  • úroková sadzba na termínovanom vklade je zvýhodnená, má hodnotu 3 % p. a.
  • minimálna vložená suma 1 000 €
  • vstupný poplatok 1 % z výšky peňažnej sumy vloženej do podielových fondov
  • investíciu možno v Kombiprodukte rozložiť aj do viacerých fondov, ktoré sú v ponuke správcovskej spoločnosti banky

Ako to funguje? 

Podľa obchodných podmienok banky sa celková investícia klienta rozdelí do Termínovaného vkladu (1/3 z vloženej sumy) a do Podielového fondu resp. fondov (2/3 výšky investície). Na termínovaný vklad je však možné pridávať aj iné vklady, tie sú však už úročené len štandardnou úrokovou sadzbou, ktorá v súčasnosti dosahuje hodnotu cca 0,05 % pri ročnej viazanosti.

Príklady možného zhodnotenia

  • suma vložená do Kombiproduktu vo výške 1 500 € (12 mesačný termínovaný vklad 500 € , podielový fond Dynamické portfólio 1 000 €), ročné zhodnotenie 26 €
  • investovaná suma 3 000 € (1 000 € termínovaný vklad, 1 000 € podielový fond Active Magnifica a 1 000 € Vyvážený rastový fond), možné zhodnotenie 56 €
  • investovaných 10 000 € (3 333 € termínovaný vklad a 6 667 € podielový fond Dynamické portfólio), zhodnotenie 178 €
  • zdroj: kalkulačka na https://www.vub.sk/ludia/produkty/investovanie/kombiprodukt/

K dispozícii aj iné investičné produkty VÚB AM

Tí  záujemcovia, ktorí chcú investovať do podielových fondov nielen jednorazovo, ale zhodnocovať svoje voľné financie pravidelne, môžu využiť Prémiové sporenie a mesačne investovať 20 € – 5 000 € do siedmich podielových fondov: konzervatívnych, dynamických alebo rastových (ich zoznam a bližšie informácie sú uvedené aj  na internetovej stránke banky). Pre tých klientov, ktorí stále uprednostňujú sporenie na účtoch má banka pripravený Sporiaci účet so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 0,40 % p. a. pri pravidelnom mesačnom sporení od 20 € do 1 000 €. Stále funguje aj známe Flexisporenie pri platbách kartou, ktoré je možné následne  prevádzať na svoj sporiaci účet.

Záverom

Aj keď Kombiprodukt pre niekoho nemusí byť vhodným nástrojom na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov, viacero záujemcov o investovanie v menšom rozsahu môže potešiť. Pri dnešnom prakticky nulovom úročení sporiacich produktov je Kombiprodukt so svojimi parametrami príjemným spestrením týchto stojatých vôd. Zvýhodnený termínovaný vklad a možnosť rozloženia investičného rizika do viacerých fondov sú určite pozitívnym činom banky smerom k spotrebiteľskej verejnosti.


Kombiprodukt  VÚB
4 (80%) 1

Podobné recenzie

banner-hyperia