Financovanie podnikania – 1. časť


Nezainteresovanej osobe resp. tomu, kto sa príliš nezaujíma o podnikateľskú činnosť by sa mohlo zdať, že súčasné ekonomické podmienky na Slovensku sú ako stvorené na podnikanie. Ekonomické ukazovatele produktivity vykazujú pozitívny trend, nezamestnanosť je na rekordne nízkych hodnotách, platy rastú, spotreba rastie tiež, úročenie úverov je stále nízke. No v praxi nie je všetko také pekné ako to vyzerá.

Zahraniční investori a aj domáce firmy s konexiami na správnych miestach  to možno tak vidia a cítia, no tzv. malí a strední podnikatelia to asi tak ružovo nevidia – dostať sa napr. k potrebným financiám, to býva  pre nich často tŕnistá cesta. Iróniou pri tom je, že takýchto podnikateľských subjektov je väčšina. Jedná sa hlavne o malé spoločnosti s ručením obmedzeným a živnostníkov, ktorí spolu tvoria viac než 99 % všetkých podnikateľských subjektov v SR. Hoci je potrebné objektívne pripomenúť, že boli prijaté určité legislatívne opatrenia na zlepšenie ich financovania (úhrada platieb z verejných zdrojov do 30 dní, zmeny v zapojení sa do procesu verejného obstarávania, úprava finančného výkazníctva…), stále pretrváva sťažený prístup týchto podnikateľov k financovaniu svojej činnosti. Deklarovať zmeny totiž nestačí, potrebná je aj ich realizácia v praxi.

Podnikateľské prostredie

Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska sa podnikateľské prostredie v 2. štvrťroku 2017 opäť zhoršilo – index podnikateľského prostredia klesol na úroveň 49,6 bodu. Podieľa sa na tom hlavne rôzna rovnosť subjektov pred zákonom, problematická vymáhateľnosť práva a úroveň korupcie v spoločnosti. Vo všeobecnosti je podnikateľské prostredie široký pojem, ovplyvňuje ho množstvo faktorov a jedným z rozhodujúcich sú financie.

Aké sú možnosti získania financií pre podnikateľskú činnosť?

Najefektívnejšie je použiť vlastné zdroje, no ak nie sú k dispozícii napr. dostatočne vysoké vlastné úspory, peňažná výhra alebo dedičstvo, tak zvyčajne zostávajú požičky, úvery, leasing, crowdfunding, verejné zdroje… Na prvý pohľad je to celkom slušný výber, no ako, od koho a za akých podmienok  možno finančné prostriedky reálne získať? To bude obsahom nasledujúceho článku, zatiaľ niekoľko všeobecných informácií.

Pôžičky pre podnikateľov

Financovanie podnikateľského procesu peniazmi z pôžičky je jednou z častých foriem riešenia prechodného nedostatku vlastných finančných prostriedkov. Využiť možno ponuky bezúčelových produktov tzv. pôžičky na čokoľvek od rôznych poskytovateľov alebo priamo podnikateľské pôžičky. K nim majú prístup hlavne „zabehnutí“ podnikatelia s určitou podnikateľskou históriou.   Začínajúci podnikatelia to majú so získaním pôžičky ťažké, s financovaním im však môžu pomôcť napr. mikropôžičky.

Biznis úvery

Banky majú radi bonitných klientov a platí to aj v prípade žiadateľov o úver pre podnikateľov. Subjekt, ktorý je v dobrej ekonomickej kondícii, dlhodobo ziskový, môže získať napr. na rozšírenie produkcie, nákup novej technológie či rekonštrukciu výrobnej haly biznis úver podľa svojich potrieb – ponukové portfólio je široké. Mnohí to však také jednoduché nemajú a získať bankový úver je pre väčšinu malých a stredných podnikateľov skôr zbožným prianím ako realitou. Lepšie je však skúsiť myslieť pozitívne, v štýle – nič nie je nemožné.

Finančný leasing

Táto forma financovania je v podnikaní využívaná zvyčajne pri nákupe hnuteľných prostriedkov – autá, stroje, ktoré tak možno získať rýchlo a niekedy aj bez nutnosti akontácie t.j. „bez peňazí“. Majiteľom takto získaného dlhodobého majetku sa  podnikateľ stane až po splatení dohodnutej sumy, no užívať ho môže prakticky hneď po uzatvorení obchodného vzťahu. Leasing patrí k alternatívnym zdrojom financovania, podobne ako odkúpenie pohľadávok (faktoring, forfaiting), franchising alebo projektové financovanie.

Crowdfunding

Získanie financií formou crowdfundingu je na Slovensku málo známe, takže aj málo využívané, no možno tak financovať aj podnikateľské procesy aj startupy rôzneho druhu a typu. Týmto spôsobom sa dá zafinancovať nová technológia či inovatívny projekt. Jedná sa o financovanie od investorov a prevádzkovanie prebieha cez internet.

Startup

„Startupisti“ môžu získať financie z viacerých zdrojov napr. od Business angels – Biznis anjelov t.j. osôb, ktoré podporia progresívne projekty s potenciálom ich rastu alebo tiež z fondov rizikového kapitálu. Tieto fondy sú tvorené z rôznych zdrojov a treba počítať s tým, že startup samozrejme musí zaujať investorov. Neskôr mladí podnikatelia z tohto segmentu podnikateľského spektra môžu využiť rozvojový kapitál alebo sa uchádzať o dotácie zo štátu a o európske fondy.

Financovanie z verejných zdrojov

Externé zdroje financií pre podnikanie možno získať tiež formou dotácií z rozpočtov, aj z eurofondov a štátnych inštitúcií ako sú: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Mikropôžičkový program, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond.

Druhá časť tohto článku bude zameraná na konkrétne súčasné ponuky jednotlivých poskytovateľov financií na podnikanie.


Financovanie podnikania – 1. časť
4 (80%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *