Kalkulátor čistej mzdy


Výpočet čistej mzdy je pomerne zložitý proces, nakoľko je potrebné vziať do úvahy príslušné zákony: zákon o dani z príjmu, zákon o sociálnom a zdravotnom poistení… a tiež zohľadniť individuálne faktory, týkajúce sa príslušnej fyzickej osoby: počet detí, nárok na úľavu na dani, prípadné zdravotné postihnutie, poberanie dôchodku…

Kalkulátor čistej mzdy Online

Čistá mzda (ČM) je suma, ktorú dostane fyzická osoba na účet alebo vyplatenú v hotovosti „na ruku“. Jej výška sa počíta z hrubej mzdy , od ktorej sa odpočítajú odvody do sociálnej a zdravotne poisťovne, daň z príjmu fyzickej osoby, prípadne iné zrážky (životné poistenie, sporenie, výživné, exekúcie…) a v prípade ak má osoba nárok na daňový bonus na deti, táto položka sa pripočíta.

Hrubá mzda (HM) = základná mzda + variabilné, nepovinné príplatky (práca vo sviatok, náhrada dovolenky…)

ČM = HM – odvody do poisťovní – individuálne zrážky, nepovinné – daň z príjmu + daňový bonus ako nepovinný údaj

Výška odvodov je legislatívne vymedzená, platí ich zamestnanec aj zamestnávateľ z určeného vymeriavacieho základu, pričom pre každý kalendárny rok sú tieto veličiny presne dané. Pre r. 2015 napr. platí :

 • min vymeriavací základ = 380 €
 • max vymeriavací základ = 4 120 €
 • sadzba dane z príjmu = 19 %
 • nezdaniteľná časť dane = 316,94 €
 • daňový bonus mesačne na 1 dieťa = 21,41 €

 

Príklad výpočtu čistej mzdy:

Pán Adam má v júni 2015 hrubú mzdu vo výške 850 € mesačne, v mesiaci nemal žiadne individuálne zrážky ani príplatky, uplatňuje si daňový bonus na 1 dieťa, nie je ZŤP a nepoberá žiadnu formu dôchodku. Jeho čistá mzda preto bude vo výške 677,87 €.

 

Hrubá mzda = 850 ( HM = aj vymeriavací základ t.j. VZ)

Odvody do sociálnej poisťovne za zamestnanca:

 • nemocenské poistenie (1,4 % z VZ) = 11,90 €
 • starobné poistenie (4 % z VZ) = 34,00 €
 • invalidné poistenie (3 % z VZ) = 25,50 €
 • poistenie v nezamestnanosti (1 % z VZ) = 8,50 €

 

Odvod do zdravotnej poisťovne za zamestnanca:

 • zdravotné poistenie (4 % z VZ) = 34,00 €

 

Odvody spolu = 113,90

Daň z príjmu:

 • mesačný základ dane = 736,10 € (HM – odvody)
 • mesačná nezdaniteľná časť základu dane = 316,94 €
 • mesačný základ dane pred zdanením = 419,16 €

 

Daň z príjmu 19 % = 79,64 €

Mesačný daňový bonus na dieťa = 21,41 €

Čistá mesačná mzda = 677,87 €   ( 850 – 113,90 – 79,64 + 21,41 )

 

Pre objektívnosť je ešte možné podotknúť, že celková cena práce t.j. mzdové náklady zamestnávateľa za zamestnanca sú až 1 149,19 € (nie 850 €), nakoľko okrem toho, že zamestnanec odvádza odvody do poisťovní v celkovej výške 13,4 %, jeho zamestnávateľ ešte za neho odvedie ďalších 35,2 %.


Kalkulátor čistej mzdy

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *