Každoročný  zápas o výšku minimálnej mzdy


Ako je už viac rokov v našom štáte zvykom, letné obdobie prináša okrem dovoleniek aj súboj o výšku budúcoročnej minimálnej mzdy. Zatiaľ to vyzerá tak, že k dohode zainteresovaných strán ako obvykle nedôjde, takže posledné slovo bude mať výkonná moc a výška minimálnej mzdy bude zas stanovená nariadením vlády.

Rôzne návrhy, predstavy, záujmy

K vyššie spomínaným zainteresovaným stranám v boji o sumu minimálnej mzdy patria predovšetkým predstavitelia odborových zväzov, zamestnanecká asociácia a príslušné ministerstvá. Každý z nich má samozrejme vlastný názor na to, o koľko sa má v budúcom roku súčasná minimálna mzda 520 € zvýšiť. Všetci sa zhodujú na tom, že vyššia má byť, no interval zvýšenia sa podľa jednotlivých strán pohybuje cca od 552 € do 635 €. Pre upresnenie poznámka, že uvedené sumy sa týkajú 1. stupňa náročnosti práce – vykonávajú ju  upratovačka či operátor výroby. Vyššie stupne sa násobia koeficientom 1,2 až 2,0 a to znamená, že ak napr. bude pre 1. stupeň minimálna mzda na úrovni 600 €, tak pre 3. stupeň (účtovníčka, zdravotnícky pracovník) bude minimálna mzda 600 x 1,4 = 840 €.

Aké sú  jednotlivé návrhy?

 Odborári – navrhujú minimálnu mzdu 635 €:

Zástupcovia odborárov vždy predkladajú najvyššiu sumu budúcej minimálnej mzdy. Na jednej strane je to pochopiteľné, veď zastupujú časť pracujúcich a chcú vyrokovať čo najväčšie navýšenie, no na druhej strane často chýba racionálne a ekonomické zdôvodnenie ich „skokového“ návrhu. Určite nikto nepochybuje o tom, že ak sa dosahujú priaznivé  ekonomické výsledky, rastie produktivita práce, zamestnanci si zaslúžia slušné ohodnotenie a adekvátne zvýšenie svojich príjmov. Vhodné je však prihliadať aj na to, že existuje kategória cena práce a každé zvýšenie mzdy túto cenu ovplyvňuje. Nárast najviac pocíti zamestnávateľ, ktorému sa zvýšia náklady, prilepší si zamestnanec, ktorý však v čistej mzde  nedostane pridanú celú sumu navýšenia, pretože sa mu zvýši suma poistných odvodov aj daň a zvýšenie tak poteší aj štátnu pokladnicu.

Zamestnávatelia – navrhujú minimálnu mzdu 552 €:

Vyššia minimálna mzda má každoročne najväčší dopad z hľadiska nákladov na zamestnávateľov. Svoj návrh odôvodňujú možnými negatívnymi dôsledkami na zamestnanosť z dôvodu prognózy zhoršeného ekonomického vývoja aj neustálym rastom mzdových nákladov (zvyšovanie príplatkov, financovanie povinných sociálnych balíčkov). Za efektívnejšie riešenie, ktoré by prinieslo razantnejšie zvýšenie čistej mzdy pre zamestnancov považujú skôr zavedenie vyššej daňovej odpočítateľnej položky.

Ministerstvo – navrhuje minimálnu mzdu 580 €:

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny posúva na rokovanie hospodárskej rady návrh, aby sa minimálna mzda od 1. 1. 2020 zvýšila o 60 € t.j. na sumu 580 € (3,33 €/hod.). Vyzerá to na kompromis, pri ktorom:

  • čistá mzda zamestnanca dosiahne približne 470 € mesačne, čo je nárast o 43 €
  • cena práce pre zamestnávateľa vzrastie zo 703 € na 784 €

Podľa zverejnených štatistických údajov dostáva v SR minimálnu mzdu cca 200 tisíc pracujúcich. V rámci Európskej únie má zavedenú  garantovanú hranicu mzdy 22 krajín. Podrobnejšie informácie o minimálnej mzde obsahujú aj iné staršie články na tomto portáli – čísla síce nie sú úplne „najčerstvejšie“, ale definície a výpočty stále platia.

Prinesie budúcnosť zmenu?

Je zrejmé, že pre nasledujúci rok bude výška minimálnej mzdy znovu politickým rozhodnutím. Konfederácia odborových zväzov aj zamestnávatelia  majú svoje predstavy o zvyšovaní, no možno sa dočkáme aj doby, keď sa dohodnú na určitých koeficientoch či ukazovateľoch, ktoré budú naviazané na reálnu ekonomickú situáciu, na produktivitu práce… a na základe ktorých by bola minimálna mzda primerane a objektívne zvyšovaná.


Každoročný  zápas o výšku minimálnej mzdy
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia