Financovanie podnikania – 3. časť


V tejto poslednej časti  na tému „od koho možno získať peňažné prostriedky na financovanie podnikania“ sú niektoré typy externých zdrojov: pôžičky od iných a možnosti štátnej pomoci.

Podnikateľské pôžičky od nebankových subjektov

Takéto špecifické produkty momentálne poskytuje vlastne len nebanková spoločnosť PROFI CREDIT. Jej ponuka je určená živnostníkom a podnikateľom, ktorí už majú za sebou minimálne rok podnikateľskej činnosti, pôžička je v intervale  1 000 € – 6 000 € t. j. vhodná hlavne na preklenutie prechodného nedostatku vlastných financií, na expanziu firmy alebo na financovanie investičných projektov je to aj pre väčšinu malých a stredných podnikateľov asi nepostačujúca suma. Vyššie uvedenú pôžičku možno splácať 12 – 48 mesiacov, k žiadosti je potrebné priložiť výkazy z účtovej závierky aj aktuálne výpisy z bankového účtu podnikateľa. Podrobnejšie údaje o úročení pôžičky a celkovej odplate za pôžičku je možné získať až pri osobnom kontakte s obchodným zástupcom Profi Creditu.

V tomto segmente finančného trhu sú v súčasnosti ešte k dispozícii  P2P pôžičky alebo možno využiť ako podnikateľskú pôžičku niektorý z bezúčelových produktov od HOME CREDIT, TESCO Finančné služby, Slovenská požičovňa. Aj pri výbere pôžičky na podnikanie je vhodné porovnať ich pozitíva a negatíva, využiť pri tom možno napr. portál www.coolpozicky.sk.

V tejto poslednej časti  na tému „od koho možno získať peňažné prostriedky na financovanie podnikania“ sú niektoré typy externých zdrojov: pôžičky od iných a možnosti štátnej pomoci.

V tejto poslednej časti  na tému „od koho možno získať peňažné prostriedky na financovanie podnikania“ sú niektoré typy externých zdrojov: pôžičky od iných a možnosti štátnej pomoci.

 

Štátne dotácie, nenávratné príspevky, európske fondy 

Takéto zdroje sú pre začínajúcich, malých a stredných podnikateľov jednou z najvýhodnejších foriem externých zdrojov financovania, no prepracovať sa k nim, to je v realite často „krížová cesta“ (množstvo papierovania, byrokratický prístup štátnych úradníkov, dlhý schvaľovací proces…) a ešte aj s nejasným výsledkom. Prečo je to tak, to nie je náplňou tohto článku, no jednanie s inštitúciami, ktoré „majú pod palcom“ takúto formu financovania podnikania býva naozaj zložité a často skôr záujemcov o pomoc z verejných zdrojov odrádza ako im pomáha. Napriek tomu je v rámci objektívnosti dobré stručne spomenúť aj tieto formy pomoci a inštitúcie, na ktoré sa možno so žiadosťou obrátiť:

  • NARMSP (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), jej prioritou má byť posilnenie prístupu podnikateľov k finančným zdrojom (krátkodobé pôžičky, strednodobé úvery…) za výhodnejších podmienok ako poskytujú komerčné subjekty.
  • mikropôžičkový program NARMSP, zameraný na financovanie nákupu materiálu, zásob, technológií, obnovu prevádzkových priestorov. Pôžička môže byť v rozsahu od 2 500 € do 50 000 €, splácať ju možno 6 až 48 mesiacov. Podobný produkt má v ponuke aj SBA (Slovak Business Agency) a jeho úroková sadzba je v intervale od 0,61 % p. a. do 9,67 % p. a.
  • SZRB (Slovenská záručná a rozvojová banka), banka kde je 100 % akcionárom štát a ktorá poskytuje (aj mladým podnikateľom) tzv. kombinovanú pomoc – bankovú záruku, úvery aj nenávratné finančné prostriedky.
  • EXIMBANKA, špecializovaná štátna inštitúcia na podporu exportnej činnosti podnikateľov formou priamych úverov na financovanie investícií, pohľadávok, nákladov spojených s vývozom.
  • ÚPSVaR (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny), poskytuje finančný príspevok pre začínajúcich živnostníkov.
  • Fondy EÚ, podnikatelia sa môžu uchádzať aj o financie zo štrukturálnych fondov ako je napr. Európsky fond sociálneho rozvoja, Európsky sociálny fond…

Záverom ešte malé konštatovanie. Aj keď sa z vyššie uvedeného môže zdať, že možností získať financie na podnikanie je dosť, realita môže byť iná. Vyberať si môžu len tí podnikatelia, ktorí splnia viaceré podmienky, pričom jednou z dôležitých je ich vhodná bonita a to je pre skupinu živnostníkov či malých firiem niekedy problematické. Dostať sa k financiám z externých zdrojov je zvyčajne obtiažny proces, ale pre niektorých aj úspešný a takto získané peniaze sú potom pomocou pri financovaní podnikateľskej činnosti.


Financovanie podnikania – 3. časť
1 (20%) 2

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia