Financovanie podnikania – 2. časť


Ako je uvedené už v prvej časti tohto článku o financovanie podnikania, v prípade priaznivých okolností možno získať prostriedky na financovanie činnosti z viacerých zdrojov. V praxi sú však stále najviac využívané  úvery, pôžičky, prípadne financie z verejných zdrojov, takže sa zameriame hlavne na tieto produkty.

Bankové úvery

Banky majú záujem hlavne o bonitných klientov a tak podnikateľské subjekty, ktoré úspešne pôsobia na trhu viac rokov a ich hospodárske výsledky sú hodnotené pozitívne, tie si môžu z bankových úverových produktov vyberať a aj naozaj získať potrebné financie za priaznivú odplatu. Podmienky, ktorými sa možno k úveru dopracovať má samozrejme každá banka nastavené podľa vlastného uváženia, vo všeobecnosti však musia žiadatelia o podnikateľský úver obvykle mať:

  • minimálne dvojročnú podnikateľskú históriu
  • ročný obrat podľa kritérií banky
  • priaznivé ukazovatele v úverových registroch
  • schopnosť zaistiť úver (nehnuteľnosť, bonitné pohľadávky…)
  • vhodnú bonitu

Po ich splnení môžu podnikatelia získať úver napr.  od ČSOB, SLSP, Tatra banky, VÚB, Poštovej banky, Fio banky, mBank, UniCredit bank. Podrobné informácie o ich produktoch možno nájsť aj na príslušných webových stránkach, niektoré sú uvedené nižšie.

Československá obchodná banka

Tento bankový subjekt disponuje s naozaj širokým portfóliom pre financovanie podnikateľov: malých, stredných aj veľkých firiem. Na výber je obchodné financovanie (odkúpenie pohľadávok, banková záruka, financovanie exportu), špecializované financovanie (úvery z európskych zdrojov, forma leasingu) a rôzne typy úverov (kontokorentný, investičný, preklenovací, firemné kreditné karty). Banka v prípade záujmu o financovanie avizuje vytvorenie individuálnej ponuky na mieru, podľa potrieb klienta.

Kontokorentný úver má rozsah od 4 000 € do 300 000 €, úrokovú sadzbu od 8,50 % p. a.,  možno ho použiť bezúčelovo, na bežnú prevádzku , na preklenutie výpadku vlastných financií… Prostriedky možno čerpať aj priebežne a doba splatnosti je variabilná.

Investičný úver si možno vybrať z intervalu 4 000 € – 500 000 €, financie čerpať jednorazovo alebo postupne, splácanie prebieha formou mesačných splátok v období 1 – 15 rokov, s možnosťou využiť bezplatné mimoriadne splátky.

Firemná kreditná karta umožňuje podnikateľskému subjektu mať neustále k dispozícii finančnú rezervu s čerpaním podľa potreby. Počet kreditných kariet pre firmu je neobmedzený a bezúročné obdobie trvá 45 dní.

Všetky uvedené typy financovania je nutné zaručiť a banka tu využíva zabezpečenie formou avalovanej biankozmenky (avalovaná zmenka – zmenkový ručiteľ ručí za záväzky zmenkového držiteľa).

Banky majú záujem hlavne o bonitných klientov a tak podnikateľské subjekty, ktoré úspešne pôsobia na trhu viac rokov a ich hospodárske výsledky sú hodnotené pozitívne, tie si môžu z bankových úverových produktov vyberať a aj naozaj získať potrebné financie za priaznivú odplatu.

Banky majú záujem hlavne o bonitných klientov a tak podnikateľské subjekty, ktoré úspešne pôsobia na trhu viac rokov a ich hospodárske výsledky sú hodnotené pozitívne, tie si môžu z bankových úverových produktov vyberať a aj naozaj získať potrebné financie za priaznivú odplatu.

Slovenská sporiteľňa

Bankové produkty zo segmentu Biznis môžu „zabehnutí“ podnikatelia využiť na financovanie prevádzkových aj investičných potrieb, projektové aj exportné financovanie. Banka však ponúka aj financie na rozbeh pre začínajúcich podnikateľov a tento jej program získal Európsku cenu za podporu podnikania. Financovanie v tomto prípade prebieha formou leasingu a úverov, obvykle v rozsahu od 700 € do 50 000 €, úrok od 6,50 % p. a., s dobou splatnosti 5 rokov a s možnosťou odkladu splátok na 6 mesiacov. Pre biznis klientov s podnikateľskou históriou sú k dispozícii rôzne typy úverov: krátkodobý, strednodobý, dlhodobý, s lehotou splatnosti do 10 rokov, so splátkovým kalendárom na mieru a čerpaním prostriedkov podľa individuálnych potrieb.

Tatra banka

Banka patrí k inštitúciám, ktoré majú široké portfólio Business úverov pre financovanie podnikateľskej činnosti. Okrem klasických bezúčelových úverov aj úvery na korporátne financovanie t.j. obchodné financie (export, forfaiting) a agrofinancovanie pre poľnohospodárov. Všetky typy úverov je potrebné zaistiť dohodou o ručení.

Najrýchlejšie možno vybaviť BusinessÚver Expres – do 24 hodín po schválení sú peniaze k dispozícii na účte klienta. Úver je bezúčelový, v rozsahu 3 500 €  až 135 000 €,  doba splatnosti závisí od výšky a typu úveru. V prípade kontokorentu je to 1 rok s prehodnotením, pri splátkovom kalendári 1 – 5 rokov. Produkt je určený živnostníkom a podnikateľom, ktorí podnikajú minimálne 2 roky. Úroková sadzba kontokorentu začína na hranici 8,50 % p. a., pri splátkovom type od 7 % p. a. Úver je potrebné zaručiť dohodou, uzatvoriť poistenie kľúčovej osoby a predložiť finančné výkazy za predchádzajúce účtovné obdobie.

Fio banka

Úverové produkty tejto banky možno nie sú tak známe ako napr. vyššie uvedené, ale aj táto banka už viac než 10 rokov zabezpečuje financovanie podnikania v SR a ČR. K dispozícii má bežné úvery, kontokorent aj úvery na obchodovanie a možno ich vybaviť aj online. Špecifickým úverom je menový úver pre tých klientov, ktorí obchodujú na devízových trhoch a pozitívom je, že môže prispieť k zníženiu menového rizika.

Podnikateľský úver má charakter klasického úveru na prevádzku, investičné financovanie, na refinancovanie záväzkov a môžu ho využiť aj záujemcovia z poľnohospodárskej sféry. Požičať si možno od 100 000 € do 11 mil. €, na obdobie 1 – 8 rokov (po dohode aj dlhšie). Nutné je zaručenie nehnuteľnosťou alebo inými zárukami typu bonitné pohľadávky či hnuteľný majetok.

V poslednej časti miniseriálu o možnostiach financovania podnikateľskej činnosti budú uvedené niektoré ponuky pôžičiek a financií z verejných zdrojov.


Financovanie podnikania – 2. časť
1 (20%) 2

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia